logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Напрями наукових досліджень

Науково-дослідна робота

• стратегічні напрями і пріоритети розвитку сфери товарного обігу;
• розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки;
• зовнішньоекономічна діяльність України в контексті міжнародної інтеграції;
• удосконалення методології інноваційно-інвестиційного менеджменту в контексті сталого економічного розвитку;
• політика розвитку ринку туристичних послуг в Україні в умовах глобалізації;
• стратегічні напрямки розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу;
• вектор розвитку торгового маркетингу, системи електронної комерції та логістичного менеджменту;
• ефективність функціонування бюджетної системи в умовах соціально-орієнтованої економіки;
• управління конкурентоспроможністю, якістю та екологічною безпекою товарів;
• збереження біологічної цінності продуктів для масового та лікувально-профілактичного харчування;
• удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, контролю господарської діяльності підприємств різних форм власності;
• ефективне управління сучасним банком;
• розробка та використання новітніх технологій навчання у вищій школі.

03.11.2014
Vita
3417
остання редакція 19.06.2019
43220