logo
Кафедра фінансів
Кафедра фінансів
logo
Кафедра фінансів
img

Акредитація

фінансів

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" початкового рівня вищої освіти

Нормативні документи

Освітня програма 2019 Освітня програма 2020 Освітня програма 2021

Навчально-методичне забезпечення

Обов'язкові компоненти Вибіркові компоненти

Опитування здобувачів

Анкета Результати опитування

Група забезпечення освітньої програми

Чугунов І.Я.  - керівник групи забезпечення спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,  д.е.н., професор

Василенко А.В. - гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» початкового рівня вищої освіти, к.е.н., доцент

Жукевич О.М. - член групи забезпечення  ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» початкового рівня вищої освіти, к.е.н.

16.03.2021
41828
1142
остання редакція 19.03.2021
41828