logo
Кафедра світової економіки
Кафедра світової економіки
logo
Кафедра світової економіки
img

Додаткова інформація щодо організації навчального процесу за освітньо-науковою програмою

світової економіки

Нормативні документи

Навчальний план 2020 р.   (денна форма навчання)
Навчальний план 2020 р.   (заочна форма навчання)
Робочий навчальний план 2020 р.  
Освітньо-наукова програма 2020 р.

Рецензії до освітньо-наукової програми  

Робочі програми 2020 р.

Іноземна мова академічного спілкування
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна статистика
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринків
Філософський світогляд ХХІ століття

Програми 2020 р.

Іноземна мова академічного спілкування
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна статистика
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринків
Філософський світогляд ХХІ століття

Наукові семінари

Глобальні ланцюги вартості
Економічна безпека
Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
Міжнародна регуляторна політика
Моделювання управління соціально-економічними системами

Силабуси 2020 р.

Глобальні ланцюги вартості
Економічна безпека
Іноземна мова академічного спілкування
Іноземна мова за професійним спрямуванням - англійська
​Іноземна мова за професійним спрямуванням - німецька
Інтелектуальна власність в науково-дослідній сфері
Інформаційні технології в наукових дослідженнях
Комерціалізація інтелектуальної власності
Макроекономічний та мікроекономічний аналіз
Математичне моделювання у наукових дослідженнях
Методологія наукових досліджень
Міжнародна регуляторна політика
Міжнародна статистика
Моделювання управління соціально-економічними системами
Науковий текст
Ораторське мистецтво
Педагогіка вищої освіти
Правове забезпечення наукових досліджень
Статистичні методи аналізу і прогнозування
Сучасні економічні теорії
Теорія галузевих ринків
Філософський світогляд ХХІ століття

Архів

Навчальний план 2016
Робочий навчальний план 2016 р.  
Освітньо-наукова програма 2016 р.
П
рограми і робочі програми 2016 р.

20.04.2020
41666
1030
остання редакція 27.04.2020
42418