logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Результати розгляду питань порядку денного засідання вченої ради та конференції трудового колективу

Загальна інформація

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ КНТЕУ
18 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про утворення Національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

2.

Про внесення змін та доповнень до Колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією Київського національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову


РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КНТЕУ 18 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про утворення Національного торговельно-економічного університету

Ухвалено Постанову

2.

Про започаткування освітньої діяльності за новими спеціальностями у 2021/2022 н.р.

Ухвалено Постанову

3.

Удосконалення організаційної структури Інформаційно-обчислювального центру – головного центру інформаційних технологій КНТЕУ

Ухвалено Постанову

4.

Ухвалення фінансового плану КНТЕУ на 2021 рік

Ухвалено Постанову

5.

Затвердження зразка диплома бакалавра та додатка до нього

Ухвалено Постанову

6.

Затвердження Положення про «Диплом з відзнакою» КНТЕУ

Ухвалено Постанову

7.

Затвердження сертифікатної освітньої програми «Медіація. Базові професійні компетентності» 

Ухвалено Постанову

8.

Затвердження типових та робочих навчальних планів підготовки доктора філософії

Ухвалено Постанову

9.

Затвердження персонального складу Комісії з питань етики та академічної доброчесності

Ухвалено Постанову

10.

Питання аспірантури

Ухвалено Постанови

11.

Звіти стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених за вересень 2020 р. – лютий 2021 р., листопад 2020 р. – лютий 2021 р.

Ухвалено Постанову

12.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практик

Ухвалено Постанову

13.

Рекомендація до видання підручника та навчального посібника

Ухвалено Постанову

19.02.2021
43220
2567
остання редакція 22.02.2021
433884