logo
Кафедра психології
Кафедра психології
logo
Кафедра психології
img

Юник Дмитро Григорович

психології

ЮНИК ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ

доктор педагогічних наук, професор 
 

e-mail: d.yunyk@knute.edu

ІДЕНТИФІКАТОРИ
АВТОРА

Scopus
Web of Science
ResearcherID
Google Scholar
ORCID

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ психологія професійної діяльності; психологія управління; когнітивні процеси особистості; впровадження психологічних програм розвитку особистісного потенціалу, лідерських якостей, комунікативних умінь та навичок, стресоростійкості
 
ДИСЦИПЛІНИ

«Психологія»,  «Практична психологія», «Психологія реклами»

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Професор кафедри загальної психології, 2016 р.
 

Доктор педагогічних наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
2011 р.
 

ДОСВІД РОБОТИ

Професор кафедри теорії та історії музичного виконавства Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, з 2016 р.
 

Директор з наукової роботи ТОВ НВП «Укрсоцгеологстром», 2016 р.
 

Директор Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса Міжрегіональної академії управління персоналом, 2013-2015 рр.
 

Завідувач кафедри виконавської майстерності Київського національного університету культури і мистецтв, 2011-2013 рр.
 

Завідувач кафедри виконавської майстерності Київського університету ім. Б. Грінченка, 2010- 2011 рр.
 

Доцент Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, 1989- 2009 рр.
 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Наукові та науково-методичні виданя
НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Вдячність за просування науки, Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса, Президентський університет Міжрегіональної академії управління персоналом, 2016 р.
 

Подяка від посольства Іраку (2015 р.), Ірану (2015 р.), Марокко (2016 р.) за підготовку висококваліфікованих фахівців дипломатичного корпусу
 

Володар срібної медалі Міжнародного конкурсу професійних виконавців (м. Клінгенталь, ФРН, 1991 р.)
 

ДОДАТКОВІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Рецензент журналу, який індексується міжнародною наукометричною базою Web of Science: «Journal of History Culture and Art Research» (Karabuk University, Turkey) ISSN: 2147-0626
 

Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.036.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі освіти зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання за професійним спрямуванням» у Європейському університеті, м. Київ,
з 2016 р.
 

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання за професійним спрямуванням» у НПУ ім. М. П. Драгоманова, з 2011 р.
 

Підготував 1 доктора наук і 5 кандидатів наук
 

ХОБІ футбол, рибальство, полювання

02.03.2021
433884
565
остання редакція 06.09.2021
40903