logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
logo
Кафедра цифрової економіки та системного аналізу
img

Акредитація

цифрової економіки та системного аналізу

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Освітня програма 2018 Освітня програма 2020 Освітня програма 2021

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обов’язкові компоненти Вибіркові компоненти

ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ

Анкета Результати опитування


Онлайн тур по КНТЕУ (Youtube)

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

РОСКЛАДКА
АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 

д.е.н., професор
КРИВОРУЧКО
ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 

д.т.н., професор
КУЛАЖЕНКО
ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ 

к.е.н., доцент
ГЕСЕЛЕВА
НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА 

к.т.н., доцент
Керівник групи забезпечення спеціальності 124 «Системний аналіз»,
гарант ОП "Системний аналіз" першого (бакалаврського) рівня
Член групи забезпечення  ОП «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Член групи забезпечення  ОП «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Член групи забезпечення  ОП «Системний аналіз» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

22.02.2021
42718
787
остання редакція 13.03.2021
42718