logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Навчання іноземців

Міжнародна діяльність

Дипломи КНТЕУ відповідають європейським вимогам

та визнаються за кордоном

Одним із стратегічних завдань Київського національного торговельно-економічного університету є розвиток міжнародного співробітництва та інтеграція в європейський освітній простір. Про зростання конкурентоздатності університету на міжнародному освітянському ринку свідчить не лише участь студентів КНТЕУ в програмах подвійного дипломування з провідними європейськими ЗВО партнерами, а й щорічне збільшення кількості іноземних студентів, у тому числі на англомовних бакалаврських та магістерських освітніх програмах.

Освітні програми КНТЕУ повністю відповідають високим європейським вимогам і дають додаткові можливості для випускників при працевлаштуванні за кордоном. Гарним прикладом та підтвердження цього факту є те, що диплом іноземної випускниці КНТЕУ Марії Шрамко (магістр за спеціальністю «Менеджмент», освітня програма «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент») визнаний ісландським представництвом ENIC-NARIC – всесвітньою мережею національних інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності.

За результатом перевірки, тобто нострифікації (процедури, яка передбачає порівняння навчальних програм), цей уповноважений орган в Ісландії офіційно визнав диплом випускниці КНТЕУ еквівалентним ісландським документам про вищу освіту, таким чином, даючи йому законну силу дії на території цієї країни без необхідності складання додаткових екзаменів та повторного захисту випускної кваліфікаційної роботи.

     


        

Досвід навчання іноземних студентів у КНТЕУ:

У 2017-2018 навчальному році іноземні студенти з Німеччини (Університет Хоенхайм) та Франції ( бізнес-школа "Ауденсія") успішно пройшли семестрове навчання за обраними спеціальностями у КНТЕУознайомилися з навчальним процесом університету та потоваришували з українськими студентами. 

У рамках програми студентського обміну та угоди про співробітництво між КНТЕУ та Бізнес-школою "Ауденсія" у 2018-2019 навчальному році студент із цього провідного європейського закладу вищої освіти проїходив навчання в нашому університеті.

Протягом першого семестру 2019-2020 навчального року в КНТЕУ навчалися іноземні студенти з Франції (бізнес-школа "Ауденсія"), Німеччини (Університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт) та Болгарії (Варненський економічний університет) у рамках програм міжнародної академічної мобільності.

Не зважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, у якій опинилася світова спільнота в результаті пандемії Covid-19, у 2020-2021 навчальному році іноземні студенти з Болгарії (Варненський економічний університет) та Франції (бізнес-школа "Ауденсія") проходять навчання в КНТЕУ.


Підготовка іноземних громадян у

Київському національному торговельно-економічному університеті

Київський національний торговельно-економічний університет – це один із найавторитетніших навчальних закладів України, акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим ІV рівнем акредитації. Це сучасний загальноосвітній центр, що поєднує в собі національні освітні основи, європейські стандарти якості і освіти, демократичність навчання.

Ректорат Київського національного торговельно-економічного університету приділяє значну увагу всебічному розвитку студентської молоді.

Іноземним студентам гарантуються всі права та свободи, відповідно до діючого законодавства України і Статуту університету.

Для студентів-іноземців створюються всі необхідні умови, як для навчання та відпочинку, так і для творчого розвитку.

Іноземні студенти активно долучаються до науково-дослідницької діяльності університету, спортивно-масової та культурної роботи, беруть активну участь у художній самодіяльності (див. тут).

Іноземні громадяни мають змогу навчатися в університеті:

  • На підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства – 1 рік (див. тут).
  • За напрямами підготовки та спеціальностями вищої освіти за освітніми ступенями:
       - ОС «бакалавр»: денна форма навчання – 3 роки 10 міс., заочна форма навчання – 4 роки 6 міс.
       - ОС «магістр»: денна і заочна форми навчання - 1 рік 5 міс.
       - Аспірантура (див. тут): денна форма навчання – 4 роки, заочна форма навчання – 4 роки.
       - Докторантура: денна і заочна форми навчання – 2 роки.
         
          Мова навчання – українська.

В університеті також здійснюється підготовка іноземних громадян за програмами англійською мовою викладання за магістерськими спеціальностями:

           1) «Міжнародна економіка»

           2) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

           3) «Фінансовий менеджмент»

           4) «Міжнародний туристичний бізнес»

           5) «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент»

           6) «Торговельний менеджмент»

           7) «Готельний і ресторанний менеджмент»

           8) «Міжнародний готельний бізнес»

           9) «Фінансове посередництво»

          10) «Митна справа»

за бакалаврськими спеціальностями:

           1) «Міжнародна економіка»

          2) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

          3) «Міжнародний туризм»

          4) «Готельно-ресторанна справа»

Навчання на англомовних програмах здійснюється виключно на денній формі для всіх студентів!

У магістратуру приймаються студенти, які мають диплом бакалавра.

Іноземні громадяни і особи без громадянства мають можливість отримувати вищу освіту за рахунок фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вартість навчання за контрактом на перший-п’ятий курси формується у лютому-травні кожного року і постійно оновлюється.

Вартість навчання для іноземних громадян в 2021 році становить - див. тут.

Іноземним студентам на період навчання в університеті надаються місця для проживання у гуртожитку, які розташовані поряд з навчальними корпусами.

Вартість проживання у гуртожитках – до 10 000 грн. за рік.

КНТЕУ забезпечує іноземним студентам оформлення Посвідки на тимчасове проживання в Україні, у відповідності до діючого законодавства України, після їх в’їзду з метою навчання на денній формі навчання.

Для в’їзду в Україну іноземні абітурієнти повинні отримати від університету офіційне запрошення, оформлене в установленому порядку.

Для цього необхідно:
надіслати електронною поштою відділу міжнародних зв’язків за адресами: 

t.danchyk@knute.edu.uainterdept@knute.edu.ua.

- заповнену анкету-заявку (див.тут укр / eng)  
- копію закордонного паспорта з перекладом на українську мову, завірену нотаріально;
- копію документу про освіту  (з переліком вивчених дисциплін та оцінок) з перекладом на українську мову, завірену нотаріально;

- підписану згоду на обробку персональних даних (див. тут укр / eng)

ВАЖЛИВО: зверніть увагу на ідентичність перекладів персональних даних в усіх документах.

Після обробки вказаних документів і прийняття позитивного рішення іноземному абітурієнту надсилається офіційне запрошення для в'їзду на навчання в Україну.

Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні (тип D) необхідно звернутися до найближчого дипломатичного представництва України в своїй країні.

Іноземні абітурієнти повинні проінформувати університет про дату і час прибуття, номер рейсу в м. Києві.

Прийом заяв та документів, вступні іспити, які проводить університет, конкурсний відбір та зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться в наступні строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

  Заочна форма навчання  

Початок прийому заяв та документів

   01 липня 2021 р.   

Кінець прийому заяв та документів

  Не пізніше 10 грудня      2021 р.

Не пізніше 10 грудня
2021 р.

Строки проведення вступних іспитів

Згідно з графіком Приймальної комісії

Строки зарахування

Не пізніше 15 грудня
2021 р.

 Не пізніше 15 грудня
2021 р.

Більш детальну інформацію щодо особливостей прийому на навчання іноземців можна знайти на сайті університету розділ ХYIII (див. тут).

Для вступу в університет іноземні громадяни подають наступні документи:
1. Копію закордонного з перекладом на українською мовою й завірену нотаріально (для денної форми навчання – дві копії);
2. Копії документів про освіту (з переліком вивчених дисциплін та оцінок)з перекладом українською мовою,  завірених нотаріально;
3. Медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 міс. до в’їзду в Україну (для країни СНГ – форма 086У);
4. 12 фотокарток розміром 3,5х4,5 мм на матовому папері;
5. Страховий поліс з надання медичної допомоги (оформлюеється до початку занять);
6. Зворотній квиток з відкритою датою вильоту, строком на 1 рік для поверенння на батьківщину;
7. Сертифікат про закінчення підготовчого відділення (за наявності).

  • Документи про освіту, видані навчальними закладами інших країн, проходять процедуру визнання (нострифікацію) в Україні згідно з чинним законодавством (м.Київ, вул. Чорновола, 25).
  • Паспорт подаєтся особисто!
  • Документи, вказані в п. 1,2,3 мають бути перекладені на українську мову й завірені нотаріально.
  • Зарахування іноземних громадян до університету за рахунок юридичних та фізичних осіб здійснюється після подачі повного комплекту документів, успішного проходження вступних іспитів, укладання та оплати договору на навчання.

Контактна  інформація:
Україна, 02156 м. Київ, вул. Кіото, 19
Відділ міжнародних зв'язків

(38044) 531-47-14,   (38044) 531- 47-44

t.danchyk@knute.edu.ua

interdept@knute.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ В НАШ УНІВЕРСИТЕТ!

19.08.2015
Nataliia
46440
остання редакція 28.09.2021
466532