logo
Кафедра
Кафедра
logo
Кафедра
img

Календарь событий

ОбьявленияВСЕ

Головна сторінка

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

Double-click
Select to translate

До уваги абітурієнтів!

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017р. № 86-л Київський національний торговельно-економічний університет отримав ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Системний аналіз». У 2017 році буде здійснено перший набір студентів, які отримають фахову освіту системного аналітика.

    

За ініціативою ректорату і завідувача кафедри інформаційних систем і мереж, доктора технічних наук, професора Пономаренко Л. А. (березень 2000 - червень 2002 рр.) у 2001 році була відкрита нова спеціальність "Економічна кібернетика", внаслідок чого у 2002 році кафедру інформаційних систем і мереж було реорганізовано й створено дві кафедри: інформаційних технологій і систем та економічної кібернетики.

З липня 2002 року в різні періоди кафедру економічної кібернетики очолювали доктор технічних наук, проф. Л. А. Пономаренко (липень 2002 - березень 2003 рр.), доктор фізико-математичних наук, проф. С. В. Ржевський (липень 2003 - грудень 2004 рр.), доктор фізико-математичних наук, проф. В. О. Дубко (березень 2005 - червень 2005 рр.), кандидат технічних наук, доцент О. А. Харченко (вересень 2005 - червень 2007 рр.). Головним напрямком роботи кафедри стало удосконалення та розвиток навчальних планів підготовки студентів із напряму "Економічна кібернетика", а також забезпечення фундаментальної підготовки студентів із широкого спектра напрямів обчислювальної техніки й інформаційних технологій, що дозволить випускникові кафедри знайти гідне місце як у сфері проектування, так і у сфері використання апаратних і програмних засобів.

 У період 2002-2004 рр. з ініціативи та під керівництвом доктора технічних наук, проф. Л. А. Пономаренко виконувалися науково-дослідні роботи з розробки програмно-апаратної моделі віртуального середовища електронної комерції. 

Викладачі кафедри у період 2003-2004 рр. беруть активну участь у розробці системи комплексного оцінювання навчально-методичної, наукової і організаційної роботи викладача Вищої школи. 

У період 2006-2007 рр. з ініціативи та під керівництвом кандидата технічних наук, доцента О. А. Харченко на кафедрі ведуться науково-дослідні роботи з розробки інформаційно-аналітичної моделі діяльності деканату та впровадження результатів дослідження в навчальний процес КНТЕУ.

У 2007 році здійснено об’єднання кафедри інформаційних технологій і систем та кафедри економічної кібернетики і утворення кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем під керівництвом кандидата технічних наук, доцента О. А. Харченка. 

6 березня 2015 року за наказом ректора КНТЕУ утворено нову кафедру економічної кібернетики.

Завідувачем кафедри є доктор економічних наук Роскладка Андрій Анатолійович.

Кафедра є випусковою і входить до складу факультету обліку, аудиту та інформаційних систем

15.04.2013
act
4130
остання редакція 26.04.2024
42718