logo
Кафедра философии, социологии и политологии
Кафедра философии, социологии и политологии
logo
Кафедра философии, социологии и политологии
img

ОбьявленияВСЕ

Головна сторінка

философии, социологии и политологии


Ми є у Facebook

Кафедра філософії, соціології та політології (зав. кафедри - доктор політичних наук,  професор Н.А. Латигіна) була створена в 1966 р.

У 2019/2020 навчальному році кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін, зокрема нормативні гуманітарні дисципліни; дисципліни за вибором студентів;дисципліни для аспірантів та магістеріуму.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» зі спеціальностей:

  • 033 «Філософія» (гарант програми – доктор філософських наук, професор кафедри філософських та соціальних наук  Кравченко А.А.);
  • 052 «Політологія» (гарант програми – доктор політичних наук, професор Латигіна Н.А.).

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-наукового ступеня «бакалавр» зі спеціальностей:

  • 054 «Соціологія» (гарант програми – доктор соціологічних наук, доцент кафедри філософських та соціальних наук  Кухта М.П.)
  • 052 «Політологія міжнародних відносин» (гарант програми – доктор політичних наук, професор Латигіна Н.А.).

На сьогодні створено навчально-методичне забезпечення усіх дисциплін. Розроблені програми та робочі програми, опорні конспекти лекцій, комп’ютерні програми з контролю знань студентів, методичні рекомендації до самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання; видані підручники, навчальні посібники, хрестоматії, практикуми тощо.Спеціальність: «Соціологія»

Спеціалізація: «Соціологія економічної діяльності»

Соціологія - найкраща спеціальність для креативних та амбітних, що йдуть в ногу з часом, або ж переконаних нонконформістів. Якщо новини, поведінка людей на вулиці, нові практики і явища викликають у вас інтерес, якщо ви вірите, що така спостережливість може приносити дохід або ж допоможе поліпшити життя людей - то вам точно потрібно поступати на освітню програму «Соціологія»! Якщо ви комунікабельні, не боїтеся нового - ми навчимо вас бути організатором і компетентним фахівцем. Якщо ви «директор» по життю - розвинемо творчі якості та почуття нового.

Соціологія економічної діяльності сьогодні - одна з перспективних галузей вивчення економіки і суспільства, яка надає величезні можливості і дозволяє реалізувати себе у різних напрямах. Вона сприяє розумінню соціальної природи функціонування і розвитку економіки, а також ролі останньої в сучасному суспільстві. Без соціології економічної діяльності сьогодні вже не можливо уявити повноцінне навчання як соціологів, так і економістів. Соціологія економічної діяльності сприймається нами як з'єднання (або «місток») між економікою і соціологією.

               Соціологія економічної діяльності формує не тільки професійні знання в області організації і проведення соціологічних досліджень, а й призначена для підготовки фахівців для української економіки, здатних вивчати соціальний, економічний, політичний і духовний стан суспільства, закономірності і тенденції його розвитку соціологічними методами.

Крім того, студенти проходять практичну підготовку на базі відомих соціологічних і навчальних закладів та установ, в ході якої формуються їхні професійні навички.

Основними напрямами професійної діяльності бакалавра соціології є проведення соціологічних досліджень, здійснення соціального моніторингу життєдіяльності соціуму, організація роботи соціологічної служби в структурі підприємств, установ, організацій різних форм власності. Також соціолог долучається до просвітницько-профілактичної та інформаційно-рекламної діяльності, спрямованої на попередження негативних суспільних та особистісних явищ; здійснення оцінки соціально-економічних процесів; профорієнтації тощо.

Випускники за спеціалізацією «Соціологія економічної діяльності» працюють переважно в державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, політичних партіях, маркетингових та рекламних установах, в PR-агентствах, науково-дослідних центрах, громадських організаціях, засобах масової інформації (газетах, радіо, на телебаченні, Інтернет-виданнях), на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах, коледжах, гімназіях тощо.

Ви хочете цікаву, перспективну, динамічну професію, яка дала б вам змогу реалізувати себе як особистість? ТОДІ ВАМ ДО НАС!

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!

Соціолог –це перспективна професія, спрямована на детальне вивчення суспільства за допомогою спеціальних методів дослідження.

Що є найкрутішим в твоєму житті?

Створити родину, роботу хорошу знайти.

Спіймати й тримати шалену удачу,

Завжди бути першим. А що це все значить?

Тут все дуже просто: потрібно шлях знати.

А ми тобі можемо це підказати.

Не буде проблем. Шлях твій буде без голок

Якщо обираєш ти фах – соціолог!!!


На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

№ з/п

Назва дисципліни

Примітка

1. Дисципліни, які формують основні компетентності

1

Бібліографія

Для аспірантів

2

Документознавство та бібліотекознавство

3

Методологія політичного дослідження (науковий семінар)

Для аспірантів

4

Методологія соціального дослідження (науковий семінар)

Для аспірантів

5

Політичні інститути та процеси

Для аспірантів

6

Суспільна практика політичного пізнання (науковий семінар)

Для аспірантів

7

Суспільна практика соціального пізнання (науковий семінар)

Для аспірантів

8

Філософія

9

Філософський світогляд ХХІ ст.

Для аспірантів

10

Філософія і методологія науки

Для аспірантів

  1. Дисципліни за вибором  здобувача вищої освіти

11

Гуманітарна політика держави

12

Дипломатичний бізнес-протокол та етикет

13

Дипломатичний протокол та етикет

14

Дипломатичні відносини в Україні

15

Естетика

16

Етика бізнесу

17

Іміджологія

18

Історія України

19

Історія української культури

20

Культурна спадщина України

21

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

22

Ораторське мистецтво

23

Ораторське мистецтво

Для аспірантів

24

Політичні інститути та процеси

25

Політичні комунікації

26

Політологія

27

Професійна етика

28

Релігієзнавство

29

Світова культура

30

Соціальне лідерство

31

Соціологія

32

Філософія особистості

33

Філософія права

14.10.2014
act
3293
остання редакція 26.01.2022
41571