logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Екологічна політика КНТЕУ

ЕКО ДТЕУ

 Мета КНТЕУ у сфері екологічної діяльності – створення інтегрованої системи  екологічного управління науково-освітнім процесом та формування простору соціальної відповідальності за збереження  навколишнього середовища.

  Екологічна політика КНТЕУ спрямована на пропагування екологічних знань та розвиток культури сталого  споживання, зменшення витрат енергетичних, водних та інших ресурсів, раціональне управління  матеріальними ресурсами та утилізацією відходів. 

Принципи екологічної політики КНТЕУ
 

  • Принцип відповідності (дотримання вимог державних законодавчо-нормативних і правових актів, вимог міжнародних екологічних стандартів; координація та контроль діяльності щодо реалізації екологічних програм університету).
  • Принцип системності (відображення екологічних аспектів у науково-дослідній роботі та програмах підготовки студентів усіх освітніх-кваліфікаційних рівнів; залучення студентів до екологічних проектів, громадського екологічного руху, конференцій, семінарів, фестивалів).
  • Принцип адаптованості (популяризація функціонуючої екоінфраструктури університету; системного благоустрою території університету; використання відновлюваних джерел енергії; впровадження енергоощадного режиму функціонування університету, розвиток ергономічного дизайну).
  • Принцип безпеки (поліпшення екологічних характеристик середовища діяльності та комфортності  умов роботи, навчання та проживання; формування екологічної свідомості й культури, професійних компетенцій з урахуванням вимог екологічної безпеки та визначальних засад стратегій сталого розвитку суспільства).
  • Принцип мобільності (реалізація програм підвищення рівня кваліфікації та стажування науково-педагогічного складу університету в екологічній сфері; налагодження наукового екологічного співробітництва з вітчизняними та зарубіжними партнерами).

Напрями реалізації екологічної політики КНТЕУ
 

  1. Екологічний менеджмент (дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та національних стандартів при реалізації принципів екологічної політики університету; впровадження принципів «зеленого офісу»; здійснення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на пропагування екологічних знань та культури споживання).
  2. Ресурсна ефективність (зменшення рівня енергоспоживання та інших ресурсів; комплексне впровадження технологій утилізації та переробки відходів; переорієнтація на використання енергоощадних виробів і послуг).
  3. Охорона довкілля (здійснення заходів внутрішнього та зовнішнього озеленення університету; участь у проектах з охорони довкілля та збереження біорізноманіття).

     

04.03.2014
annzo
18078
остання редакція 02.06.2020
adv