logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради КНТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання вченої ради КНТЕУ, що відбулося 26 листопада 2020 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення:

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань професора: Караваєву Т.А., професору кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ, Федуну І.Л., професору кафедри світової економіки КНТЕУ; доцента: Августовій О.О., доценту кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ,  Клімовій А.М., доценту кафедри туризму та рекреації КНТЕУ, Мельничук О.П., доценту кафедри економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТЕУ, Михайленку С.В., доценту кафедри вищої та прикладної математики КНТЕУ, Онищук Н.В., доценту кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ, Самохвал О.О., доценту кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ, Семко Т.В., доценту кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ КНТЕУ, Терещенко Л.Я., доценту кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ, Шумському О.Л., доценту кафедри права, психології та сучасних європейських мов ХТЕІ КНТЕУ, Ясько Ю.І., доценту кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ.

Рішення прийнято

2.

Обрання на посади науково-педагогічних працівників

Ухвалено Постанову

3.

Про висунення кандидатури на здобуття державної стипендії видатним діячам освіти

Рішення прийнято

4.

Звіт Приймальної комісії та заходи щодо забезпечення прийому 2021 року

Ухвалено Постанову

5.

Про внесення змін до Правил прийому до Київського національного торговельно-економічного університету для здобуття вищої освіти у 2020 році

Ухвалено Постанову

6.

Стратегічні напрями розвитку ФТМ і ФРГТБ на 2021-2025 рр

Ухвалено Постанову

7.

Про запровадження освітніх програм

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження плану науково-дослідної роботи університету на 2021 рік

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження пропозицій до планових по­казників державного замовлення прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ на 2021 рік

Ухвалено Постанову

10.

Затвердження Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в КНТЕУ (зі змінами та доповненнями)

Ухвалено Постанову

11.

Про утворення разових спеціалізованих вчених рад

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження Порядку атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти на період дії обмежувальних заходів

Ухвалено Постанову

13.

Затвердження Порядку організації оцінювання результатів навчання студентів на період карантину (нова редакція)

Ухвалено Постанову

14.

Затвердження Положення про Центр підготовки до ЗНО (зі змінами та доповненнями)

Ухвалено Постанову

15.

Затвердження змін до навчальних планів

Ухвалено Постанову

16.

Затвердження Перспективного плану створення підручників та навчальних посібників КНТЕУ на 2021-2025 рр

Ухвалено Постанову

17.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

18.

Затвердження програм, робочих програм навчальних дисциплін освітньо-професійних програм підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та освітнього ступеня «магістр» англійською мовою викладання

Ухвалено Постанову

19.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено Постанову

20.

Затвердження індивідуальних планів наукової роботи аспірантів

Ухвалено Постанову

21.

Затвердження тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня «доктор філософії»

Ухвалено Постанову

26.11.2020
433884
2778
остання редакція 27.11.2020
433884