logo
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем
logo
Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем
img

Головна сторінка

обліку, аудиту та інформаційних систем

Харченко Олександр Анатолійович
декан факультету, кандидат технічних наук, доцент

a.kharchenko@knute.edu.ua

xaa_07@i.ua,

xaa_07@ukr.net

Факультет обліку, аудиту та інформаційних систем заснований у 1966 р. 

Загальна кількість студентів - 1820.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 92% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук.

До складу факультету входять 6 кафедр:

Кафедра обліку та оподаткування - випускова зі спеціальності "Облік і оподаткування", спеціалізації "Облік і оподаткування" (ОС "Бакалавр"); "Облік і податковий консалтинг" (ОС "Магістр"); "Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі" (ОС "Магістр").

Кафедра фінансового аналізу та аудиту - випускова зі спеціальності  "Облік і оподаткування", спеціалізації "Фінансовий контроль та аудит" (ОС "Бакалавр"); "Фінансовий аналіз та аудит" (ОС "Магістр"); "Фінансова аналітика"(ОС "Магістр")

Кафедра кібернетики та системного аналізу - випускова зі спеціальності  "Економіка", спеціалізації  "Економічна кібернетика" (ОС "Бакалавр"); "Цифрова економіка" (ОС "Бакалавр"); спеціальності "Системний аналіз", спеціалізації "Інформаційні технології та бізнес-аналітика" (ОС "Бакалавр"); спеціальності "Економіка", спеціалізації  "Цифрова економіка" (ОС "Магістр")

Кафедра програмної інженерії та кібербезпеки - випускова зі спеціальностей "Інженерія програмного забезпечення” (ОС "Бакалавр" та "Магістр") та "Кібербезпека", спеціалізації "Безпека інформаційних і комунікаційних систем в економіці".

Кафедра комп'ютерних наук - випускова зі спеціальності "Комп'ютерні науки” (ОС "Бакалавр" та "Магістр") 

Кафедра філософських та соціальних наук - випускова зі спеціальності "Соціологія", спеціалізації "Соціологія економічної діяльності" (ОС "Бакалавр").

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп'ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

Заступники декана

ГОРДОПОЛОВ Володимир
Юрійович, 

заступник декана
з навчальної роботи

ГОЛОВІНА
Дар'я Вікторівна,

заступник декана
з наукової і методичної роботи

МУКОВІЗ
Василь
Степанович,

заступник декана з виховної роботи
 

Провідні спеціалісти 

Вінніченко Олена Олегівна

Чайковська Тетяна Володимирівна

Порохняк Юлія Василівна

Павленко Ірина Василівна

Андрійченко Юлія Василівна

Диспетчери

 

Белешко Любов            Лапенко Тетяна

    Федорівна                     Василівна

14.04.2013
JuliaGajdaj
14029
остання редакція 10.07.2019
432769