logo
Кафедра банковского дела
Кафедра банковского дела
logo
Кафедра банковского дела
img

ОбьявленияВСЕ

Викладацький склад

банковского дела

Професорсько-викладацький склад кафедри банківської справи сформований з високоосвічених фахівців, які мають достатній практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА ШУЛЬГА

Посада:
 завідувач кафедри банківської справи, професор кафедри банківської справи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Наукове звання: професор 
Адреса e-mail: kbs@knteu.kiev.ua 

Освіта. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині - КНЕУ) за спеціальністю "Фінанси і кредит" у 1977 році.
Тема кандидатської дисертації: "Фінансування наукових досліджень і розробок у сільському господарстві та шляхи його удосконалення".
У березні 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Тема докторської дисертації: «Інтегрована система контролінгу в управлінні банком".Пройшла стажування за програмою Світового банку (США), а також в університетах Клермон-Феран (Франція), Лафборо та Бірмінгема (Великобританія), німецькому банку Berliner – Handels – Frankuft – Bank (за програмою німецького уряду «Transform»).

Діяльність. З 1977 по 1980 р.р. працювала в Міністерстві фінансів України; з 1980 по 1983 р.р. навчалася в аспірантурі Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка; з 1983 по 1987 р.р. працювала старшим науковим  співробітником НДС КНЕУ.
Викладацьку діяльність  розпочала у Київському торговельно-економічному інституті в 1987 році.З 2002 року - професор кафедри банківської справи КНТЕУ.
На посаді завідувача кафедри банківської справи працює з грудня 2006 року.
Нагороджена грамотою НБУ та срібною гривнею за участь у розробці методичного забезпечення міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку в банках України.
Член спеціалізованої Вченої ради К. 26.055.03 (спеціальність: 08.00.08 – Гроші, фінанси та кредит).

Науково-методична робота. Бере активну участь у науково-дослідній роботі, консультуванні банків та інших фінансових установ.
Керує підготовкою докторантів, аспірантів та здобувачів за науковими спеціальностями кафедри. Під керівництвом Н.П.Шульги захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Має більше 250 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких наукові монографії «Банківський контролінг: теорія, практика, методологія», «Управління вартістю банку»; підручник «Банківський контролінг», навчальні посібники «Внутрішній аудит в банку», «Банківське депозитне обслуговування населення», «Фінанси підприємства», «Оцінка вартості банку» та інші, підготовлені в співавторстві.

Дисципліни: «Банківський контролінг», «Управління ризиками банку», «Управління фінансовим ризиками», «Фінансовий контролінг».

Наукові інтереси: Банківський контролінг, управління ризиками у фінансово-кредитних установах.

Резюме...


ІРИНА АНАТОЛІЇВНА АВАНЕСОВА


Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Ph.D
Наукове звання: доцент 
Адреса e-mail: 
ryna_ness@bigmir.net


Освіта. Має дві вищі освіти: у 1986 році закінчила Національну транспортну академію (Київський автомобільно-дорожній інститут) за спеціальністю "Економіка і організація автомобільного транспорту"; у 1995 році - Національну академію управління за спеціальністю "Фінанси і кредит", спеціалізація - фінансовий менеджмент.
Кандидатську дисертацію, на тему "Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин" (науковий керівник – д.е.н., проф. Н.П.Шульга), захистила 14 червня 2006 р. у спеціалізованій раді Науково дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України за спеціальністю 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит. (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.).
Атестат доцента отримала у 2008 році.
У 2007-2009 роках навчалась у міжнародній освітянській програмі "THE EDUCATIONAL LEADERSHIP FORMATION - International Jesuit Education Leadership Project" у Польщі, що підтверджено Сертифікатом Centrum Arrupe.
Проходила стажування в університетах Великобританії (Вірмінгем та Лафборо - 1998), в Асоціації українських банків (2005), Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (2005), Національній комісії з регулювання фінансових послуг (2005 та 2011).

Діяльність. Працювала з 1983 року по 1991 роки за фахом у державних установах. З 1991 по 1996 рік працювала у бізнес-структурах на посадах: бухгалтера, регіонального директора, фінансового менеджера та фінансового директора.
Науково-викладацьку діяльність розпочала у Київському державному торговельно-економічному університеті у 1996 році на посаді старшого викладача.
З 2006 року працює на посаді доцента кафедри банківської справи.
У 2007-2009 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри банківської справи.
З 2009 року – керівник спеціальності «Фінанси та кредит» (фінансове посередництво) о.с. «бакалавр».

Науково-методична робота. Має численні наукові та науково-методичні публікації (з 2001 по 2015 рр. – більше 80 публікацій), серед яких - навчальний посібник авторського курсу "Фінансові послуги" (Гриф МОН), який є першим з цієї дисципліни в Україні (перша редакція – 2007 р., друга редакція (доповнена, виправлена) – 2012 р.).
Авторська програма курсу І.А. Аванесової „Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції” (КНТЕУ, Київ, 2002, 12 с., зам.611) увійшла до Каталогу програм нормативних дисциплін підготовки спеціаліста за спеціальністю 7.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” напряму підготовки 0502 „Менеджмент” (Науково-методична комісія з напряму підготовки 0502 „Менеджмент” Міністерства освіти і науки України, Київ, КНТЕУ, 2003, С.22-29).

Дисципліни: "Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції" (викладається англійською та українською мовами), авторський курс "Фінансові послуги" (українська мова), новітній авторський курс «Захист прав споживачів фінансових послуг».

Наукові інтереси: Підвищення якості надання фінансових послуг.

.

Резюме...


ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА ПЛІСАК

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент 

Освіта. Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1973 році за спеціальністю "Економіка торгівлі".
Кандидатську дисертацію на тему "Удосконалення бухгалтерського обліку у роздрібній торгівлі непродовольчими товарами" захистила у 1983 році (під науковим керівництвом проф. Горєлкіна В.Г.).
Звання доцента отримала у 1986 році.

Діяльність. Після закінчення навчання працювала у торгівлі, зокрема заступником головного бухгалтера Київської обласної контори "Укропттекстильторг". Викладацьку діяльність розпочала у 1978 році: пройшла трудовий шлях від асистента до доцента і завідувача кафедри, тривалий час працювала заступником декана, виконувала різноманітні громадські доручення.
З 1997 року по 2006 рік була першим завідувачем кафедри банківської справи.
Нагороджена званням "Відмінник освіти" та Подякою київського міського голови.

Науково-методична робота. Має численні наукові та науково-методичні публікації, серед яких навчальний посібник "Облік та аналіз діяльності комерційного банку" (у співавторстві).

Дисципліни: "Бухгалтерський облік у банках", "Звітність комерційного банку".

Наукові інтереси: бухгалтерський облік і звітність банків.

Резюме...


ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА ЖУРАХОВСЬКА

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка (нині - КНЕУ), планово-економічний факультет у 1982 р. з відзнакою.
Кандидатську дисертацію на тему «Статистичний аналіз ефективності функціонування трудових колективів (на матеріалах підприємств Полтавського обласного управління місцевої промисловості)»  захистила у 1989 році за спеціальністю 08.00.11 – Статистика.
Отримала ступінь MBA-PM (Master of Business Administration in Project Management) у Київській бізнес школі у 2010 році.

Діяльність. Значний досвід практичної роботи:

 • Віце-президент з маркетингу (за сумісництвом), Binartus Software (USA).
 • Проректор з міжнародного розвитку та корпоративного партнерства, Київський інститут інвестиційного менеджменту.
 • Координатор проекту «Розвиток стандартів GIPS в Казахстані та Грузії» (за сумісництвом), за підтримки East-West Management Institute (США),  Програма «Партнерство для фінансової стабільності».
 • Ініціатор розвитку стандартів GIPS в Україні: представник України у RIPS EMEA, керівник Об’єднаної робочої групи УАІБ-УТФА зі стандартів GIPS. 
 • Фінансовий радник, координатор робочої групи Проекту Світового банку та Фонду Держмайна «Банкрутство та ліквідація», компанія Arcadis BMB Management Consultants (Нідерланди).
 • Віце-президент з розвитку, керуючий портфелем, директор Аналітичного центру, Інвестиційна група «GPI – Інвестиції, Фінанси».

Призер Всеукраїнського конкурсу  аналітиків та трейдерів 1998 р. «Купити не можна продавати», «Топ-менеджер 1998» («Інвестиційна газета», 1998). Переможець конкурсу "Сompany profile-1999".

Науково-методична робота. Наукові інтереси: Глобальні стандарти результативності інвестування GIPS; управління портфелем цінних паперів (теорія і практика); оцінка та прогнозування вартості акцій та облігацій; оцінка вартості бізнесу; маркетинг фінансових послуг; управління ризиками.
Публікації: загальна кількість праць – 91, в т. ч. 1 навчальний посібник (у співавторстві).

Дисципліни: 

 • Портфельне інвестування.
 • Управління активами інституційних інвесторів.
 • Депозитарна та реєстраторська діяльність.
 • Фінансовий ринок.
 • Торгівля цінними паперами.
 • Операції з цінними паперами.
 • Risk Management In Foreign Economic Activity (Управління ризиками ЗЕД).

Резюме...


ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА НЕДЕРЯ

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент 

Освіта. У 1975 роцізакінчилаКиївськогоінституту народного господарстваім. Д.С. Коротченка(нині - КНЕУ)заспеціальністю "Бухгалтерськийоблік у промисловості".
У 1983 роцізахистилакандидатськудисертацію на тему: "Аналізвитрат на управлінняпромисловимпідприємством" у Київськомуінституті народного господарстваім. Д.С. Коротченка (науковийкерівник -професор, д.е.н. Найдьонов В.С.).

Діяльність. Чотири роки працювала молодшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування.
З 1982 по 1994 роки працювала, асистентом, старшим викладачем у Київському інституті народного господарства.
Впродовж 1994-1999 рр. працювала на посаді доцента у Вищій школі економіки та ділового підприємництва Банку АЖІО.
Доцент кафедри банківської справи КНТЕУ - з 1999 року.

Науково-методична робота. Має численні наукові та науково-методичні публікації , серед яких 2 одноосібних посібника та 5 навчальних посібників у спіавторстві.  

Дисципліни: «Бухгалтерський облік в банках», «Бухгалтерський облік у фінансових установах», «Контроль, ревізія, аудит у банках», «Аудит діяльності суб’єктів ринку небанківських фінансових послуг»,  «Оцінка вартості банку», «Банківські операції».

Наукові інтереси: бухгалтерський облік  та аудит діяльності фінансових посередників.  

Резюме...


НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА МАСЛОВА


Посада: доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент 
 

Освіта.  В 1994 р. закінчила Донецький інженерно-будівельний інститут за спеціальністю “Технологія ЖБК”, а в 1997р. - Донецький інститут підприємництва, спеціальність “Фінанси та кредит” спеціалізація “Банківській та фінансовий менеджмент”.

У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Підвищення ефективності маркетингових комунікацій комерційних банків”.

У 2015 р. навчалась по програмі MBA SIC у Британскій Академії MBASIC let's study та отримала  міжнародний диплом Master of Business Administration (MBA) SIC (№ SIC.MBA.18-02-234 від 27 березня 2015).

Діяльність. З 1996р. працювала в Донецькому кооперативному економіко-правовому технікумі, викладач циклу економіко-облікових дисциплін, 1998 р. - асистент кафедри банківської справи КНТЕУ з 1999 р. - ст. викладач кафедри банківської справи, КНТЕУ. З 2006 р. – доцент кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична та організаційна робота. Загальна кількість праць – 96 (57 наукових та 39 методичних, в т.ч. одноосібний навчальний посібник «Маркетинг у банку» (гриф МОН 2012 р.) та навчальний  посібник «Управління банківськими ризиками» (розділ «Нефінансові ризики банку» 2015 р.).

Здійснює організацію та керівництво науковою роботою студентів на кафедрі  (відповідальна за студентську науку).

Дисципліни: «Маркетинг у банку», «Маркетинг фінансових послуг», «Конкурентоспроможність суб'єктів фінансового ринку», «Банківський менеджмент», «Монетарна політика центрального банку».

Наукові інтереси: Управління якістю обслуговування клієнтів, комунікаційна стратегія банків, клієнтські технології в бізнесі, бренд-менеджмент банку, корпоративний імідж і ділова репутація фінансових установ.

Професійні та особисті якості: Володіння активними методами проведення занять (презентація, модерація, ділова гра, тренінг, кейс), досвід роботи з великими аудиторіями і малими групами, комунікабельність, здатність до самоосвіти і самоудосконалення, упевненість, позитивний настрій, працьовитість, готовність до змін і руху.

Резюме...


НАТАЛІЯ МАР’ЯНІВНА СУШКО

Посада:
 доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання: доцент 

Освіта. У 1986 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю "Політична економія".
Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Зайнятість працездатного населення в умовах становлення ринкових відносин".

Діяльність. Трудовий шлях розпочала у 1978 році, працювала інспектором-ревізором у системі Держтрудощадкас.
Тривалий час працювала на викладацьких посадах в Уманській аграрній академії.
З 1998 року - доцент кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. загальна кількість праць – 65, в т.ч. 3 навчальні посібники, з яких 1- електронний та 1 – у співавторстві.

Дисципліни: "Гроші та кредит", "Теорія фінансового ринку", «Банківська справа».

Наукові інтереси: грошово-кредитна політика НБУ, фінансовий ринок, діяльність недержавних пенсійних фондів.

Резюме...


СИДОРЕНКО  ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: в 1983 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за фахом інженер-механік, в 1997 році закінчив Київський національний економічний університет- магістр із обліку і аудиту в банках. З 2008 року по 2011рік – здобувач Університету банківської справи НБУ. Кандидат економічних наук (2011 рік), доцент (2013 рік).

Діяльність : з 1983 року по 1986 рік працював на інженерних та керівних посадах підприємств Міністерства сільського господарства України.З 1986 року по 1991 рік працював у громадських молодіжних організаціях. З 1991року по 1993 рік- робота в комерційних структурах. З 1993 року по 2003 рік працював у банківській сфері: заступником керівника філії АБ «Брокбізнесбанк» та заступником керівника Київського філіалу АППБ «Аваль». Надалі перебував на державній службі: працював радником Голови Державної судової адміністрації України із соціально-економічних питань, після цього – заступником директора Державного центру  зайнятості Міністерства праці і соціальної політики України із фінансових та економічних питань. З кінця 2006 року на науково-викладацькій роботі, з 2008 працює на кафедрі банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота: автор 36 публікацій, серед яких: одна колективна монографія, одна одноосібна монографія, 16 статей у фахових виданнях, 9 тез доповідей, 9 навчально-методичних праць, з них один навчальний посібник з грифом МОН України. Приймає активну участь в рецензуванні та  опонуванні на захистах кандидатських дисертацій , керує магістерськими роботами студентів.

Дисципліни: «Банківська система», «Банківська безпека», «Кредитування і контроль».

Наукові інтереси: дослідження проблематики розвитку банківської системи України, удосконалення кредитного процесу в банках, безпека банківської діяльності.

Резюме...


ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА ГОРДІЄНКО

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Освіта. Магістр з банківської справи, економіст-фінансист, викладач кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету.
У 2012 році захистила ддисертацію за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»на тему: «Фінансове планування в лізингових компаніях України» у Київському національному торговельно-економічному університеті.
Сертифікований спеціаліст з лізингу.

Діяльність. З 2009 р. працює асистентом кафедри банківської справи КНТЕУ. З 2012 – старшим викладачем, з 2013 – доцентом кафедри банківської справи.

Науково-методична робота. У фахових виданнях та збірниках  наукових праць має 18 публікацій.
Є розробником навчально-методичного забезпечення з дисциплін «Банківський контролінг», «Фінансовий контролінг», «Управління фінансовими ризиками», «Фінансовий менеджмент у фінансово-кредитних установах», «Управління ризиками в ЗЕД»

Дисципліни: «Фінансовий контролінг», «Управління фінансовими ризиками», «Фінансовий менеджмент у банках», «Фінансовий менеджмент у фінансово-кредитних установах», «Управління ризиками в ЗЕД», «Лізингова діяльність»

Наукові інтереси: Лізингова діяльність, управління фінансовими ризиками, фінансовий менеджмент

Резюме...


ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА НЕТРЕБЧУК

Посада:
 старший викладач кафедри банківської справи, заступник завідувача кафедри банківської справи
Адреса e-mail: netlar@ukr.net 

Освіта. У 1998 році закінчила КДТЕУ за спеціальністю "Облік та аудит" (спеціалізація "Облік і аудит в банках").
Проходила стажування в установах: Національного банку України, банків, кредитних спілок. Має сертифікат викладача-тьютора.

Діяльність. Після закінчення навчання працює викладачем кафедри банківської справи.
Громадська робота - відповідальна за розробку навчальних планів, директор Клубу випускників кафедри банківської справи, відповідальна за створення навчального банку кафедри. Виконувала обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії за фаховим спрямуванням.
З 2009 р. – виконує обов’язки заступника завідувача кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. Працює над написанням дисертаційної роботи "Управління якістю кредитного портфеля банку" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Наукові праці: співавтор навчальних посібників «Облік та аналіз діяльності комерційного банку», «Аналіз банківської діяльності», «Система банківського менеджменту»; автор більше 10 публікацій у фахових виданнях.
Приймала участь у чотирьох держбюджетних та двох госпдоговірних темах кафедри банківської справи.
Має більше 36 методичних розробок, в т.ч. опорних конспектів з дисциплін: «Банківські інформаційні технології», «Електронні пластикові картки», «Аналіз діяльності комерційного банку», «Портфельне інвестування», «Кредитування і контроль».

Дисципліни: «Гроші та кредит», «Портфельне інвестування», «Кредитування та контроль», «Аналіз банківської діяльності», «Інформаційні системи і у банківській сфері», «Електронні пластикові картки», «Платіжні системи».

Наукові інтереси: Особливості управління кредитним процесом у банку, методологія аналізу діяльності банку, дослідження технологій здійснення банківських процесів.

Резюме...


УЛЯНА МИХАЙЛІВНА СІГАЄВА

Посада:
 старший викладач кафедри банківської справи

Освіта. У 1994 році закінчила КДТЕІ за спеціальністю "Економіка підприємства".

Діяльність. Після закінчення навчання в університеті працювала асистентом кафедри фінансів та банківської справи. З 2003 року - старший викладач кафедри банківської справи КНТЕУ.

Науково-методична робота. Працює над написанням дисертаційної роботи "Консалтингова діяльність банку" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Бере участь у різних видах кафедральної роботи, відповідає за розробку навчальних планів підготовки фахівців за професійним спрямуванням "Банківська справа".

Дисципліни: "Банківські операції", "Гроші та кредит", "Інвестиційне кредитування", "Консалтингова діяльність фінансових посередників", "Іпотечний ринок".

Наукові інтереси: дослідження методологічних засад та технології здійснення банківських операцій.

Резюме...


ЮЛІАН ВІТАЛІЙОВИЧ СЕРАЖИМ

Посада:
 старший викладач кафедри банківської справи

Освіта. Закінчив Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Київський національний університет «КПІ».

Діяльність. Працював в комерційних банках у відділах кредитування та оцінки кредитних ризиків.
Наразі працює викладачем КНТЕУ.

Науково-методична робота. Має науково-методичні праці

Дисципліни: «Гроші та кредити», «Фінанси, гроші та кредити»,«Історія банківської справи», «Історія фінансового посередництва»,«Аналіз фінансових ризиків», «Валютний дилінг».

Наукові інтереси: Саморегулювання фінансових ринків, ринок цінних паперів, інвестування (портфельне).


ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА ГЕРБИЧ
 

Посада: асистент кафедри банківської справи

Освіта. У 1997 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».
У 2001 - 2004 роках – аспірантка кафедри банківської справи.
У 2002 р. пройшла навчання в Навчальному центрі НБУ з протидії відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом.
Проходила стажування у АБ «Фінанси та кредит» та ПАТ «Райффайзен банк Аваль»

Діяльність. Після закінчення навчання працює асистентом кафедри банківської справи.

Науково-методична робота. За весь період трудової діяльності нею було опубліковано понад 30 наукових та понад 30 навчально-методичних робіт, в т.ч. опорні конспекти з дисциплін «Грошово-кредитні системи», «Ріелторська діяльність», «Фінансовий моніторинг у банку»

Дисципліни:  «Фінансовий моніторинг у банку», «Ринок фінансових послуг», «Ріелторська діяльність», «Бухгалтерський облік у банку», «Гроші та кредит», «Фінансові та кредитні системи зарубіжних країн», «Платіжні системи», «Антикризове управління банком».

Наукові інтереси: Управління кредитним портфелем банку.

Резюме...


ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА СУНДУК

Посада:
 асистент кафедри банківської справи

Освіта. Київський політехнічний інститут (1985-1989 рр.). Харківський інститут управління (1999-2001 рр.).  Аспірантура КНТЕУ (2001-2003 рр.). Має сертифікат викладача-тьютора.

  Діяльність. Викладацьку діяльність у Київському торговельно-економічному інституті розпочала у 2003 році. На сьогодні виконує обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії за напрямом підготовки «Фінанси і кредит»

Науково-методична робота. Має 15 публікацій, 10 методичних видань, серед яких: збірник тестових завдань з дисципліни «Гроші та кредит», практикум з дисципліни «Гроші та кредит», збірник тестових завдань з дисципліни «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін: «Банківський менеджмент», «Гроші та кредит»; методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін: «Гроші та кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» та «Банківська система»; методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисциплін: «Гроші та кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» та «Фінансовий ринок»; програми вступних іспитів до магістратури за спеціальностями: «Банківська справа», «Фінансове посередництво», «Фінансове інвестування», «Лізингова діяльність»; програми вступних іспитів для молодших спеціалістів за напрямом «Гроші та кредит»

Дисципліни: «Гроші та кредит», «Фінанси, гроші та кредит», «Банківський менеджмент», «Іпотечний ринок», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн»

Наукові інтереси: Розвиток мережі банків, управління структурними підрозділами банку.

Резюме...


АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА СТЕПАНИК

Посада:
 асистент кафедри банківської справи

Освіта. У 1998 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” (спеціалізація „Економіст з обліку і аудиту в банках”)

Діяльність. Після закінчення навчання працює асистентом кафедри банківської справи.

Науково-методична робота. Кількість опублікованих праць – всього 44; у т.ч. науково-методичні праці – 25, наукові праці - 19

Дисципліни: „Гроші та кредит”, „Фінансовий облік у банках”, „Бухгалтерський облік у банках”, „Звітність комерційних банків”, „Грошово-кредитні системи”, „Фінансовий ринок”

Наукові інтереси: Звітність та облік у фінансових установах, ринок платіжних карток

Резюме...


Викладачі, що працюють на неповній посаді, за сумісництвом та на умовах погодинної оплати:

Глубокий Валентин Миколайович - к.е.н.
Кірєєва Катерина Олександрівна - к.е.н., доц.

14.10.2013
Vladimir
8972
остання редакція 03.04.2024
442224