logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
logo
Кафедра готельно-ресторанного бізнесу
img

Мельниченко Світлана Володимирівна

готельно-ресторанного бізнесу

МЕЛЬНИЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

доктор економічних наук, професор
проректор з наукової роботи, д.е.н.,професор

гарант освітньо-професійної  програми 2 (магістерського) рівня вищої освіти "Менеджмент і бізнес-адміністрування у сфері гостинності" 

e-mail: melnichenko@knute.edu.ua

ІДЕНТИФІКАТОРИ АВТОРА

Scopus 
Web of Science
GoogleScholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Фундаментальні і прикладні дослідження у сфері туристичного та готельного бізнесу, використання інформаційних технологій в управлінні підприємствами сфери послуг.

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 2011 р.
 • доктор економічних наук, захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Тема дисертації «Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності» Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А., 2008 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • проректор з наукової роботи, з 2012 р. і по теперішній час.
 • професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2009 – 2012 рр.
 • доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2006 – 2009 рр.
 • т.в.о. завідувача кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2003 – 2006 рр.
 • доцент кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 2001 – 2003 рр.
 • старший викладач кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1999 – 2001 рр.
 • асистент кафедри економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1994 – 1999 рр.
 • викладач-стажер економіки і менеджменту готельного господарства та туризму Київського національного торговельно-економічного університету МОН України, 1993 – 1994 рр.

У 1993 р. закінчила торговельно-економічний факультет Київського торговельно-економічного інституту за спеціальністю "Економіка і управління в торгівлі і громадському харчуванні".

З 1993 р. працює у КНТЕУ, поєднуючи викладацьку роботу з навчанням в аспірантурі, а з часом - і в докторантурі.

У 1997 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, у 2008 р. - докторську дисертацію. Згодом поєднувала роботу на посаді професора кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу з роботою начальника науково-дослідної частини КНТЕУ.

З 1 вересня 2012 р. - проректор з наукової роботи КНТЕУ.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PN6o6qYAAAAJ

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення», 2019 р.
 • Почесна грамота МОНУ, 2006 р.
 • Подяка Київського міського голови, 2016 р.
 • Почесна грамота Голови Деснянської держадміністрації, 2011 р.
 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Стажування в Брюсельському вільному університеті (м. Брюссель, Бельгія)
 • Підвищення кваліфікації проректорів з наукової роботи та міжнародних відносин в Інституті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.
 • Підвищення кваліфікації в Українському Учбово-науковому центрі Держастандарту України «Підготовка кандидата в аудитори з сертифікації послуг».
 • Міжнародний сертифікат за результатами проходження тренінгу по автоматизованій системі управління готелем “Fidelio V8” від Міжнародної компанії HRS (Hospitality & Retail Systems), розробника IT рішень для сфери HoReCa. – 2018 р.
 • Стажування у Пряшівському університеті, м. Пряшів (Словаччина) – 2019 р.
 • Стажування в Академії професійної освіти «Меркур» (Словаччина) –  2019 р.
 • Стажування в Premier Fort Beach Hotel, Светі Влас, (Болгарія) – 2020 р.
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член Вченої ради КНТЕУ;
 • Член Науково експертної ради КНТЕУ;
 • Член Методичної ради КНТЕУ;
 • Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.055.01 із захисту дисертаційних робіт за спеціальностями 08.00.03, 08.00.04, 08.00.09; К 26.055.04 – за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія;
 • Відповідальний секретар редакційної колегії наукових журналів «Вісник КНТЕУ», «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» і міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки»;
 • Член редакційно-видавничої ради КНТЕУ.
ХОБІ

подорожі, мистецтво

13.02.2021
43220
2909
остання редакція 16.07.2022
43059