logo
Кафедра международного, коммерческого и гражданского права
Кафедра международного, коммерческого и гражданского права
logo
Кафедра международного, коммерческого и гражданского права
img

ОбьявленияВСЕ

Головна

международного, коммерческого и гражданского права

 Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem 

Знання законів полягає не в тому, щоб пам`ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх сенс

 

      Кафедра є випусковою за спеціалізаціями «Комерційне право» (ступінь бакалавр, ступінь магістр)«Цивільне право і процес» (ступінь бакалавр, ступінь магістр) та "Міжнародне право" (ступінь бакалавр, ступінь магістр) і ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та стандарту КНТЕУ за спеціальністю 293 "Міжнародне право".

   Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння цінності права у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення та саморозвитку.

   Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у певних сферах економічної діяльності.

     До вашої уваги також «питання – відповіді» щодо особливостей планування індивідуальної освітньої траєкторії.

 
 

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

08

Право

081 Право

 • Комерційне право

Національний Мультипредметний Тест складається з 3-ох предметів:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України 

08

Право

081 Право

 • Цивільне право і процес

Національний Мультипредметний Тест складається з 3-ох предметів:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України 

29

Міжнародне право

293 Міжнародне право

 • Міжнародне право

Національний Мультипредметний Тест складається з 3-ох предметів:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України 
 
 
 
 
 

Спеціальність «ПРАВО»

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«Комерційне право»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері захисту прав суб’єктів господарювання та правового забезпечення господарської діяльності.

Наявність широкого комплексу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує можливість поглибленої спеціалізації у різних сферах супроводження комерційної діяльності: страхування, захист прав споживачів, зовнішньоекономічна діяльність, виконавчий процес тощо.

Професійно орієнтована практична складова (практична підготовка, практикуми, правнича клінічна освіта), яка забезпечує набуття здобувачами реального первинного досвіду надання правничої допомоги, складання юридичних документів, участі в судових засіданнях.

Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням мінімальним обсягом 24 кредити ЄКТС

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Напрямки діяльності:
 

Офіційна назва освітньої програми 

 «КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» 

Освітній ступінь 

Магістр 

(Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці) 

Особливості освітньої програми 

Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для набуття практичних навичок здійснення процесуальних дій, складання юридичних документів підвищеної складності у діяльності суб’єктів господарювання, включаючи міжнародну торговельно-економічну сферу.

Освітній компонент «Школа прикладної юриспруденції» забезпечує досягнення інтегральних результатів навчання для професійної діяльності шляхом опанування сучасними прийомами та методами, навичками самостійної роботи, оперативного реагування на зміни чинного законодавства, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та творчого їх застосування.

Семитижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури, третейських судах та арбітражі

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

                                 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«Цивільне  право і процес»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері захисту прав суб’єктів цивільно-правових відносин.

Наявність широкого комплексу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує можливість поглибленої спеціалізації у різних сферах приватноправового регулювання і цивільного процесу.

Професійно орієнтована практична складова (практична підготовка, практикуми, правнича клінічна освіта), яка забезпечує набуття здобувачами реального первинного досвіду надання правничої допомоги, складання юридичних документів, участі в судових засіданнях.

Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням мінімальним обсягом 24 кредити ЄКТС.

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 

 

 


Оновлена програма освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Комерційне право»
 

 


Оновлена програма освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Цивільне право і процес»
 


«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

Білінгвальність окремих освітніх компонентів

Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері міжнародного права та міжнародних торговельно-економічних відносин.

Наявність широкого комплексу вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін, яка забезпечує можливість поглибленої спеціалізації у різних сферах міжнародних відносин: дипломатичне та консульське право, міжнародне інформаційне право, міжнародне транспортне право, право міжнародних договорів, правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності, право розв’язання міжнародних спорів тощо.

Професійно орієнтована практична складова (практична підготовка, практикуми, правнича клінічна освіта), яка забезпечує набуття здобувачами реального первинного досвіду надання правничої допомоги, складання юридичних документів, участі в судових засіданнях.

Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотиритижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання  в юридичних підрозділах державних і недержавних органів, установ, підприємств, представництв міжнародних організацій, громадських організацій.

Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом 8 семестрів,

Можливість вивчення другої іноземної мови протягом 4 семестрів. 

 ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці)

Особливості освітньої програми

Білінгвальність окремих освітніх компонентів

Поглиблена практична підготовка, яка, крім семитижневої практики в юридичних підрозділах державних і недержавних органів, установ, підприємств, організацій, міжнародних організацій, передбачає розрахований на два семестри практичний курс з міжнародного права. Практичний курс з міжнародного права є унікальним освітнім компонентом, який являє собою логічну послідовність практичних занять із виконання індивідуальних та групових завдань на основі запропонованих кейсів у сфері міжнародного комерційного арбітражу, міжнародних торговельних відносин, підготовки аналітичних та науково-дослідних робіт.

 ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 
 
Також кафедра пропонує навчання в аспірантурі. Більш детальну інформацію можна отимати за посиланням:

  mail ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ  

Чому навчальний план складається з обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором?
Що таке кредит ЄКТС?
Яка кількість кредитів відповідає навчальному навантаженню повного навчального року?
Скільки дисциплін в семестрі є обов’язковими, а скільки за вибором?
Як мені спланувати свою індивідуальну освітню траєкторію?
З ким я можу проконсультуватися щодо вибору дисциплін?
Дисципліни за вибором обмежуються лише цим списком?
Яка процедура вибору дисциплін, і як я дізнаюсь, що мій вибір підтвердили?

*пререквізити – дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається

**https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1086&uk#3


  

04.02.2016
adv
1462
остання редакція 30.06.2022
42241