logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Результати розгляду питань порядку денного засідання Вченої ради ДТЕУ

Загальна інформація

Під час засідання Вченої ради ДТЕУ, що відбулося 26 травня 2022 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Присвоєння вчених звань професора: Задорожній Г.В. – професору кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, Король С.Я. – професору кафедри обліку та оподаткування, доцента: Ільїній А.О. – доценту кафедри публічного управління та адміністрування, Компанець К.А. – доценту кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Кулинич О.П. – доценту кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, Неварі Л.М. – доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, Сошко О.Г. – доценту кафедри іноземної філології та перекладу

Рішення прийнято

2.

Про висунення кандидатури професора Федуна І.Л. для обрання членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України

Рішення прийнято

3.

Затвердження Правил прийому на навчання до Державного торговельно-економічного університету для здобуття вищої освіти в 2022 році (відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році)

Ухвалено  постанову

4.

Про покращення іміджу ДТЕУ на міжнародному освітньому ринку

Ухвалено  постанову

5.

Про спеціалізований випуск журналу Scientia Fructuosa

Ухвалено  постанову

6.

Про досягнення контрольних показників діяльності факультету торгівлі та маркетингу за 2021 рік

Ухвалено  постанову

7.

Затвердження освітньо-наукових програм

Ухвалено  постанову

8.

Затвердження  освітніх програм, навчальних планів та внесення змін до діючих

Ухвалено  постанову

9.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практичної підготовки

Ухвалено  постанову

10.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено  постанову

11.

Затвердження теми докторської дисертації

Ухвалено  постанову

12.

Затвердження індивідуальних навчальних планів роботи аспірантів

Ухвалено  постанову

26.05.2022
433884
2395
остання редакція 26.05.2022
433884