logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Результати розгляду питань порядку денного відкритого засідання Вченої ради ДТЕУ

Загальна інформація

Під час відкритого засідання Вченої ради ДТЕУ, що відбулося 31 серпня 2022 року, було розглянуто питання порядку денного та ухвалено відповідні рішення.

№ з/п

Питання порядку денного

Результат розгляду

1.

Про головні завдання діяльності ДТЕУ у 2022/2023 н.р.

Ухвалено  постанову

2.

Затвердження Плану роботи вченої ради Державного торговельно-економічного університету на 2022/2023 навчальний рік

Рішення прийнято

3.

Удосконалення організаційної структури ДТЕУ

Ухвалено  постанову

4.

Затвердження планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ДТЕУ на 2022/2023 н.р.

Ухвалено  постанову

5.

Затвердження навчальних планів та внесення змін до освітніх програм і навчальних планів

Ухвалено  постанову

6.

Формування методами бізнес-симуляції професійних компетентностей студентів бакалаврату

Ухвалено  постанову

7.

Затвердження освітньо-наукових програм зі спеціальностей 053, 076

Ухвалено  постанову

8.

Затвердження навчальних планів підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальностей 051, 071

Ухвалено  постанову

9.

Затвердження Положення про наукове стажування наукових і науково-педагогічних працівників ДТЕУ за кордоном

Ухвалено  постанову

10.

Затвердження Плану проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, олімпіад, конкурсів на 2023 рік

Ухвалено  постанову

11.

Затвердження програм та робочих програм навчальних дисциплін, кваліфікаційних екзаменів, практичної підготовки

Ухвалено  постанови

12.

Рекомендація до видання навчальних посібників

Ухвалено  постанову

13.

Затвердження тем докторських дисертацій

Ухвалено  постанову

14.

Прийом до докторантури

Рішення прийнято

15.

Затвердження звітів докторантів

Рішення прийнято

16.

Про надання дозволу здійснювати наукове керівництво аспірантами і здобувачами

Рішення прийнято

31.08.2022
43630
1984
остання редакція 02.09.2022
43630