logo
Department of financial Analysis and Audit
Department of financial Analysis and Audit
logo
Department of financial Analysis and Audit
img

AdvertisementAll

Research

of financial Analysis and Audit

Department of financial analysis and audit in Google Scholar

According to the decision of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Order N. 232 dated March 3, 2023), SUTE fundamental research on the topic "Anti-corruption audit of enterprises of critical infrastructure and public importance" received funding and will be implemented by scientific and academic staff of the Department of Financial Analysis and Audit.

Research Papers:

1. Minyaylo V., Bezverkhyy K., Hotsulyak V., Minyaylo O. Hendernyy analiz robochoyi syly u sferi finansovoyi ta strakhovoyi diyalʹnosti v Ukrayini. Problemy teoriyi ta praktyky finansovo-kredytnoyi diyalʹnosti. 2023. № 1(48). stor. 388–398. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3853. (Web of science).
2. Bezverkhyy K., Piddubna N. Peredumovy vprovadzhennya elektronnoho audytu v Ukrayini. Scientia fructuosa. 2023. Tom 2. Stor. 92-104. DOI: https://doi.org/10.31617/1.2023(148)09.
3. Nezhyva M., Mysyuk V. (2023). Hlobalʹni ekonomichni naslidky viysʹkovo-politychnoyi kryzy v Ukrayini. Zovnishnya·torhivlya:·ekonomika,·finansy,·pravo, 126(1), 4–12. https://doi.org/10.31617/3.2023(126)01.
4. Bezverkhyy K.V., Poddubna N.M. Mizhnarodni vymohy do zvitnosti pidpryyemstva pro vplyv na klimat. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. 2023. № 1. S. 81-93. DOI: https://doi.org/10.31617/3.2023(126)07.
5. Bezverkhyy K., Piddubna N. Elektronnyy audyt v Ukrayini: normatyvno-pravove rehulyuvannya. Scientia fructuosa. 2023. № 1. Stor. 119-130. DOI: https://doi.org/10.31617/1.2023(147)09.
6. Fedorov I . O., Nazarova K. O., Nezhyva M. O., Mysyuk V. O. Dydzhytalizatsiya audytu pidpryyemstv suspilʹnoho interesu v umovakh inklyuzyvnoyi ekonomiky. Biznes-inform. – 2023. - №2 – s. 86-92 http://dx.doi.org/10.32983/2222-4459-2023-2-86-92.
7. Prodovolʹcha bezpeka: suchasni vyklyky ta mekhanizmy zabezpechennya: naukova monohrafiya. – Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. – 167 s. (Rozdil v monohrafiyi: Bondarenko K., Nazarova K. Tsyfrovyy audyt sobivartosti realizovanoyi produktsiyi ta bioaktyviv silʹsʹkohospodarsʹkykh kompaniy. - S. 61-72.).
8. Aktualʹni problemy upravlinnya sotsialʹno-ekonomichnymy systemamy v umovakh hlobalizatsiynykh vyklykiv : naukova monohrafiya. – Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2023. – 679 s. (Rozdil v monohrafiyi: Nezhyva M., Minyaylo V., Mysyuk V., Nekhodenko V. Informatsiyni tekhnolohiyi v korporatyvniy kulʹturi audytu – S. 442-454. https://doi.org/10.5281/zenodo.7798907).
9. Yurchyshyn YU.V., Parasiy-Verhunenko I.M., Nazarova K.O. Metody vyboru stratehichnykh alʹternatyv rozvytku torhovelʹnoho pidpryyemstva. Prychornomorsʹki studiyi. 2023.Vyp.79.S.212-216.
10. Nezhyva M.O., Mysyuk V.O. Protydiya shakhraystvu v umovakh viyny. Biznes-inform. – 2023. - №1 – s. 160-166 https://doi.org/10.32983/2222-4459-2023-1-160-166.
11. Shchelkunov O . I., Parasiy-Verhunenko I. M., Nazarova K. O. Dilove partnerstvo yak obʺyekt ekonomichnoho analizu // Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal "Internauka". Seriya: "Ekonomichni nauky". - 2023. - №2. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-2-8584.
12. Denysenko O.L., Bezverkhyy K.V., Nazarova K.O. Elektronnyy audyt platnykiv podatkiv v umovakh voyennoho stanu: novi vyklyky dlya biznesu. Efektyvna ekonomika. 2023. № 2. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.17.
13. Bezverkhyy K.V., Yurchenko O.A., Pryymak N.V. Oblik i opodatkuvannya operatsiy iz royalti. Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal «Internauka». Seriya: «Ekonomichni nauky». 2023. № 1(69). S. 92-100. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-1-8556.
14. Nazarenko S.P., Bezverkhyy K.V., Nazarova K.O. Kontseptualʹni osnovy stsenarnoho analizu finansovoho stanu subʺyekta hospodaryuvannya. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. 2023. №4 (2023). C. 84-89. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.4.84.

05.06.2023
454201
472
остання редакція 05.06.2023
454201