logo
Кафедра маркетингу
Кафедра маркетингу
logo
Кафедра маркетингу
img

Головна сторiнка

маркетингу


   Маркетинг та інновації заробляють гроші, все інше - витрати
Пітер Друкер

     Кафедра маркетингу здійснює підготовку фахівців за трьома рівнями:

  • перший (бакалаврський); 
  • другий (магістерський);
  • третій (освітньо-науковий). 
Освітній / Освітньо-науковий ступінь Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
Бакалавр Управління та адміністрування Маркетинг Маркетинг
Рекламний бізнес
Магістр Управління та адміністрування Маркетинг Маркетинг менеджмент                                                  (Marketing Management)
Рекламний бізнес

Бренд-менеджмент (new)     

Цифровий маркетинг                                                          (Digital Marketing) (new)    

  • Доктор філософії / PhD 
  • Доктор наук
Управління та адміністрування
 
Маркетинг
 
Додаткова інформація щодо організації навчального процесу 

Очолює кафедру – автор числених підручників, посібників, монографій та статей з проблем маркетингу та реклами, доктор наук з державного управління, професор, Євген Вікторович Ромат.

    Навчання за професійною програмою "Маркетинг" забезпечує глибокі знання та навички застосування в підприємницькій діяльності комплексу маркетингу, системи маркетингових комунікацій, маркетингових досліджень тощо. Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, директорами, спеціалістами, консультантами з маркетингу.

 Навчання за професійною програмою "Рекламний бізнес" забезпечує глибокі знання з маркетингової комунікаційної діяльності, реклами, дизайну, креативу. Випускники працюють керівниками підприємств рекламної галузі, начальниками рекламного відділу підприємства, спеціалістами з реклами, консультантами з рекламних питань, рекламістами.

     Навчання за професійною програмою "Бренд-менеджмент" дозволяє сформувати сучасну систему професійних знань та набути практичних навичок з метою їх застосування у профільній діяльності для ефективного вирішення управлінських завдань з бренд-менеджменту, маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю. Бренд-менеджер опановує стратегічні та оперативні маркетингові, економічні, креативні, комерційні та організаційно-технологічні процеси, які пов’язані з основними напрямами маркетингової діяльності підприємства та розробляє або коригує стратегічні орієнтири розвитку бренду за підтримки інформаційно-комунікаційних технологій. Випускники працюють заступниками керівників підприємства з маркетингових питань, бренд-менеджерами (спеціалістами із розвитку бренду).

    Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, проводить навчання в аспірантурі на основі наукових шкіл професорів Є.В. Ромата та В.В. Ортинської, а також молодих вчених у докторантурі. 
   Високий рівень знань випускників формується завдяки комплексу навчальних дисциплін, де центральне місце займають авторські методичні розробки з курсів: "Маркетинг", "Стратегічний маркетинг", "Маркетингові дослідження", "Маркетингова товарна політика", "Маркетингові інформаційні системи", "Маркетингова цінова політика".
    З 2017/2018 н.р почала діяти нова магістерська програма "Бренд-менеджмент", випускники якої зможуть очолити бренди провідних вітчизняних та міжнародних компаній.

     Навчально-виховний процес забезпечують 15 викладачів кафедри.

    Крім роботи в Університеті, члени кафедри беруть також активну участь у громадсько-політичному житті нашої держави. Завідувач кафедри, професор Є.В. Ромат увійшов до складу Громадської ради Міністерства інформаційної політики України, при цьому Євгеній Вікторович очолив Комітет із державного маркетингу. Ще раніше завідувач кафедри увійшов до складу Громадської ради із питань захисту свободи слова при профільному комітеті Верховної Ради України.

  

16.06.2013
chronon
24117
остання редакція 07.04.2020
43283