logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність»

Загальна інформація

8-10 квітня 2015 року в Київському національному торговельно-економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність», оргкомітет очолював Мазаракі Анатолій Антонович –  д.е.н., професор, академік, ректор Київського національного торговельно-економічного університету.

В олімпіаді взяли участь 54 студенти з 19 вищих навчальних закладів України, зокрема, 32 студенти – за освітнім ступенем "бакалавр" і 22 студенти – за освітнім ступенем "магістр".

Студенти вирішували конкурсні завдання, які складалися з двох етапів: розв'язання комплексного ситуаційного завдання і комп'ютерного тестування. Запропоновані завдання варіювалися залежно від освітнього ступеня учасників олімпіади і передбачали інтеграцію комплексу професійних знань, умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу.

Оцінку конкурсних завдань здійснювали кваліфіковані члени журі, до складу якого увійшли 18 осіб:   

 1. Притульська Наталія Володимирівна – голова, д.т.н., професор, перший проректор Київського національного торговельно-економічного університету;
 2. Осика Віктор Анатолійович – заступник голови, к.т.н., доцент, декан факультету товарознавства і торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету;
 3. Мережко Ніна Василівна – д.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету;
 4. Торопков Володимир Михайлович – к.е.н.,  доцент, заст. зав. кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету;
 5. Сидоренко Олена Володимирівна – д.т.н., професор кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету;
 6. Голуб Богдан Олексійович – к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів Київського національного торговельно-економічного університету;
 7. Коломієць Тетяна Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету;
 8. Осієвська Валентина Валеріївна – к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів Київського національного торговельно-економічного університету;
 9. Кавун Ольга Олександрівна – к.е.н., доцент кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету;
 10. Бодак Михайло Петрович – к.т.н., доцент кафедри продтоварів Львівської комерційної академії; 
 11. Семенов Анатолій Олексійович – к.фіз.-мат.н., доцент кафедри товарознавства непродовольчих товарів Полтавського університету економіки і торгівлі;
 12. Ольховська Вікторія Сергіївна – к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи товарів Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 13. Рижкова Галина Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри товарознавства і торговельного підприємництва Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля;
 14. Дітріх Ірина Вікторівна – завідувач кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг);
 15. Бочарова Оксана Володимирівна – д.т.н., доцент  кафедри товарознавства та експертизи товарів Одеської національної академії харчових технологій;
 16. Денисенко Тетяна Миколаївна – к.т.н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності Чернігівського національного технологічного університету;
 17. Рябченко Наталія Олександрівна - к.т.н., доцент кафедри експертизи харчових продуктів  Національного університету харчових технологій;
 18. Ткачук Валентина Віталіївна – к.т.н., доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету.

 Робота журі полягала в оцінюванні конкурсного завдання та контролі процесу комп'ютерного тестування учасників олімпіади. При розгляді комплексних ситуаційних завдань конкурсна комісія оцінювала не тільки правильність їх розв'язання, але й виявлення глибоких фахових знань матеріалу, наявність аналітичних узагальнень і логічної аргументації, творчого підходу та креативних шляхів вирішення.

Для розгляду можливих апеляцій була сформована апеляційна комісія, шифрування учасників здійснювала мандатна комісія. Засідання апеляційної комісії не проводилося, оскільки від учасників олімпіади не надійшло жодної апеляції.

Аналізуючи результати участі студентів у ІІ етапі олімпіади, слід зазначити високий рівень підготовки учасників СВО "бакалавр" і "магістр".

    

Призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» (освітній ступінь "магістр") стали:

 1. БРЕЛОВА Олена Михайлівна студентка Київського національного торговельно-економічного університету (диплом І ступеня);
 2. ЛЮБИШКО Дмитро Сергійович студент Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля
 3.  (диплом ІІ ступеня);
 4. МАКОВИК Ольга Василівна студентка Харківського державного університету харчування та торгівлі (диплом ІІІ ступеня). 

Призерами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» (освітній ступінь "бакалавр") стали:

 1. ЗІНЧЕНКО Наталія Сергіївна студентка Київського національного торговельно-економічного університету (диплом І ступеня);
 2. РЯБЕЦЬ Тетяна Анатоліївна студентка Чернігівського національного технологічного університету (диплом ІІ ступеня);
 3. ПОПЕРЕЧНА Ірина Миколаївна студентка Львівської комерційної академії  (диплом ІІІ ступеня).

Грамоту за високий рівень теоретичної та практичної підготовки отримали:

 • СТЕГНИЦЬКА Тетяна Ігорівна студентка Львівської комерційної академії;
 • СТОЛЯРЧУК Вікторія Ігорівна студентка Львівської комерційної академії;
 • БАБКОВ Олександр Олександрович студентка Львівської комерційної академії;
 • ГРИГОРЕЦЬ Дмитро Олегович студент Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • ВАТУЛА Тетяна Сергіївна студентка Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • МЕДВЕДЄВА Євгенія Валеріївна студентка Харківського державного університету харчування та торгівлі;
 • МУЗИЧЕНКО Ірина Олександрівна студентка Київського національного торговельно-економічного університету;
 • ЖЕМЕРДЄЄВ Антон Олексійович студент Київського національного торговельно-економічного університету;
 • ХАНАС Сніжана Володимирівна студентка Луцького національного технічного університету;
 • ОБОЗОВСЬКА Оксана Вікторівна студентка Луцького національного технічного університету;
 • КЛИМОВЕЦЬ Анна Олександрівна студентка Луцького національного технічного університету;
 • ЯРОШИК Ольга Володимирівна студентка Луцького національного технічного університету;
 • КОШАРНИЙ Ігор Іванович студент Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • МАЗУР Наталія Вікторівна студентка Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • ТЕРЕЩЕНКО Євгенія Михайлівна студентка Київського національного університету будівництва і архітектури;
 • БІЛОУСОВА Ганна Артурівна студентка Донецького національного  університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг);
 • КОВАЛЬЧУК Андрій Валерійович студент Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;
 • МЕЛЬНИК Тарас Андрійович студент Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;
 • САМОЛЮК Володимир Володимирович студент Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;
 • ЧОПОВСЬКИЙ Володимир Павлович студент Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету;
 • МАРКОВСЬКИЙ Ігор Янович студент Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля;
 • УШКАНОВА Катерина Юріївна студент Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля;
 • ХІЛЬКО Анастасія Вадимівна студентка  Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля;
 • БОНДАРЕНКО Анастасія Павлівна студентка ВП НУБіП України  «Ірпінський економічний коледж»;
 • КАЛЬЧУК Марія Василівна студентка ВП НУБіП України  «Ірпінський економічний коледж»;
 • ГАЛАНЬ Оксана Володимирівна студентка Львівського інституту економіки і туризму;
 • ВЕТЛИНЕЦЬ Ольга Миколаївна студентка Львівського інституту економіки і туризму;
 • ГАЛУЩАК Олеся Анатоліївна студентка Національного університету харчових технологій;
 • КАРБОВСЬКА Анна Вікторівна студентка Національного університету харчових технологій;
 • НЕСМІЯНОВА Марія Валеріївна  студентка Національного університету харчових технологій;
 • БОГДАНОВИЧ Людмила Олексіївна  студентка Національного університету харчових технологій;
 • БОРШАН Олена Олександрівна студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
 • ОНИЩУК Оксана Сергіївна студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
 • ПУЛИНЕЦЬ Марія Олександрівна студентка Херсонського національного технічного університету;
 • КУЧМА Анна Андріївна студентка Херсонського національного технічного університету;
 • ПОНТУС Інна Миколаївна студентка Одеської національної академії харчових технологій;
 • СТАТЄВА Марина Станіславівна студентка Одеської національної академії харчових технологій;
 • БІГУН Ольга Володимирівна студентка ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • НЕВКРИТА Катерина Михайлівна студентка ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • НЕВЕЛИЧКО Тамара Павлівна студентка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
 • ТИЩЕНКО Тетяна Юріївна студентка Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
 • КАМІНСЬКА Наталія Володимирівна студентка Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
 • КРОПИВНИЦЬКИЙ Андрій Васильович студент Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту;
 • УХНАЛЬ Жанна Василівна студентка Харківського  торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
 • УХНАЛЬ Яна Василівна студентка Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ;
 • ДУДКО Ганна Григорівна студентка Чернігівського  національного технологічного університету
 • МУЗИЧЕНКО Катерина Вікторівна студентка Чернігівського  національного технологічного університету;
 • ЖАБИНСЬКА Альона Валентинівна студентка Чернігівського  національного технологічного університету.

Вітаємо переможців!

10.04.2015
adv
3632
остання редакція 10.04.2015
adv