logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Список кандидатів до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

З'їзд ДВНЗ

ПІБ

Місце роботи, посада

Науковий ступінь,
вчене звання, почесне звання

ВНЗ, що висунув кандидата

1

Лакида Петро Іванович

Національний університет біоресурсів і природокористування України,

директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства

д.с.-г.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2

Руденко Ольга Мстиславівна

Чернігівський національний технологічний університет,

професор кафедри менеджменту

д.держ.упр., доц.

Чернігівський національний технологічний університет

3

Назаров Іван Володимирович

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,

професор кафедри організації судових і правоохоронних органів

д.ю.н., доц.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

4

Любчик Леонід Михайлович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

зав. кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання

д.т.н., проф.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

5

Чугунов Ігор Якович

Київський національний торговельно-економічний університет,

зав. кафедри фінансів

д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Київський національний торговельно-економічний університет

6

Ємельянов Володимир Михайлович

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

директор Інституту державного управління

д.держ.упр., проф.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

7

Азюковський Олександр Олександрович

Національний гірничий університет,

директор Міжгалузевого інституту безперервної освіти

к.т.н., доц.

Національний гірничий університет

8

Бондаренко Віктор Дмитрович

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,

зав. кафедри культурології

д.філос.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

9

Медведєв Володимир Костянтинович

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського,

зав. кафедри радіотехнічних та спеціальних військ

к.військ.н., проф.

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

10

Новик Ольга Петрівна

Бердянський державний педагогічний університет,

зав. кафедри української літератури та компаративістики

д.філол.н., доц.

Бердянський державний педагогічний університет

11

Скворцова Світлана Олексіївна

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського,

професор кафедри математики та методики її навчання Державного закладу

д.пед.н., проф.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

12

Ткаченко Володимир Володимирович

Державний науково-дослідний інститут МВС України,

нач. відділу науково-інформаційної та виставкової діяльності

д.і.н., проф.

Чернігівський національний технологічний університет

13

Іванишин Петро Васильович

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,

зав. кафедри української літератури та теорії літератури

д.філол.н., проф.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

14

Свірко Світлана Володимирівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,

професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

д.е.н., проф.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

15

Крусян Анжеліка Романівна

Національний університет «Одеська юридична академія»,

завідувач кафедри конституційного права

д.ю.н., проф.

Національний університет «Одеська юридична академія»

16

Ладичук Марія Петрівна

Самбірський технікум економіки та інформатики,

викладач

Самбірський технікум економіки та інформатики

17

Теловата Марія Теодозіївна

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

зав. кафедри бухгалтерського обліку

д.пед.н., проф.

Національна академія статистики, обліку та аудиту

18

Артюшин Георгій Михайлович

Національна академія Служби безпеки України, завідувач спеціальної кафедри № 12

д.пед.н., доц., старший науковий співробітник

Національна академія Служби безпеки України

19

Семенюшко Олексій Іванович

Республіканське вище училище фізичної культури,

директор

Республіканське вище училище фізичної культури

20

Холявка Володимир Зеновійович

Львівський державний університет фізичної культури,

зав. кафедри економіки та спортивного менеджменту

к.е.н., доц.

Львівський державний університет фізичної культури

21

Каплаушенко Андрій Григорович

Запорізький державний медичний університет, зав. кафедри фізколоїдної хімії

д.фарм.н., доц.

Запорізький державний медичний університет

22

Якушик Іван Давидович

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,

директор навчально-наукового фінансово-економічного інституту

д.е.н., проф.

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

23

Зарічний Михайло Михайлович

Львівський національний університет імені Івана Франка,

декан механіко-математичного факультету

д.ф.-м.н., проф.

Львівський національний університет імені Івана Франка

24

Сімахіна Галина Олександрівна

Національний університет харчових технологій, зав. кафедри технології оздоровчих продуктів

д.т.н., проф.

Національний університет харчових технологій

25

Поліщук Галина Євгеніївна

Національний університет харчових технологій, зав. кафедри технології молока і молочних продуктів

д.т.н., доц.

Національний університет харчових технологій

26

Литвиненко Олександр Євгенійович

Національний авіаційний університет,

зав. кафедри комп’ютеризованих систем управління

д.т.н., проф.

Національний авіаційний університет

27

Сліпченко Микола Іванович

Харківський національний університет радіоелектроніки

Проректор з наукової роботи

д.ф.-м.н., проф.

Харківський національний університет радіоелектроніки

28

Азьмук Надія Анатоліївна

Черкаський державний бізнес-коледж, методист

к.е.н.

Черкаський державний бізнес-коледж

29

Подольчак Назар Юрійович

Національний університет «Львівська політехніка»,

зав. кафедри адміністративного та фінансового менеджменту

д.е.н., проф.

Національний університет «Львівська політехніка»

30

Гавриш Наталія Василівна

Інститут проблем виховання НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії дошкільного виховання і освіти

д.пед.н., проф.

Донбаський державний педагогічний університет

31

Приймаченко Дмитро Володимирович

Академія митної служби України,

професор кафедри державної служби та митної справи

д.ю.н., проф.

Академія митної служби України

32

Климпуш Орест Дмитрович

Національний транспортний університет, професор кафедри двигунів і теплотехніки

к.т.н., проф.

Національний транспортний університет

33

Дергачова Вікторія Вікторівна

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

зав. кафедри менеджменту

д.е.н., проф.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

34

Єленський Віктор Євгенович

Народний депутат

д.філос.н.

Національний університет «Острозька академія»

35

Хохлов Валерій Миколайович

Одеський державний екологічний університет, зав. кафедри фізики атмосфери та кліматології

д.геогр.н., проф.

Одеський державний екологічний університет

36

Лагутенко Ольга Андріївна

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури,

професор кафедри теорії та історії мистецтва

д.мист., проф., заслужений діяч мистецтв України

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

37

Касьянова Олена Василівна

Національна музична академія України
імені П.І. Чайковського,

професор кафедри оперної підготовки та музичної режисури

к.мист., проф., заслужений діяч мистецтв України

Національна музична академія України
імені П.І. Чайковського

38

Голубь Валерія Володимирівна

Національна академія державного управління при Президентові України,

професор кафедри державної політики та управління політичними процесами

к.філос.н., д.держ.упр., проф.

Національна академія державного управління при Президентові України

39

Бабич Євгеній Михайлович

Національний університет водного господарства та природокористування,

зав. кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд

д.т.н., проф., заслужений працівник народної освіти України

Національний університет водного господарства та природокористування

40

Вантух Мирослав Михайлович

Державний заслужений академічний ансамбль танцю України імені П. Вірського,

художній керівник – директор

проф., народний артист України

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

41

Храпатий Сергій Вікторович

Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст відділу з питань освіти і науки, молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики

д.ф.-м.н., доц.

Академія митної служби України

42

Єргієв Іван Дмитрович

Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежджнової,

зав. кафедри народних інструментів

к.мист., доц., заслужений артист України

Одеська національна музична академія ім.. А.В. Нежданової

43

Журман Сергій Миколайович

Штатний помічник-консультант народного депутата України

к.е.н.

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

44

Васильчук Геннадій Миколайович

Запорізький національний університет

Проректор з наукової роботи

д.і.н., проф.

Запорізький національний університет

45

Харченко Наталя Вячеславівна

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,

зав. кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії

д.мед.н., проф.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

46

Шевцов Андрій Гаррієвич

Міністерство освіти і науки України, начальник Управління ліцензування та акредитації

д.пед.н., к.ф.-м.н., проф.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

47

Степаненко Віктор Іванович

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

зав. кафедри дерматології та венерології

д.мед.н., проф., заслужений лікар України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

48

Дмитрієва Ольга Анатоліївна

Донецький національний технічний університет,

зав. кафедри прикладної математики та інформатики

д.т.н., доц.

Донецький національний технічний університет

49

Швець Ірина Борисівна

Донецький національний технічний університет,

зав. кафедри управління персоналом і економіки праці

д.е.н., проф.

Донецький національний технічний університет

50

Луцишин Зоряна Орестівна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

д.е.н., проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

51

Вижва Сергій Андрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

зав. кафедри геофізики

д.геол.н., проф.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

52

Гожик Андрій Петрович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

директор науково-методичного центру організації навчального процесу

к.геол.-мінір.н., доц

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

53

Соболь Олександр Миколайович

Національний університет цивільного захисту України,

начальник кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту

д.т.н., старший науковий співробітник

Національний університет цивільного захисту України

54

Мисула Ігор Романович

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського,

зав. кафедри медичної реабілітації

д.мед.н., проф.

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

55

Сохацький Анатолій Валентинович

Академія митної служби України,

зав. кафедри транспортних систем та технологій

д.т.н., проф.

Академія митної служби України

56

Каськова Людмила Федорівна

Українська медична стоматологічна академія, зав. кафедри дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань

д.мед.н., проф.

Українська медична стоматологічна академія

57

Фоміна Людмила Василівна

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова,

професор кафедри нормальної анатомії

д.мед.н., проф.,

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

58

Георгіянц Вікторія Акопівна

Національний фармацевтичний університет, зав. кафедри фармацевтичної хімії

д.фарм.н., проф.

Національний фармацевтичний університет

59

Дерев’янко Віктор Миколайович

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,

директор Інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві

д.т.н., проф.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

60

Винницький Михайло Іванович

Національний університет «Києво-Могилянська академія»,

доцент кафедри соціології

доктор філософії з економічної соціології

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

61

Вовчак Ольга Дмитрівна

Університет банківської справи Національного банку України,

зав. кафедри банківської справи

д.е.н., проф.

Університет банківської справи Національного банку України

62

Дудник Юрій Павлович

Київський національний університет будівництва і архітектури,

перший заступник директора Інституту післядипломної освіти

к.пед.н.

Київський національний університет будівництва і архітектури

63

Кобецька Надія Романівна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

зав. кафедри трудового, екологічного та аграрного права

к.ю.н., проф.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

64

Терент’єва Анна Валеріївна

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту,

зав. кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами

д.держ.упр., старший науковий співробітник

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

65

Волосовець Олександр Петрович

Міністерство охорони здоров’я України,

начальник відділу освіти і науки – заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки

д.мед.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України

Буковинський державний медичний університет

66

Пузік Людмила Михайлівна

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

Професор кафедри плодоовочівництва і зберігання

д.с.-.г.н., проф.

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

67

Павліха Наталія Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Зав. кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами

д.е.н., проф.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

68

Киричук Галина Євгеніївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Зав. кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття

д.б.н., проф.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

69

Вакульчик Олена Михайлівна

Академія митної служби України

Зав. кафедри обліку і аудиту

д.е.н., проф.

Академія митної служби України

70

Одінцов Валентин Володимирович

Херсонський державний університет

Професор кафедри фізики та методики її навчання

д.ф.-м.н., проф.

Херсонський державний університет

71

Осадчий Сергій Іванович

Кіровоградський національний технічний університет

Зав. кафедри автоматизації виробничих процесів

д.т.н., проф.

Кіровоградський національний технічний університет

72

Лякішева Анна Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Декан педагогічного інституту

к.пед.н., доц.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

73

Чорний Олексій Петрович

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Директор Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління

д.т.н., проф

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

74

Красильникова Ганна Володимирівна

Хмельницький національний університет

Зав. навчально-методичного відділу

к.т.н., доц.

Хмельницький національний університет

75

Гуральський Сергій Миколайович

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж

Викладач будівельно-монтажних дисциплін

Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж

76

Олійник Олександр Іванович

Чернігівський юридичний коледж

Директор

к.ю.н., доц.

Чернігівський юридичний коледж

77

Максимів Володимир Михайлович

Національний лісотехнічний університет України

Директор Навчально-наукового інституту дерево оброблювальних технологій і дизайну

д.т.н., проф. 

Національний лісотехнічний університет України

78

Точонов Ігор Вікторович

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Перший проректор з навчальної та фінансової роботи

к.е.н., доц. 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

79

Рибак Оксана Зіновіївна

Львівська національна академія мистецтв

Проф. кафедри історії і теорії мистецтв 

д.і.н., проф.

Львівська національна академія мистецтв

80

Гречаніна Олена Яківна

Харківський національний медичний університет

Проф. кафедри медичної генетики

д.мед.н., проф.

Харківський національний медичний університет

81

Гусак Андрій Михайлович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Зав. кафедри фізики

д.ф.-м.н., проф.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

82

Барсов Валерій Ігорович

Українська інженерно-педагогічна академія

Декан факультету комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні

д.т.н., проф. 

Українська інженерно-педагогічна академія

83

Поліщук Валерій Миколайович

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Зав. кафедри психології

д.психол.н., проф.

Глухівський національний педагогічний університет   імені Олександра Довженка

84

Ярмакі Христофор Петрович

Одеський державний університет внутрішніх справ

В.о. начальника кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

д.ю.н., проф.

Одеський державний університет внутрішніх справ 

85

Кормош Жолт Олександрович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Зав. кафедри аналітичної хімії та екотехнологій

к.х.н., проф.

Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки

86

Засєкіна Лариса Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Зав. кафедри загально і соціальної психології

д.психол.н., проф.

Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки

87

Федонюк Сергій Валентинович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Декан факультету міжнародних відносин

к.геогр.н., доц.

Східноєвропейський національний університет  імені Лесі Українки

88

Білова Наталія Анатоліївна

Академія митної служби України

Зав. кафедри товарознавства та митної експертизи

д.б.н., проф.

Академія митної служби України

89

Шраменко Наталя Юріївна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Проф. кафедри транспортних технологій

д.т.н., доц.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

90

Караман Олена Леонідівна

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Директор Інституту педагогіки і психології

д.пед.н., проф.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

91

Кізілова Наталія Миколаївна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Проф. кафедри теоретичної та прикладної механіки

к.ф.-.м.н., доц.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

31.05.2015
shestack
7915
остання редакція 23.05.2018
42265