logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
logo
Кафедра технології і організації ресторанного господарства
img

Левандовський Леонід Вікторович

технології і організації ресторанного господарства

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ВІКТОРОВИЧ

доктор технічних наук, професор,
професор кафедри технології і організації ресторанного господарства

e-mail: levandov7@gmail.com

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

біотехнології харчового і паливного етанолу та мікробного синтезу біологічно активних речовин; екологізація харчових виробництв; розроблення технології кулінарної продукції і раціонів оздоровчого харчування

ДИСЦИПЛІНИ

«Технологія харчових виробництв», «Технологія спеціальних харчових продуктів», «Методи контролю якості послуг ресторанного господарства», «Методологія і організація наукових досліджень», «Кваліметрія»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ
 • Доктор технічних наук, Український державний університет харчових технологій, 1995 р.
 • Професор кафедри біохімії та екології харчових виробництв, 2004 р.
 • Академік Української технологічної академії, 2000 р
 • Кандидат технічних наук, Всесоюзний науково-дослідний інститут продуктів бродіння, 1983 р.
ДОСВІД РОБОТИ
 • професор кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ з 20013 р. до цього часу.
 • завідувач кафедри біохімії та екологічного контролю Національного університету харчових технологій, 2003-2013 р.р.
 • у період з 1975 по 2003 рр. працював  в Українському науково-дослідному інституті спирту і біотехнології продовольчих продуктів на посадах інженера; молодшого, старшого, провідного наукового співробітника, зав. сектору, завідувача відділу технології продуктів бродіння та мікробного синтезу.
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Всього опубліковано 165 наукових праць, в т.ч. 50 авторських свідоцтв і патентів України на винаходи.

 • Біологічна хімія: Підручник / Л.В.Левандовський, В.Г. Дрюк, О.І. Семенова [та ін.]; Нац. ун-т харч. технол. –  К.: НУХТ, 2012. – 363с.
 • Левандовський Л.В. Природоохоронні технології та обладнання: Підручник / Л.В.Левандовський, Н.О.Бублієнко, О.І.Семенова.  – К.: НУХТ, 2013. – 296 с.
 • Levandovskyi L.V., Mychailyk V.S. GRADIENT-CONTINUOUS YEAST CULTIVATION FOR THE ALCOHOL PRODUCTION FROM MOLASSES. BIOTECHNOLOGIA ACTA. – 2017. – V. 10, No 3. – P. 50-56.
 • Levandovskyi L. V. TWO- PRODUCT ALCOHOL OBTAINING TECHNOLOGY BASED ON CONTINUOUS GRADIENT YEAST GENERATING. BIOTECHNOLOGIA ACTA. – 2016. – V. 9, No 5. – P. 38-44.
 • Levandovskyi L.V., Bondar M.V.  Features of metabolism of yeast during their recirculation under alcohol fermentation of molasses. Mikrobiolohichnyi Zhurnal. – 2016. – V.78, №1. – P. 52-61.
 • Levandovskiy L., Kravchenko М.. THE EFFECT OF THE INTENSITY OF AERATION ОN THE MEDIA ON THE METABOLIC ACTIVITY OF ALCOHOL YEAST. Food Science and Technology. – 2018. – V. 12, No. 4. – Р. 10-17.
 • Левандовський Л.В., Вітряк О.П., Грабовська О.В.ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА СПИРТУ І ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ ІЗ МЕЛЯСИ. Товари і ринки. – 2020. -  №4 (36). -- С.74-82.
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ
 • Подяка Міністра освіти України за підготовку студента – одноособового переможця Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних студентських робіт в галузі природничих наук, 2001 р., Національний університет харчових технологій.
 •  «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, 1998 р. Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 • Національний транспортний університет, кафедра екології. 2011 р.
 • Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, 2016 р.
 • Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів, 2020 р.  
ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04  із захисту докторських дисертацій з технології цукристих речовин та продуктів бродіння.
 • Член спеціалізованої вченої ради К 26.378.01   із захисту кандидатських дисертацій з біотехнології (технічні науки).
 • Член експертної ради ДАК України з природничих та математичних наук.
 • Член вченої ради Українського науково-дослідного інституту  спирту і біотехнології продовольчих продуктів Мінагропромполітики України
 • Член Міжнародної асоціації екологів університетів.
 • Член редакційної колегії журналу «Biotechnologia Acta», Інститут біохімії НАН України.
ХОБІ

класична музика, історична література

24.02.2021
43220
156
остання редакція 24.02.2021
43220