logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
Факультет міжнародної торгівлі та права
logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
img

Головна

міжнародної торгівлі та права

Декан факультету
ГОНЧАРОВА
ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного
приватного, комерційного та цивільного права

    
     Факультет міжнародної торгівлі та права створено у 2016 році, шляхом об’єднання ключових кафедр із підготовки фахівців у сфері права, міжнародного права та міжнародних економічних відносин.

     На сьогоднішній день до складу факультету входить 8 кафедр, що забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за 7 спеціальностями та 25 освітніми програмами:

     На факультеті навчається більше 3 тисяч студентів денної та заочної форми навчання. Науково-педагогічний склад кафедр налічує 135 кандидатів та докторів наук, значна частка яких мають вагомий досвід у адвокатській та судовій практиці, у бізнес-аналітиці, топ-менеджменті компаній та органів державної влади.

   Факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з інноваційними знаннями у сфері міжнародної економіки, торгівлі, маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності, комерційного, фінансового, цивільного та міжнародного права, правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності, політології міжнародних відносин та соціології економічної діяльності, які здатні працювати як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку праці.

   Факультет співпрацює з Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством фінансів України, Міністерством цифрових трансформацій України, Міністерством соціальної політики України, Антимонопольним комітетом України, Державною судовою адміністрацією України, Союзом промисловців та підприємців України, Господарським судом м. Києва, Торгово-промисловою палатою України, Національним антикорупційним бюро України, іншими органами державної влади та значною кількістю вітчизняних і транснаціональних компаній.


Заступники декана
КОРЕНЮК
ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана
з навчальної роботи

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права


ТЕСЛЕНКО
НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана
з навчально-методичної
та наукової роботи

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри
сучасних європейських мов

ВОРОБЕЙ
ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

заступник декана
з навчально-виховної роботи

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри
міжнародного менеджменту


01.02.2016
adv
21096
остання редакція 18.03.2020
42418