logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
logo
Кафедра фінансового аналізу та аудиту
img

ДІДЖИТАЛ АУДИТ ТА АНАЛІЗ

фінансового аналізу та аудиту

Головна сторінка кафедри

ДІДЖИТАЛ АУДИТ ТА АНАЛІЗ
(бакалавр, магістр)

Галузь знань 07 Управління та адміністру­вання
Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 

Переваги навчання на спеціалізації «Діджитал аудит та аналіз»:

  •  унікальна освітня програма в Україні;
  • практична спрямованість спеціалізації, можливість роботи з інноваційним прикладним програмним забезпеченням;
  • широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування;
  • опанування професійних digital компетентностей, що будуть актуальними для роботи в організаціях, установах, підприємствах приватного та публічного секторів економіки в найближчі десятиліття і враховують перспективи розвитку науки і технологій;
  • наявність значного попиту на ринку праці на фахівців зі знаннями і практичними навичками у сфері діджитал обліку аналізу та аудиту.
 
 ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ОС "бакалавр" 
Освітньо-професійна програма спрямована на  уміння розв’язувати складні завдання у спеціалізованих сферах діяльності, здійснювати діджитал аналітику та аудит соціальних мереж, BI – аналіз та  інтелектуальний аналіз даних
Гарант ОП -  к.е.н, доц. Негоденко Вікторія Степанівна

Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців. Інформаційний пакет ЄКТС.

 Умови вступу
 Програмні результати навчання

 ОС "магістр" 

Освітньо-професійна, професійна, практична. Акцент на поглибленому вивченні сучасної парадигми інформаційних систем та технологій для вивчення соціально-економічних явищ, процесів, проблем під час розроблення концепції та стратегії аудиту та аналізу відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.
Гарант ОП - к.е.н., доц., Гоцуляк Володимир Дмитрович

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці. Інформаційний пакет ЄКТС.

 Умови вступу
 Програмні результати навчання

20.04.2021
454201
1091
остання редакція 01.06.2021
454201