logo
Факультет
Факультет
logo
Факультет
img

ОбьявленияВСЕ

Головна сторінка


Канєва Тетяна Володимирівна

КАНЄВА Тетяна
Володимирівна
- декан,
канд.екон.наук,
доцент

  

Факультет фінансів та банківської справи заснований у 1993 р.  Загальна кількість студентів – 1800.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 84% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук. 

До складу факультету входять 4 кафедри: 

Кафедра банківської справи - випускова зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за спеціалізаціями: "Банківська справа" та "Фінансове посередництво";

Кафедра фінансів - випускова зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за спеціалізаціями: "Державні фінанси", "Державна казначейська справа", "Страхування";

Кафедра статистики та економетрії;

Кафедра вищої та прикладної математики.

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп'ютерні класи, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

Факультет фінансів та банківської справи забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація «Державні фінанси» (ступені бакалавра та магістра)

Державні фінанси - це сфера грошових відносин, що пов’язана з формуванням фінансових ресурсів у підпорядкуванні держави та використанням цих ресурсів на державне управління, оборону країни, задоволення соціально-культурних потреб суспільства, наукові дослідження, створення умов розвитку бізнесу тощо.

Студенти отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для організаційно- управлінської, інформаційно-аналітичної та науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів на загальнодержавному та місцевих рівнях.

Фахівці з державних фінансів мають право на працевлаштування на державну службу, яка набуває престижу у світлі європейської інтеграції України та запровадження європейського досвіду управління державними фінансами.

Робота в апараті Міністерства фінансів України, місцевих фінансових органах, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської служби України у фінансових службах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій.

Спеціалізація «Державна казначейська справа» (ступінь бакалавра)

Держава не може існувати без бюджету, а бюджет - неможливий без органа, що його обслуговує. Таким органом є Державна казначейська служба України, що має розгалужену структуру, постійно розвивається та потребує нових висококваліфікованих працівників, зосереджених у найважливіших місцевих адміністративних центрах.

Студенти мають унікальну можливість долучитися до процесу виконання державного та місцевих бюджетів, оскільки КНТЕУ єдиний університет, який має договір про співпрацю з казначейською службою, що дозволяє студентам проходити практику та стажування в цих органах. Відповідно випускники мають не лише теоретичні знання, а і практичний довід роботи, що є вагомою перевагою для роботодавця на ринку праці.

Робота не лише в органах Державної казначейської служби України, а й фінансових службах міністерств, відомств, об’єднань, підприємств і організацій та інших фінансових інститутах.

Спеціалізація «Страхування» (ступені бакалавра та магістра)

Розвиток економіки, фінансового сектору підвищує потреби держави, приватного сектору, громадян в захисті від ризиків, що пов’язано з удосконаленням їх діяльності та функціонуванням системи страхування, фондів соціального захисту.

Студенти оволодівають професійними компетенціями стосовно: оцінки рівня конкуренції на ринку страхових послуг; управління процесом створення і розвитку страхових організацій; розробки стратегії і тактики розвитку страховика загалом та в розрізі окремих видів діяльності; управління операційними, інвестиційними та фінансовими ризиками страховиків; обліку та звітності у страхових організаціях; розробки тарифної, перестраховувальної та фінансової політики діяльності страховика; відбору ризиків на страхування та формування страхових резервів; управління страховим та інвестиційним портфелем.

Робота у страхових компаніях, брокерських компаніях, органах державного нагляду за страховим ринком, структурних підрозділах Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, недержавних пенсійних фондах та банківських установах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.

Майбутня робота у сфері страхування надає можливості для кар’єрного зростання, стабільного заробітку, прояву ініціативи, поєднує захоплюючу працю й спілкуванням з цікавими людьми.

Спеціалізація «Банківська справа» (ступені бакалавра та магістра)

У всьому світі банки є потужними установами з найсучаснішими технологіями, а їх діяльність пов’язана з великою кількістю банківських та небанківських операцій, які потрібні в будь-якій сфері життя та бізнесу!

Мрієте вільно володіти знаннями та навичками сучасного фахівця банківської сфери; кваліфіковано організовувати систему менеджменту банківської установи; професійно управляти фінансовими ризиками, інвестиційними процесами та прогнозувати розвиток подій у фінансовому секторі економіки, бути фінансово грамотною та фінансово незалежною людиною? Зробіть вірний крок до своєї мети - оберіть спеціалізацію «Банківська справа».

Спеціаліст з банківської справи - це фахівець, який може працювати в банках, фінансових установах небанківського типу, кредитних організаціях, біржах. Професія фахівця банківської справи, здатного забезпечити ефективне функціонування банку, завжди престижна, а у банківській системі цілком реально швидко зробити кар’єрний злет.

Спеціалізація «Фінансове посередництво» (ступені бакалавра та магістра)

Ринок фінансових послуг - один із найбільше розвинутих та технологічних ринків в економіці будь-якої країни, який включає безліч напрямків та велике розмаїття фінансових установ. Фінансові посередники приймають участь у всіх сферах економічних відносин, а їх види та кількість швидко збільшуються.

Навчаючись на спеціалізації «Фінансове посередництво» Ви оволодієте знаннями та практичними навичками формування та впровадження ефективних управлінських рішень у сфері різних фінансових послуг: кредитних, депозитних, лізингових, платіжних, факторингових, гарантійних, фінансування будівництва, валютних.

Спеціаліст з фінансового посередництва має можливості працевлаштуватись у банках, інститутах спільного інвестування, біржах, кредитних спілках, брокерських та дилерських компаніях та інших фінансових установах.

Заступники декана: 

        Гумінська

АНТОНЮК
Олександр Андрійович
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

РУЖИЦЬКИЙ
Ігор Сергійович

заступник декана з
науково-методичної роботи,
канд. фіз.-мат. наук,
старший викладач

ГУМИНСЬКА 
Марина Володимирнівна

- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

24.09.2014
Vladimir
3417
остання редакція 10.04.2024
43406