logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

З Новорічними святами КНТЕУ привітали партнери та друзі

Загальна інформація

ПІБ

Посада

Балабанов К.В.

Ректор Маріупольського державного університету

Бартковський І.І.

Президент Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»

Безгін О.І.

Ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого

Бєліков С.Б.

Ректор Запорізького національного технічного університету

Бобало Ю.Я.

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»

Бочан І.О.

Ректор Львівського інституту економіки і туризму

Бочаров Д.О.

Ректор Університету митної справи та фінансів

Бошицький Ю.Л.

Ректор Київського університету права НАН України

Васько Р.В.

Ректор Київського національного лінгвістичного університету

Волощук С.М.

Директор Ужгородського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Вашека Г.В.

В.о.Голови Державної аудиторської служби України

Гарат Р.М.

Директор Коломийського економіко-правового коледжу КНТЕУ

Гондорчин Л.П.

Директор Ужгородського вищого комерційного училища КНТЕУ

Грабко   В.В.

Ректор Вінницького національного технічного університету

Гребінська С.І.

В.о. директора Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Грицун Т.Г.

Начальник Головного управління
Державної казначейської служби України
в місті Києві

Губерський Л.В.

Ректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Губарєв Г.Л.

Директор Житомирського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Гура О.Л.

Директор Одеського фінансово-економічного коледжу КНТЕУ

Гурова К.Д.

Директор Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Дем’янчук А.С.

Ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.академіка Степана Дем’янчука

Дмитриченко М.Ф.

Ректор національного транспортного університету

Єгоров Б.В.

Ректор Одеської національної

академії харчових технологій

Заболотний Г.М.

Народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Заболотня Д.О.

Генеральний Секретар, керівник Апарату Президента Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICCUkraine)

Загірняк М.В.

Ректор Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського

Загорський В.С.

Директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Замкова Н.Л.

Директор Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Квач Я.П.

Директор Одеського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Кирилюк М.В.

Директор Чернівецького вищого комерційного училища  КНТЕУ

Коваль І.М.

Ректор Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Козак А.Р.

ДиректорБурштинського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

Коцур В.П.

Ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»

Кремень В.Г.

Президент Національної Академії педагогічних наук України, Президент ВГО «Товариство «Знання» України, заступник голови Наглядової ради КНТЕУ

Кудінов С.С.

Ректор Національної академії Служби

безпеки України

Куліков П.М.

Ректор Київського національного університету будівництва та архітектури, Голова Ради ректорів Київського вузівського центру

Куцик П.О.

Ректор Львівського торговельно-економічного університету

Лісіна Г.В.

В.о.генерального директора ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Матвієнко А.Т.

Директор Київського державного коледжу туризму та готельного господарства

Місюра В.Я.

Віце-президентФутбольноїасоціаціїстудентів м. Києва

Миколенко П.П.

Начальник територіального управління Рахункової палати по м.Києву, Київській, Черкаській та Чернігівській областях (у м.Києві)

Мельник В.П.

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

Ніколаєнко С.М.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України

Омельченко О.О.

Київська міська рада

Опанащук Ю.Я.

Голова Правління Асоціації готельних об’єднань та готелівмістУкраїни

Поляков М.В.

Ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Прокопенко І.Ф.

Ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Романів М.В.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Саух П.Ю.

Академік - секретар Відділення вищої освіти НАПН України

Сидоренко С.І.

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Сиротенко А.М.

Начальник Національного університету оборони України ім. І.Черняховського

Скиба М.Є.

Ректор Хмельницького національного університету

Слюсаревський М.М.

ДиректорІнституту соціальної та політичної психології НАПН України

Смолій В.А.

Директор Інституту історії України НАН України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права

Супрун Л.П.

Голова правління Українського фонду миру, Народний депутат України ІІІ, ІУ скликань

Тацій В.Я.

Ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Туниця Ю.Ю.

Ректор Національного лісотехнічного університету України

Туренко А.М.

Ректор Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Українець А.І.

Ректор Національного університету харчових технологій

Усенко О.Ю.

ДиректорДУ «Національний інститут хірургії та трансплантологіїім. О.О. Шалімова» НАМН України

Філонюк О.Ф.

Президент Ради Ліги страхових організацій України

Харченко С.І.

Президент Асоціації казначеївУкраїни

Хачатурян Х.В.

Президент Київського міжнародного університету

Цепенда І.Є.

Ректор Державного ВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Чебикін О.Я.

Ректор Південноукраїнського національного університету ім.К.Д.Ушинського

Чернєй В.С.

Ректор Національної академії внутрішніх справ

Шейко В.М.

Ректор Харківської державної академії культури

Шкарлет С.М.

Ректор Чернігівського національного технологічного університету

Шпиг Ф.І.

ПрАТ «Престиж Груп»

Якименко Ю.І.

Перший  проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Яловий В.Б.

Депутат Київради

Яцків Я.С.

Президент Української астрономічної асоціації,  Директор Головної астрономічної обсерваторії

Державнепідприємство «Генеральнадирекція з обслуговуванняіноземнихпредставництв»

31.12.2019
42265
1212
остання редакція 22.01.2020
433884