logo
Кафедра сучасних європейських мов
Кафедра сучасних європейських мов
logo
Кафедра сучасних європейських мов
img

Tetiana Savchuk

сучасних європейських мов

TETIANA SAVCHUK

Lecturer, Department of the Modern European Languages

e-mail: t.savchuk@knute.edu.ua

SCHOLAR'S PROFILE:

Web of Science
Google Академія 
ORCID
ResearcherID   
 

RESEARCH EXPERTISE: 

the use of modern technologies and methods of teaching foreign languages;  the use of IT technologies atstudying and teaching foreign languages
 
COURSES:

English for Information Technologies

ACADEMIC APPOINTMENTS:
  • State University of Trade and Economics, teacher of the Department of Modern European Languages, from 2018 to the present.
  • National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Ihor Sikorsky" - English teacher.
  • 2005-2018.National Medical University named after O.O. Bogomoletsa - English teacher, 2002-2005.
LIST OF PUBLICATIONS:
1. Rol" i vykorystannya ihrovyx texnolohij u navchanni inozemnoyi movy: Materialy XIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi «Perspektyvnыe nauchnыe yssledovanyya , 15-22 lyutoho, 2017» . – Tom 5: Pedahohycheskye nauky. – Sofiya, «Byal HRAD-BH» OOD, 2017r.
2. Ihry yak metod navchannya profesijno oriyentovanoho spilkuvannya na zanyatti z anhlijs"koyi movy: Materialy XII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi «Suchasni pidxody ta innovacijni tendenciyi u vykladanni inozemnyx mov» 28 lyutoho 2017r. –  K.: NTUU KPI «KPI», 2017r.
3. Rozvytok navychok hovorinnya u studentiv: Materialy XIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi «Novejshye nauchnыe dostyzhenyya, 15-22 bereznya, 2017». – Tom   5: Fyzycheskaya kul"tura y sport. Pedahohycheskye nauky. – Sofiya, «Byal HRAD-BH» OOD, 2017r.
4. Vykorystannya internetu ta komp’yutera na uroci anhlijs"koyi movy : Materialy XIII Mizhnarodna naukovo-praktychna konferenciya  «Osvita i nauka u XXI stolitti-2017» .- Bolhariya, Sofiya «Byal HRAD-BH» OOD, 15.10.2017r.
5. Navchannya dialohichnoho movlennya na urokax anhlijs"koyi movy : Materialy XIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi « Visti suchasnoyi nauky-2017».- Velykobrytaniya: Shefild «Science and education LTD», 30.11.2017r.
6. Zastosuvannya innovacijnyx texnolohij u vyvchenni anhlijs"koyi movy : Materialy XIIV Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi « Klyuchovi problemy suchasnoyi nauky-2018». -Bolhariya, Sofiya «Byal HRAD-BH» OOD, 15.04.2018r.
7. English language learning needs in radioengineering sphere / Baklazhenko Y., Savchuk T. // Information technologies and learning tools. Volume 64. – Issue No 2 – 2018r.
8. Vplyv informacijnyx texnolohij na rezul"tatyvnist" zasvoyennya inozemnoyi movy studentamy. - Vseukrayins"kyj naukovo-praktychnyj zhurnal «Dyrektor shkoly, liceyu, himnaziyi» - Special"nyj tematychnyj vypusk «Vyshha osvita Ukrayiny u konteksti intehraciyi do yevropejs"koho osvitn"oho prostoru». - № 6.- Kn.2.- Tom III (81).- K.:-Hnozys, 2018r.
9. Tradycijne navchannya chy dystancijne navchannya anhlijs"koyi movy u VUZi/ Materialy XV mizhnarodnoyi naukovo- praktychnoyi konferenciyi «Aktual"ni naukovi rozrobky 15-22 sichnya 2019 r.»– Bolhariya, Sofiya: «Byal HRAD-BH» OOD, 2019r.
10. Vlyyanye TSO na rezul"tatyvnost" usvoenyya ynostrannoho yazыka studentamy / Materialy XVI mizhnarodnoyi naukovo- praktychnoyi konferenciyi « Sovremennыj nauchnыj potencyal «; 22-30 sichnya 2020 r. –Chexiya, Praha: «Osvita i nauka «, 2020r.
11. Dystancijne navchannya: za i proty / MaterialyXVIII Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi“Nauka i cyvilizaciya - 2022”, 30 sichnya -07 lyutoho 2022:Sheffild. TOV "Nauka i osvita" -72 s. http://www.rusnauka.cz/books/2022-01-31-A4-tom-2.pdf
12. Dystancijne navchannya / Materialymizhvuzivs"koho naukovo-metodychnoho seminaru «Vykorystannya dystancijnyx osvitnix texnolohij u vykladanni inozemnyx mov». – Kyyiv: Derzh. torh.-ekon. un-t, 2022. – 98 s. - https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=16291
QUALIFICATION REFRESHER TRAINING:
1. Vadym Hetman Kyiv National University of Economics, Faculty of International Economics and Management, Department of Foreign Languages and Intercultural Communication, 2020
2. Ukrainian Institute of Information Technologies in Education (UIITO) NTU KPI - "Webinars and Google tools for educational activities", 18.01.2016-11.03.2016
3. Ukrainian Institute of Information Technologies in Education (UIITO) under the program "Development of distance courses using the Moodle e-learning platform", 09.08.2009-10.15.2009
4. Kyiv City Pedagogical University named after B.D.Grinchenko under the program "Professionally Oriented Cycle for English Language Teachers", 10/24/2005-12/26/2005
HOBBY: travel, intellectual games, modern art.

14.07.2022
42903
298
остання редакція 05.12.2023
42903