logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Правила прийому на навчання до КНТЕУ в 2020 р.

Вступнику

Правила прийому на навчання до КНТЕУ в 2020 р.

Таблиця 1 Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якимим оголошуються прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (за скороченим строком навчання) або другий / третій  (з нормативним строком навчання) на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 4.  Перелік конкурсних пропозицій в КНТЕУ

Додаток 1 Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 2 Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних іспитів) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на відкриті конкурсні пропозиції на основі ПЗСО

Додаток 4  Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО (вступних іспитів)  для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на небюджетні конкурсні пропозиції на основі ПЗСО

Додаток 5 Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 6   Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2020 році

Додаток 7   Таблиця переведення середнього бала додатка до диплома бакалавра європейського зразка, обрахованого за 100-баловою шкалою в 20-балову шкалу

Додаток 8  Таблиця переведення середнього бала додатка до диплому бакалавра європейського зразка, обрахованого за 5-баловою шкалоюв 20-балову шкалу

Додаток 9  Перелік бакалаврських програм денної форми навчання, з англійською мовою викладання

Додаток 10 Перелік магістерських програм денної форми навчання, з англійською мовою викладання

Додаток 11  Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті УЦОЯО для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у КНТЕУ чи в іншому ЗВО і вступають на ІІ курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю за іншою формою навчання

Додаток 12   Правила прийому до аспірантури та докторантури КНТЕУ в 2020 році

Додаток 13   Порядок поселення в гуртожитки КНТЕУ

Додаток 14 Положення про роботу освітнього центру "Донбас-Україна" в КНТЕУ

Додаток 15 Положення про роботу освітнього центру "Крим-Україна" в КНТЕУ


 

26.12.2016
Svetik
537179
остання редакція 10.12.2020
Svetik