logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Загальна інформація

2 липня 2020 року о 14.00 годині у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Тичук Тетяни Олександрівни на тему «Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку (на прикладі підприємств торгівлі)»,

науковий керівник д.е.н., професор Симоненко В. К.

03.06.2020
42265
203
остання редакція 04.06.2020
Vega