logo
Кафедра международного, коммерческого и гражданского права
Кафедра международного, коммерческого и гражданского права
logo
Кафедра международного, коммерческого и гражданского права
img

Календарь событий

ОбьявленияВСЕ

Головна

международного, коммерческого и гражданского права

 Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem 

Знання законів полягає не в тому, щоб пам`ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх сенс

      Вітаємо вас на сторінці кафедри!

   Наша кафедра є випусковою за спеціалізаціями «Комерційне право» (ступінь бакалавр, ступінь магістр) та «Цивільне право і процес» (ступінь бакалавр, ступінь магістр) і ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

   Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння цінності права у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення та саморозвитку.

   Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у певних сферах економічної діяльності.

     До вашої уваги також «питання – відповіді» щодо особливостей планування індивідуальної освітньої траєкторії.

 
 
 
 

Спеціальність «ПРАВО»

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

       Бакалавр   

      (тривалість навчання 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері захисту прав суб’єктів господарювання та правового забезпечення господарської діяльності
 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує можливість спеціалізації майбутнього фахівця у певних сферах (страхування, захист прав споживачів, зовнішньоекономічна діяльність, виконавчий процес тощо).
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом  8 семестрів
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Напрямки діяльності:
 


 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС»

Освітній ступінь

Бакалавр

(тривалість навчання 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичній сфері.
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом 8 семестрів
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Магістр

(Термін навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості програми

 • Орієнтована на комплексну підготовку фахівців у сфері комерційного  права.
 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи в юридичній, міжнародній торговельно-економічній сфері, забезпечення прав та законних інтересів учасників господарсько-правових відносин;
 • шеститижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури, третейських судах та арбітражі.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Міжнародний комерційний арбітраж

6

Тлумачення правових актів

6

Юридичне супроводження інвестиційних проєктів

6

Податкове право

6

Комерційне право

9

Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)

6

Конкурентне  право

6

Вибіркові дисципліни

Виконавчий процес

6

Засоби забезпечення виконання зобов'язань в нотаріальному процесі

6

Адвокатська діяльність

6

Захист прав в Європейському суді з прав людини

6

Міжнародне економічне право

6

Корпоративне право

6

Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності

6

Міжнародне торгове право

6

Альтернативні способи вирішення спорів

6

Бухгалтерський облік

6

Світовий страховий ринок

6

Страхові послуги

6

Електронне правосуддя

6

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6

Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності 

6

ІТ-право

6

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

6

Організація зовнішньоторговельних операцій

6

Право міжнародних договорів

6

Правові засади соціального страхування

6

Світовий ринок товарів та послуг

6

Судова економічна експертиза

6

Тлумачення актів законодавства України про оподаткування

6

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

6

Філософія права

6

Юридична психологія

6

 


 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичній, міжнародній сфері, забезпечення прав та законних інтересів учасників цивільно-правових відносин;
 • шеститижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури, третейських судах та арбітражі.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 

  mail ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ  

Чому учбовий план складається з обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором?
Що таке кредит ЄКТС?
Яка кількість кредитів відповідає навчальному навантаженню повного навчального року?
Скільки дисциплін в семестрі є обов’язковими, а скільки за вибором?
Як мені спланувати свою індивідуальну освітню траєкторію?
З ким я можу проконсультуватися щодо вибору дисциплін?
Дисципліни за вибором обмежуються лише цим списком?
Яка процедура вибору дисциплін, і як я дізнаюсь, що мій вибір підтвердили?

*пререквізити – дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається

**https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1086&uk#3

04.02.2016
adv
1261
остання редакція 02.09.2020
42241