logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, яке відбулося 30 січня 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вченого звання професора: Калюжній Н.Г. - професору кафедри світової економіки; Лалакулич М.Ю. – професору кафедри обліку та оподаткування УТЕІ; Осиці В.А. – професору кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Роскладці Н.О. – професору кафедри туризму та рекреації; доцента: Білоус І.М. – доценту кафедри пава ВТЕІ; Божко Т.В. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю; Гамовій І.В. – доценту кафедри журналістики та реклами; Сабадош Г.О. – доценту кафедри технології та організації ресторанного господарства УТЕІ; Дончевській Р.С. – доценту кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Рішення ухвалено

2.

Висунення наукової роботи «Бюджетно-податкова стратегія економічного зростання» на присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим та про додання кандидатур до складу авторського колективу претендентів доктора економічних наук, професора кафедри фінансів Макогон В.Д., доктора економічних наук, доцента кафедри фінансів Пасічного М.Д.

Рішення ухвалено

3.

Ухвалення фінансового плану КНТЕУ на 2020 рік

Ухвалено Постанову

4.

Про започаткування освітньої діяльності за новими спеціальностями у 2020/21 навчальному році

Ухвалено Постанову

5.

Про результати навчання студентів у І семестрі 2019/20 навчального року

Ухвалено Постанову

6.

Результати опитування учасників освітнього процесу щодо якості освіти в КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Удосконалення практичної підготовки та формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти у Центрі бізнес-тренінгу КНТЕУ

Ухвалено Постанову

8.

Удосконалення організаційної структури КНТЕУ

Ухвалено Постанову

9.

Про затвердження стратегій розвитку факультету фінансів та обліку і факультету інформаційних технологій

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження положень про факультети у новій редакції

Ухвалено Постанову

11.

Внесення змін до діючих навчальних планів

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження графіків навчального процесу здобувачів вищої освіти на 2020/21 н.р.

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

15.

Рекомендація до видання монографій, підручників

Ухвалено Постанову

16.

Про затвердження індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

17.

Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Ухвалено Постанову

18.

Подання кандидатур на призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України для аспірантів

Ухвалено Постанову

19.

Надання дозволу керівництва підготовкою докторів філософії за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

Ухвалено Постанову

20.

Про зміни у складі Конкурсної комісії з розгляду пропозицій банків щодо умов розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів університету

Ухвалено Постанову

30.01.2020
42265
5533
остання редакція 03.02.2020
Vega