logo
Department of International, Civil and Commercial Law
Department of International, Civil and Commercial Law
logo
Department of International, Civil and Commercial Law
img

AdvertisementAll

Головна

of International, Civil and Commercial Law

 Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem 

Знання законів полягає не в тому, щоб пам`ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх сенс

      Вітаємо вас на сторінці кафедри!

   Наша кафедра є випусковою за спеціалізаціями «Комерційне право» (ступінь бакалавр, ступінь магістр) та «Цивільне право і процес» (ступінь бакалавр, ступінь магістр) і ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

   Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння цінності права у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення та саморозвитку.

   Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у певних сферах економічної діяльності.

     До вашої уваги також «питання – відповіді» щодо особливостей планування індивідуальної освітньої траєкторії.

 
 
 
 

Спеціальність «ПРАВО»

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

       Бакалавр   

      (тривалість навчання 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері захисту прав суб’єктів господарювання та правового забезпечення господарської діяльності
 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує можливість спеціалізації майбутнього фахівця у певних сферах (страхування, захист прав споживачів, зовнішньоекономічна діяльність, виконавчий процес тощо).
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом  8 семестрів
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Напрямки діяльності:
 


 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС»

Освітній ступінь

Бакалавр

(тривалість навчання 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичній сфері.
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом 8 семестрів
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Магістр

(Термін навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості програми

 • Орієнтована на комплексну підготовку фахівців у сфері комерційного  права.
 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи в юридичній, міжнародній торговельно-економічній сфері, забезпечення прав та законних інтересів учасників господарсько-правових відносин;
 • шеститижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури, третейських судах та арбітражі.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Обов’язкові дисципліни

Кількість кредитів

Міжнародний комерційний арбітраж

6

Тлумачення правових актів

6

Юридичне супроводження інвестиційних проєктів

6

Податкове право

6

Комерційне право

9

Транснаціональне торгове право (Lex mercatoria)

6

Конкурентне  право

6

Вибіркові дисципліни

Виконавчий процес

6

Засоби забезпечення виконання зобов'язань в нотаріальному процесі

6

Адвокатська діяльність

6

Захист прав в Європейському суді з прав людини

6

Міжнародне економічне право

6

Корпоративне право

6

Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності

6

Міжнародне торгове право

6

Альтернативні способи вирішення спорів

6

Бухгалтерський облік

6

Світовий страховий ринок

6

Страхові послуги

6

Електронне правосуддя

6

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

6

Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності 

6

ІТ-право

6

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

6

Організація зовнішньоторговельних операцій

6

Право міжнародних договорів

6

Правові засади соціального страхування

6

Світовий ринок товарів та послуг

6

Судова економічна експертиза

6

Тлумачення актів законодавства України про оподаткування

6

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

6

Філософія права

6

Юридична психологія

6

 


 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС»

Освітній ступінь

Магістр

(Тривалість навчання – 1 рік  4 місяці)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичній, міжнародній сфері, забезпечення прав та законних інтересів учасників цивільно-правових відносин;
 • шеститижнева практична підготовка на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури, третейських судах та арбітражі.
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 

  mail ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ  

Чому учбовий план складається з обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором?
Що таке кредит ЄКТС?
Яка кількість кредитів відповідає навчальному навантаженню повного навчального року?
Скільки дисциплін в семестрі є обов’язковими, а скільки за вибором?
Як мені спланувати свою індивідуальну освітню траєкторію?
З ким я можу проконсультуватися щодо вибору дисциплін?
Дисципліни за вибором обмежуються лише цим списком?
Яка процедура вибору дисциплін, і як я дізнаюсь, що мій вибір підтвердили?

*пререквізити – дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається

**https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1086&uk#3

04.02.2016
adv
1000
остання редакція 24.04.2021
453766