logo
Кафедра філософії, соціології та політології
Кафедра філософії, соціології та політології
logo
Кафедра філософії, соціології та політології
img

СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

філософії, соціології та політології

Кафедра філософії, соціології та політології

054 «Соціологія»

ОР «БАКАЛАВР»

Освітня програма

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Підготувати висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця в соціально-економічній сфері, здатного до коректної самостійної постановки і вирішення завдань в науково-практичній діяльності.

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ (ПОСАДИ)

 • соціолог;
 • соціолог промисловий;
 • економічний аналітик в консалтинговій компанії;
 • маркетолог;
 • експерт з соціальних/економічних питань;
 • керівник соціальних проектів;
 • кризовий піар-менеджер;
 • соціолог передвиборчих штабів політичних партій, в державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування;
 • фахівець соціолог в рекламних та PR- агентствах, засобах масової інформації.

ПАРТНЕРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ, ЗАЛУЧЕНІ ДО ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Дослідницькі соціологічні організації, зокрема: профільне агентство в якісній методології маркетингових, медійних та соціальних досліджень «Umbrella Research»; «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»; дослідницька компанія «Q&Q Research»; дослідницька компанія «Ukrainian Marketing Group».

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Історія соціологічної думки; Методологія та організація соціологічного дослідження; Соціальна структура суспільства; Методи аналізу та компʼютерної обробки соціологічної інформації; Соціологія економіки та торгівлі; Соціологія управління та організації; Соціологія праці та зайнятості; Соціологія конфлікту; Соціологія споживання та дозвілля; Соціологія масових комунікацій.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

- Участь в освітньому процесі провідних практиків;

- Використання сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду соціологічної діяльності;

- Орієнтація на актуальні спеціалізації, в межах яких можлива професійна діяльність;

- Постійне оновлення (осучаснення) змісту освіти;

- Надсучасна навчально-матеріальна база європейського рівня (спеціалізовані лабораторії комп’ютерні класи, SMARТ-бібліотека, численні коворкінги);

- Оволодіння інформаційними технологіями в професійній діяльності;

- Можливість отримання паралельно освіти за кордоном;

- Посилене вивчення іноземних мов;

- Насичене спортивне, громадське та культурне життя

Адреса електронної пошти: kfs@knute.edu.ua

Гарант освітньої програмикандидат філософських наук, доцент Крохмаль Н. В. 

Спеціальність: «Соціологія»

Офіційна назва освітньої програми

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у соціально-економічній сфері, досліджень соціально-економічної взаємодії, здійснення впливу на різні верстви з метою покращення рівня життя суспільства;
 • шеститижнева практична підготовка в дослідницьких установах та організаціях.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Іноземна мова за професійним спрямуванням

24

Історія соціологічної думки

6

Теорія держави і права

6

Філософія

6

Загальна соціологічна теорія

9

Економічна теорія

6

Методологія та організація соціологічного дослідження

12

КР із методології та організації соціологічного дослідження

Соціальна структура суспільства

6

Методи аналізу та компʼютерної обробки соціологічної інформації

6

Організація роботи соціологічної служби та професійна етика

9

Основи демографії

6

Математичні методи обробки соціологічних даних

6

Соціологія економіки та торгівлі

12

КР із соціології економіки та торгівлі

Соціологія управління та організації

6

Політологія

6

Соціологія праці та зайнятості

6

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

6

Соціологія конфлікту

6

Соціологія споживання та дозвілля

6

Соціальна психологія

4,5

Соціологія масових комунікацій

4,5

Загальний обсяг обов’язкових компонент

162

Вибіркові дисципліни

Гуманітарна політика держави

6

Державна служба

6

Діловий протокол та етикет

6

Етносоціологія

6

Історія українського суспільства

6

Критичне мислення

6

Культурна спадщина України

6

Логіка

6

Маркетинг

6

Ораторське мистецтво

6

Психологія спілкування

6

Релігієзнавство

6

Світова культура

6

Соціологія брендингу

6

Соціологія віртуального простору

6

Соціологія гендеру та віку

6

Соціологія громадської думки

6

Соціологія девіантної поведінки

6

Соціологія маркетингу

6

Соціологія міста та села

6

Соціологія особистості

6

Соціологія політики

6

Соціологія реклами

6

Соціологія сім`ї та молоді

6

Соціологія фінансів

6

Соціальне лідерство

6

Соціальний та корпоративний менеджмент в організації

6

Статистика

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6

Загальний обсяг вибіркових дисциплін

60

Практична підготовка

Практична підготовка 1

3

Практична підготовка 2

6

Всього

9

Атестація

Підготовка до атестації

3

Підготовка кваліфікаційної роботи та захист

6

Всього

9

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

14.07.2022
41571
1754
остання редакція 16.10.2023
41571