logo
Кафедра
Кафедра
logo
Кафедра
img

Календарь событий

ОбьявленияВСЕ

Про кафедру


 


"Без економічної свободи ніякої іншої свободи бути не може."
Маргарет Тетчер


 

Навчання за освітньою програмою «Міжнародна економіка» на освітніх рівнях «бакалавр» та «магістр» здійснюється українською та англійською мовами викладання

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 • Міжнародна економіка
 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3.  Історія України або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова), або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
29Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії


 

292 Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародні відносини та економічна дипломатія NEW

 


 

 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародна торгівля

 1. Українська мова і література
 2. Іноземна мова
 3. Історія України, або Математика, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
 1. Українська мова і література
 2. Математика
 3. Історія України або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова), або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія 
Більше про спеціалізацію "Міжнародна економіка" (Бакалавр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародний бізнес" (Бакалавр)
Більше про спеціалізацію "Міжнародна торгівля" (Бакалавр)
 Більше про спеціалізацію "Міжнародний маркетинг" (Бакалавр)

 

 Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр»

Код

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Вступні випробування

05

Соціальні та поведінкові науки

051
Економіка

 • Міжнародна економіка
 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
 2. Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з  економіки та міжнародної економіки + Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)

07

Управління та адміністрування

075
Маркетинг

 • Глобальний маркетинг NEW
 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
 2. Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з  управління та адміністрування) + Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)

29

Міжнародні відносини

292 
Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародний бізнес
 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
 2. Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з  економіки та міжнародної економіки + Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)

29

Міжнародні відносини

292
Міжнародні економічні відносини

 • Світова торгівля
 1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)
 2. Єдине фахове вступне випробування (предметний тест з  економіки та міжнародної економіки + Тест загальних навчальних компетентностей (ТЗНК)
Більше про спеціалізацію "Глобальний маркетинг" (Магістр)

1 – Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти магістр

спеціальність  «Маркетинг»

спеціалізація «Глобальний маркетинг»

Офіційна назва освітньої програми

«Глобальний маркетинг»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік і 4 місяці

Особливості програми

Сформовані в результаті навчання компетентності необхідні аналітикам і експертам, чия діяльність пов'язана з відносинами у сфері глобального маркетингу на міжнародному та національному рівнях. Уміння аналізувати і застосовувати на практиці інноваційний інструментарій («Технології цифрового маркетинга») для визначення регіональних особливостей креативного середовища організації («Креативна економіка»), а також придбання ключових навичок щодо використання методів глобального брендингу у реальному та віртуальному просторі за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій задля забезпечення зростання вартості глобального бренду та підвищення іміджу – власного, підприємств чи організацій («Проектний бренд-менеджмент»), що пов’язано з  проведенням досліджень та/або здійснення інновацій формують, базу для розвитку як академічної, так і професійної кар'єри випускників програми.  

На програмі запроваджено викладання білінгвальних освітніх компонент  «Глобальний маркетинг», «Стратегічний маркетинг».

Код н/д

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Кількість кредитів

Обов’язкові дисципліни

ОК 1.

Глобальний маркетинг (укр/анг мовою)

6

ОК 2.

Креативна економіка

6

ОК 3.

Технології цифрового маркетингу

6

ОК 4.

Системи джерел торговельно-економічної інформації

9

ОК 5.

Стратегічний маркетинг (укр/анг мовою)

6

ОК 6.

Проектний бренд-менеджмент

6

ОК 7.

Таргетинг та лідогенерація в глобальному маркетингу

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

45

ВК 1.

Бізнес інжиніринг

6

ВК 2.

Глобальні ланцюги вартості

6

ВК 3.

Корпоративні зв’язки з громадськістю

6

ВК 4.

Консюмерське право

6

ВК 5.

Міжнародний менеджмент (укр/анг мовою)

6

ВК 6.

Міжнародна безпека  (укр/анг мовою)

6

ВК 7.

Міжнародні стратегії економічного розвитку

6

ВК 8.

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі України з ЄС

6

ВК 9.

Право внутрішнього ринку ЄС (укр/анг мовою)

6

ВК 10.

Репутаційний менеджмент

6

ВК 11.

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

6

ВК 12.

Управління змінами

6

ВК 13.

Управління лояльністю споживачів

6

ВК 14.

Audio & video production

6

ВК 15.

WEB-аналітика

6

Загальний обсяг вибіркових компонент:

24

Практична підготовка

Практична підготовка

9

Атестація

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист

12

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Більше про спеціалізацію "Міжнародна економіка" (Магістр)

1 – Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та назва  кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти  магістр

спеціальність «Економіка»

спеціалізація «Міжнародна економіка»

Офіційна назва освітньої програми

 «Міжнародна економіка»

Термін навчання

1 рік 4 місяці

Особливості програми

Розширення варіативної складової за рахунок прикладних дисциплін («Глобальний маркетинг», «Глобальні ланцюги вартості», «Іллегалізація зовнішньоекономічної діяльності», «Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації», «Інтелектуальна власність», «Методологія наукових досліджень», «Міжнародне технічне регулювання», «Міжнародне інвестиційне право» «Міжнародне фінансове право», «Міжнародний аудит», «Міжнародний комерційний арбітраж», «Статистичні методи прогнозування»,  «Торговельні переговори і комерційна дипломатія», «Управління вартістю підприємства», «Фінансові стратегії підприємства», «Договірне право», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»,  «Торговельні переговори і комерційна дипломатія», «Управління ризиками ЗЕД»), які забезпечують формування умінь та навичок для роботи у сфері міжнародної економічної діяльності.

Передбачена навчальними планами 2-місячна практика на провідних підприємствах України, філіях транснаціональних корпорацій, органах державного управління, інституціях координаційного типу, представництвах міжнародних організацій в Україні.  Можливість навчання за англомовною магістерською програмою.   

Код н/д

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Кількість кредитів

Обов’язкові дисципліни

ОК 1

Міжнародний менеджмент

6

ОК 2

Транснаціональне торгове право

6

ОК 3

Міжнародна безпека  

6

ОК 4

Міжнародні стратегії економічного розвитку

9

ОК 5

Аналіз і контроль концентрації суб'єктів господарювання

6

ОК 6

Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі

6

ОК 7

Митні процедури

6

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

45

ВК 1

Глобальний маркетинг

6

ВК 2

Глобальні ланцюги вартості

6

ВК 3

Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації

6

ВК 4

Договірне право

6

ВК 5

Інтелектуальна власність

6

ВК 6

Методологія наукових досліджень

6

ВК 7

Міжнародне інвеcтиційне право

6

ВК 8

Міжнародне технічне регулювання

6

ВК 9

Міжнародне фінансове право

6

ВК 10

Міжнародний аудит

6

ВК 11

Міжнародний комерційний арбітраж

6

ВК 12

Статистичні методи прогнозування

6

ВК 13

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

6

ВК 14

Управління вартістю підприємства

6

ВК 15

Фінансова стратегія підприємства

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Практична підготовка

9

Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи

12

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Більше про спеціалізацію "Міжнародний бізнес" (Магістр)

Більше про спеціалізацію «Міжнародний бізнес» (Магістр)

Загальна інформація

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь вищої освіти магістр

спеціальність  «Міжнародні економічні відносини»

спеціалізація «Міжнародний бізнес»

Офіційна назва освітньої програми

«Міжнародний бізнес»

Термін навчання

1 рік і 4 місяці

Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців, що мають ґрунтовні знання у сфері міжнародного бізнесу, володіють практичними навичками та компетенціями для ефективної роботи в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та спроможні здійснювати науково-дослідницьку і викладацьку діяльність

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Кількість кредитів

Обов’язкові дисципліни

ОК 1

Управління мультинаціональними корпораціями

6

ОК 2

Транснаціональне торгове право

6

ОК 3

Глобальні економічні еліти та транснаціональні корпорації

6

ОК 4

Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі

6

ОК 5

Фінансовий менеджмент в міжнародному бізнесі

9

ОК 6

Митні процедури

6

ОК 7

Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент

45

Вибіркові дисципліни

ВК 1

Альтернативні методи вирішення спорів

6

ВК 2

Антикризовий менеджмент в міжнародному бізнесі

6

ВК 3

Бізнес-інжиніринг

6

ВК 4

Глобальні ланцюги вартості

6

ВК 5

Економічна діагностика підприємства

6

ВК 6

Корпоративне управління в міжнародних компаніях

6

ВК 7

Міжнародна безпека

6

ВК 8

Міжнародне фінансове право

6

ВК 9

Міжнародний екологічний менеджмент

6

ВК 10

Міжнародний комерційний арбітраж

6

ВК 11

Міжнародні стратегії економічного розвитку

6

ВК 12

Методологія наукових досліджень

6

ВК 13

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

6

ВК 14

Ризик-менеджмент в міжнародному бізнесі

6

ВК 15

Статистичні методи прогнозування в міжнародному бізнесі

6

ВК 16

Стратегічний менеджмент в міжнародному бізнесі

6

ВК 17

Торговельні переговори і комерційна дипломатія

6

Загальний обсяг вибіркових компонент

24

Практична підготовка

9

Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи

12

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

Більше про спеціалізацію "Світова торгівля" (Магістр)
 

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня Ph.D.

Код Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
29 Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

 1. Фахове вступне випробування (програма вступних іспитів)
 2. Вступний іспит з іноземної мови

 

051 «ЕКОНОМІКА»

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

(ступінь бакалавра та магістра; англомовні програми СВО «бакалавр», «магістр»)

Цікавишся економікою та економічними процесами, хочеш дізнатися, що таке мікро та макро рівень економіки, щодня спостерігаєш за новинами на фондовому ринку, тоді саме ця спеціальність є ідеальною для тебе. Фахівець у сфері міжнародної економіки може аналізувати процеси, які впливають на економічний розвиток держав, здійснювати оцінку ефективності економічного співробітництва держав в глобалізованому світі, та надавати  прогнози щодо подальшого економічного зростання як окремих держав так і регіонів.

Навчаємо: розробляти й обґрунтувати стратегії міжнародної діяльності підприємства; досліджувати міжнародні фінансові та товарні ринки; проводити міжнародні валютні операції; складати платіжні і розрахункові баланси; проводити облік зовнішньоторговельних операцій; аналізувати тенденції розвитку світового господарства.

Наші випускники обіймають наступні посади: експерт з питань зовнішньої торгівлі; фахівець-аналітик на вітчизняних та закордонних підприємствах; керівник економічного/ фінансового/ зовнішньоторговельного відділу/ департаменту  міністерств та відомств; керівник комерційного відділу підприємств; експерт або консультант із зовнішньоекономічних питань, GR-менеджер, журналіст-блогер з міжнародних питань, експерт-урбаніст з питань залучення міжнародних інвестицій для потреб територій/міст.


292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Міжнародний бізнес»

(ступінь бакалавра та магістра)

Хочеш мати власний бізнес, але не плануєш обмежуватися кордонами однієї держави, тоді фахівець у сфері міжнародного бізнесу – це твоє. Обравши освітню програму «Міжнародний бізнес» ти навчишся планувати, організовувати та контролювати транскордонну бізнес-діяльність компанії,  оцінювати ризики виходу компанії на зовнішні ринки, аналізувати світові бізнес тенденції, особливості ведення бізнесу в різних державах.

Наші випускники обіймають наступні посади: бізнес-аналітик; фахівець з розробки/супроводження бізнес-проєктів; експерт з питань зовнішньоекономічної діяльності; фахівець-аналітик на вітчизняних та закордонних підприємствах; керівник економічного/зовнішньоекономічного відділу/ департаменту  міністерств та відомств; керівник комерційного відділу вітчизняних та іноземних підприємств; GR-менеджер, журналіст-блогер з міжнародних питань, експерт з питань залучення міжнародних інвестицій.


292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Спеціалізація «Світова торгівля»

(ступінь магістра)

Освітня програма  «Світова торгівля», спрямована на формування практичних навичок, які необхідні аналітикам і експертам, чия діяльність пов'язана з міжнародними торговельно-економічними відносинами на багатосторонньому рівні. Тут ти навчишся аналізувати і застосовувати на практиці інструментарій сучасної міжнародної торговельної політики,  отримаєш навички ведення торговельних переговорів в світовій економіці, що дозволить стати  представником України в міжнародних торговельно-економічних організаціях, а також спеціалістом економічного відділу в рамках дипломатичного представництва України за кордоном.

Наші випускники обіймають посади в органах дер­жав­ної виконавчої влади, дер­жавної служби, фінансових, бухгалтерських, еконо­мічних, юридичних та адміністративних підрозділах у сфері зовнішньої торгівлі.


Спеціалізація «Міжнародна торгівля»

(ступінь бакалавра)

Полюбляєш шопінг і намагаєшся зрозуміти, як закордонний товар потрапляє на полиці наших магазинів, або хочеш навчитися заробляти продаючи свій товар за межі України,  щодня чуєш з екранів телевізора про підвищення цін на імпортні товари і не можеш зрозуміти чому? Вступай на освітню програму «Міжнародна торгівля» та стань фахівцем, який не тільки знає про все це, але й зможе заробляти на цьому гроші, працюючи торговельним брокером, агентом з комерційних послуг, торговельним посередником, біржовим агентом та брокером.

Наші випускники обіймають посади керівників виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівників малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі, менеджерів в оптовій торгівлі, посередництві у торгівлі, дилерів (біржові торговці за свій рахунок) та брокерів (посередники) із заставних та фінансових операцій, технічних та торговельних представників, закупників, агентів клірингу (обмінних товарних операцій), агентів з комерційних послуг та торговельних брокерів.


Спеціалізація «Міжнародний маркетинг»

(ступінь бакалавра)

Хочеш дізнатися, який зв'язок між попитом і пропозицією? Як зробити так, що товар пройшовши всі етапи виробничого процесу, знайшов свій шлях до кінцевого споживача навіть за кордоном? Які маркетингові стратегії обирають найбільші компанії світу? Саме освітня програма «Міжнародний маркетинг» надасть тобі відповіді на всі та інші запитання, адже міжнародний маркетинг, є не просто спеціальністю, це є певний образ мислення, підхід до ухвалення виробничих рішень з позиції якнайповнішого задоволення вимог іноземних споживачів.  Навчаючись за освітньою програмою «Міжнародний маркетинг» ти навчишся управляти операційною та стратегічною міжнародною маркетинговою діяльністю підприємств, розробляти й оцінювати ефективність маркетингових заходів на національному та міжнародних ринках; організовувати маркетинговий супровід виходу вітчизняного товару на зарубіжні ринки.

Наші випускники обіймають посади керівників міжнародних та вітчизняних компаній на рівні підрозділів маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю; менеджерів зі збуту на зовнішніх ринках, із соціальної та корпоративної відповідальності, із комунікаційних технологій.

05.09.2019
42265
422
остання редакція 15.01.2024
487003