logo
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
logo
Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу
img

Головна

ресторанно-готельного та туристичного бізнесу

Декан факультету
ВЕДМІДЬ НАДІЯ ІВАНІВНА
доктор економічних наук,
професор кафедри
готельно-ресторанного бізнесу

   frh@knute.edu.ua

                     

Факультет ресторанно-готельного та туристичного бізнесу -
факультет з багатою академічною історією, освітніми традиціями та інноваційними цілями розвитку

Створений у 1966 році 
~ На факультеті навчається понад 4000 студентів денної та заочної форми навчання
Кафедри факультету забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти за 4 спеціальностями 
     та 
18 освітніми програмами в т. ч. 5 освітніх програм викладаються англійською мовою

До складу факультету входять 5 кафедр: 

Факультет є визнаним лідером вищої освіти у сфері туризму та гостинності. Багаторічні освітні традиції на факультеті вдало поєднуються з креативними підходами до організації освітнього процесу та ефективній співпраці зі стейкголдерами.
Активно започатковуються нові бакалаврські та магістерські освітні програми, систематично оновлюються навчальні плани,  пропонуються інноваційні навчальні курси, сертифікатні програми, які дозволяють удосконалювати фахові компетентності та формувати професіонала, який здатний з перших кроків у професійному середовищі досягати власних кар’єрних цілей.  

               

НА ФАКУЛЬТЕТІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр)

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти

 • Готельно-ресторанна справа
 • Харчові технології
 • Готельно-ресторанна справа
 • Менеджмент туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
 • Дизайн
 • Міжнародний туризм
 • Менеджмент і маркетинг в туризмі
 • Технологія та організація ресторанного бізнесу
 •  Ресторанні технології та фуд-дизайн
 • Спортивний менеджмент
 • Землеустрій та кадастр
 • Менеджмент та бізнес-адміністрування в сфері гостинності
 • Лакшері менеджмент та маркетинг
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Міжнародний готельний та ресторанний бізнес
 • Готельний і ресторанний девелопмент
 • Проджект менеджмент 
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Міжнародний спортивний менеджмент та рекреація
 • Ресторанні технології та бізнес
 • Крафтові технології
 • International Tourism
 • Hotel and restaurant business
 • Management & business administration  in hospitality
 • Luxury management & marketing
 • Tourism, resort & recreation management
 • International hotel & restaurant business
 • International tourism business

                                   

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА
    

Жученко Валентина Григорівна Романчук Людмила Дмитрівна Гончар Юлія Миколаївна
заступник декана
з науково-методичної роботи
заступник декана
з навчальної роботи
заступник декана
з виховної роботи

МЕТОДИСТИ 

 

05.12.2022
42265
4290
остання редакція 20.12.2022
43505