logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Організація науково-дослідних робіт

Науково-дослідна робота

КОНКУРС ПРОЕКТІВ НАУКОВИХ РОБІТ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ

      - Наказ Міністерства освіти і науки України

      - Форма проекту

- Порядок оформлення документів для виконання наукових досліджень, які фінансуються Міністерством освіти і науки України

1. Проект фундаментального дослідження
2. Проект прикладного дослідження і розробки

- Порядок оформлення документів для виконання робіт, пов’язаних із науковою діяльністю за договорами з замовниками

1. Договір на виконання НДР
2. Технічне завдання
3. Календарний план
4. Протокол узгодження вартості науково-дослідної роботи
5. Планова калькуляція кошторисної вартості робіт

- Звітування

1. Щоквартальне звітування
    - анотований звіт (квартальний)
2. Проміжне звітування за рік
    - проміжний звіт за рік
3. Підсумкове звітування щодо завершених НДР
    - заключний звіт за весь період виконання роботи
    - акт здачі-приймання НТП
    - акт про впровадження результатів НДР
    - анотований звіт (річний)

- Графік здачі документів до НДЧ (А-335)
1. Анотований звіт (паперовий та електронний варіант) - до 25 числа останнього місяця кожного кварталу
2. Проміжний звіт за результатами календарного року - до 20 числа останнього місяця до завершення календарного року
3. Заключний звіт за весь період виконання роботи (паперовий та електронний варіант) - за 1 місяць до завершення терміну виконання НДР
4. Проекти НДР за рахунок загального фонду державного бюджету МОН України - до 20 березня поточного року
5. Табеля виходу на роботу, акти здачі-приймання виконаних робіт за індивідуальними договорами - щомісячно до 20 числа звітного місяця
6. Графік відпусток виконавців НДР - до 15 травня
7. Календарний план - з початку року
8. Персональний склад - з початку року

12.06.2013
act
6010
остання редакція 24.05.2016
41787