logo
Кафедра философии, социологии и политологии
Кафедра философии, социологии и политологии
logo
Кафедра философии, социологии и политологии
img

Календарь событий

ОбьявленияВСЕ

Головна сторінка

философии, социологии и политологии


 
Профіль кафедри в інформаційно-пошуковій системі

Запрошуємо до нашої сторінки у

Сторінка кафедри в


Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-наукового рівня «Доктор філософії» зі спеціальностей:

 • 033 «Філософія» 
 • 052 «Політологія»

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальностей:

 • 054 «Соціологія», освітня програма "Соціологія економічної діяльності" (гарант програми – доктор соціологічних наук, професор кафедри Кухта М.П.)
 • 052 «Політологія», освітня програма "Політологія міжнародних відносин" (гарант програми – кандидат політичних наук, доцент Міщенко А. М.).

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН


Спеціальність: «Соціологія»

Офіційна назва освітньої програми

«СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у соціально-економічній сфері, досліджень соціально-економічної взаємодії, здійснення впливу на різні верстви з метою покращення рівня життя суспільства;
 • шеститижнева практична підготовка в дослідницьких установах та організаціях.

Предмети для конкурсного відбору. Вступ 2022 р.

Національний Мультипредметний Тест складається з 3-ох предметів:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України 
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Іноземна мова за професійним спрямуванням

24

Історія соціологічної думки

6

Теорія держави і права

6

Філософія

6

Загальна соціологічна теорія

9

Економічна теорія

6

Методологія та організація соціологічного дослідження

12

КР із методології та організації соціологічного дослідження

Соціальна структура суспільства

6

Методи аналізу та компʼютерної обробки соціологічної інформації

6

Організація роботи соціологічної служби та професійна етика

9

Основи демографії

6

Математичні методи обробки соціологічних даних

6

Соціологія економіки та торгівлі

12

КР із соціології економіки та торгівлі

Соціологія управління та організації

6

Політологія

6

Соціологія праці та зайнятості

6

Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці

6

Соціологія конфлікту

6

Соціологія споживання та дозвілля

6

Соціальна психологія

4,5

Соціологія масових комунікацій

4,5

Загальний обсяг обов’язкових компонент

162

Вибіркові дисципліни

Гуманітарна політика держави

6

Державна служба

6

Діловий протокол та етикет

6

Етносоціологія

6

Історія українського суспільства

6

Критичне мислення

6

Культурна спадщина України

6

Логіка

6

Маркетинг

6

Ораторське мистецтво

6

Психологія спілкування

6

Релігієзнавство

6

Світова культура

6

Соціологія брендингу

6

Соціологія віртуального простору

6

Соціологія гендеру та віку

6

Соціологія громадської думки

6

Соціологія девіантної поведінки

6

Соціологія маркетингу

6

Соціологія міста та села

6

Соціологія особистості

6

Соціологія політики

6

Соціологія реклами

6

Соціологія сім`ї та молоді

6

Соціологія фінансів

6

Соціальне лідерство

6

Соціальний та корпоративний менеджмент в організації

6

Статистика

6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

6

Загальний обсяг вибіркових дисциплін

60

Практична підготовка

Практична підготовка 1

3

Практична підготовка 2

6

Всього

9

Атестація

Підготовка до атестації

3

Підготовка кваліфікаційної роботи та захист

6

Всього

9

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Спеціальність: «Політологія»

Офіційна назва освітньої програми

«ПОЛІТОЛОГІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»

Освітній ступінь

Бакалавр

(Тривалість навчання – 3 роки  10 місяців)

Особливості освітньої програми

Міждисциплінарна та ґрунтовна підготовка фахівців у царині міжнародних відносин та історико-культурного, суспільно-політичного, етнонаціонального та соціально-економічного розвитку країн світу, з вивченням іноземних мов. Виробнича та політологічна практики забезпечують підготовку фахівців у реальному середовищі майбутньої професійної діяльності. У навчальному процесі використовуються новітні науково-практичні досягнення, реалізується системний підхід у формуванні змісту профільно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Предмети для конкурсного відбору. Вступ 2022 р.

Національний Мультипредметний Тест складається з 3-ох предметів:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України 
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Спеціальність: «Соціологія»

Освітня програма: «Соціологія економічної діяльності»

Якщо ти спостережливий, креативний, маєш аналітичні та математичні здібності, які хочеш розвивати, то  професія Соціолога саме для тебе!

 Чому Соціологія економічної діяльності? Тому що здійснення ефективної економічної діяльності неможливе без професійних знань та вмінь соціолога.  Проведення маркетингових досліджень в торговельних фірмах, дослідження думки електорату на передвиборних кампаніях, розрахунок ефективності проведення рекламних кампаній, дослідження суспільних процесів та їх впливу на економічний розвиток держави – це лише невелика частина того, що ти зможеш робити ставши соціологом.

Це унікальна та надзвичайно перспективна спеціальність яка надає широкі можливості працевлаштування: економічним аналітиком в консалтинговій компанії, експертом з соціальних та економічних питань, кризовим піар менеджером, в державних органах управління, органах місцевого та регіонального самоврядування, політичних партіях, маркетингових та рекламних установах, в PR-агентствах, науково-дослідних центрах, громадських організаціях, засобах масової інформації (газетах, радіо, на телебаченні, Інтернет-виданнях), на викладацькій роботі у вищих навчальних закладах, коледжах, гімназіях тощо.

         Ви хочете цікаву, перспективну, динамічну професію, яка дала б вам змогу реалізувати себе як особистість?

ВСТУПАЙ НА ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ  "СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Соціолог – це професія, яка завжди актуальна на ринку праці!


Спеціальність: «Політологія»

Освітня програма: «Політологія міжнародних відносин»

Цікавишся політикою, щодня починаєш свій день з новин у світі, перемикаючи телевізор не можеш не зупинитися на політичних ток-шоу, тоді професія політолога саме для тебе. Політичні ідеї та концепції, проблеми влади та політики, формальні та неформальні політичні процеси, політична культура та ідеологія, лобіювання, світові політичні процеси, проблеми регіональної та світової безпеки, роль та місце України на світовій політичній арені,  формування зовнішньополітичної стратегії України – все це вивчає майбутній політолог міжнародних відносин.

Вступаючи на освітню програму "Політологія міжнардних відносин" ви маєте можливість здобути освіту, яка забезпечить вас стабільною та престижною роботою. Наші випускники є конкурентноздатними на ринку праці, тому що мають необхідні знання і навички не тільки  у сфері політики, але і економіки, що включає в себе питання залучення до міжнародної діяльності українських підприємців, управління міжнародними бізнес-проектами, оцінювання ризиків національного та міжнародного бізнес-середовища тощо.

Випускники цієї спеціальності  мають широкі можливості працевлаштування в агенствах з політичного консалтингу, прес-центрах, у якості експерта з політичних питань, політичного конфліктолога, політтехнолога, іміджмейкера, спічрайтера, представника України в міжнародних організаціях та місіях тощо.

І ЩЕ ОДНЕ, ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ, НАПЕВНО ТИ СПИТАЄШ ЧОМУ ОБРАТИ          ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ! 


 

 • Висококваліфіковані викладачі: провідні науковці і практикуючі фахівці. Кожен із них постійно підвищує кваліфікацію та проходить стажування як в Україні, так і закордоном! Вони є авторами підручників, монографій, наукових статей, розробниками інноваційних наукових досліджень, а їх досвід, знання та індивідуальний підхід до студента не зможуть залишити вас байдужими до навчання!!!!
 • Практична підготовка протягом всього періоду навчання: участь у роботі наукових гуртків,  проходження практики в провідних аналітичних центрах, консалтингових компаніях, органах державної влади та місцевого самоврядування; 
 • Можливості постійного вдосконалення: Регулярні майстер класи та відкриті лекції представників оргнанів державної влади та бізнес-структур; поглиблене вивчення іноземної мови за фахом; остудентські наукові конференції; розробка стартапів та  бізнес-планів спільно з Бізнес-інкубатором КНТЕУ; участь у студентських наукових клубах та гуртках - «Еко Клуб», дебатний клуб «Polemic Union», філософський клуб «Фенікс», «Правничий клуб», підприємницький «YEP Club», «Бізнес Клуб», «Маркетинг», «SapLab», «H&SE Services», «ProgramClub», «ТРОС», «Бухгалтерський клуб імені Лука Пачолі», «Клуб професійного бухгалтера», «Аудиторський клуб», «Спілка художників КНТЕУ», «Європейський клуб», Всеукраїнський рух «Молодь за права споживачів», клуб хіміків «Start in Science», «Клуб кулінарій», психологічний клуб «SAPGEN», туристичний клуб «Еверест», клуб «Сервіс»;
 • Доступ до прогресивної літератури: SMART-бібліотека (мультимедійна бібліотека, доступ до електронних повнотекстових баз документів).
 • Інноваційні простори для ефективного використання часу: унікальна VR-студія з окулярами віртуальної реальності; зона для кіберспортсменів – Cybersport zone; коворкінги – сучасні простори для творчої інтелектуальної креативної роботи,  «KNUTE HUB» та  «PHYGITAL HUB».
 • Сучасна матеріально-технічна база: 51 комп’ютерний кабінет; аудиторії оснащені Led – екранами.
 • А також, в КНТЕУ (єдиному кампусі) є власні комфортабельні гуртожитки, їдальні, сучасний стадіон із штучним покриттям, спортивний майданчик, тенісні корти, дві сучасні ігрові зали, тренажерна зала, зала боксу та боротьби, зали для фітнесу. Можливість обрання з поміж 17 спортивних секцій. А якщо спорт це не твоє, то зможеш вдосконалити свої творчі здібності в рамках культурно-мистецького центру (народний студентський камерний академічний хор, студія сучасного танцю «Light», студія вокалу та сучасної музики, фольклорноінструментальний ансамбль «At libitum».

Партнери освітніх програм 

Umbrella Research – профільне агентство в якісній методології маркетингових, медійних та соціальних досліджень.

«Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка»

Дослідницька компанія Q&Q Research

Ukrainian Marketing Group


          

 ЗРОБИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР І ВСТУПАЙ ДО КНТЕУ! 

       

        


 


ФОТОГАЛЕРЕЯ


Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

14.10.2014
act
3664
остання редакція 16.06.2024
41571