logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Навчання іноземців

Міжнародна діяльність

Підготовка іноземних громадян у Київському національному торговельно-економічному університеті

Київський національний торговельно-економічний університет – це один із найавторитетніших навчальних закладів України, акредитований Міністерством освіти і науки України за найвищим ІV рівнем акредитації. Це сучасний загальноосвітній центр, що поєднує в собі національні освітні основи, європейські стандарти якості і освіти, демократичність навчання.

Ректорат Київського національного торговельно-економічного університету приділяє значну увагу всебічному розвитку студентської молоді.

Іноземним студентам гарантуються всі права та свободи, відповідно до діючого законодавства України і Статуту університету.

Для студентів-іноземців створюються всі необхідні умови, як для навчання та відпочинку, так і для творчого розвитку.

Іноземні студенти активно долучаються до науково-дослідницької діяльності університету, спортивно-масової та культурної роботи, беруть активну участь у художній самодіяльності (див. тут).

Іноземні громадяни мають змогу навчатися в університеті:

  • На підготовчому відділенні для іноземців та осіб без громадянства – 1 рік (див. тут).
    За напрямами підготовки та спеціальностями вищої освіти за освітніми ступенями:
  • ОС «бакалавр»: денна форма навчання – 3 роки 10 міс., заочна форма навчання – 4 роки 6 міс.
  • ОС «магістр»: денна і заочна форми навчання - 1 рік 5 міс.
  • Аспірантура (див. тут): денна форма навчання – 4 роки, заочна форма навчання – 4 роки.
  • Докторантура: денна і заочна форми навчання – 2 роки.
    Мова навчання – українська.

В університеті також здійснюється підготовка іноземних громадян за програмами англійською мовою викладання за магістерськими спеціальностями:

1) «Міжнародна економіка»

2) «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

3) «Фінансовий менеджмент»

4) «Міжнародний туристичний бізнес»

5) «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент»

6) «Торговельний менеджмент»

7) «Готельний і ресторанний менеджмент»

8) «Міжнародний готельний бізнес»

9) «Фінансове посередництво»

10) «Митна справа»

за бакалаврськими спеціальностями:

1) «Міжнародна економіка»

2)«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

3) «Міжнародний туризм»

Навчання на англомовних програмах здійснюється виключно на денній формі для всіх студентів!

У магістратуру приймаються студенти, які мають диплом бакалавра.

Іноземні громадяни і особи без громадянства мають можливість отримувати вищу освіту за рахунок фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вартість навчання за контрактом на перший-п’ятий курси формується у лютому-травні кожного року і постійно оновлюється.

Вартість навчання для іноземних громадян в 2020 році вказана тут.

Іноземним студентам на період навчання в університеті надаються місця для проживання у гуртожитку, які розташовані поряд з навчальними корпусами.

Вартість проживання у гуртожитках – до 10 000 грн. за рік.

КНТЕУ забезпечує іноземним студентам оформлення Посвідки на тимчасове проживання в Україні, у відповідності до діючого законодавства України, після їх в’їзду з метою навчання на денній формі навчання.

Для в’їзду в Україну іноземні абітурієнти повинні отримати від університету офіційне запрошення, оформлене в установленому порядку.

Для цього необхідно:
надіслати електронною поштою відділу міжнародних зв’язків за адресами: t.danchyk@knute.edu.uainterdept@knute.edu.ua.

- заповнену анкету-заявку(див. тут)  
- копію закордонного паспорта з перекладом на українську мову, завірену нотаріально;
- копію документу про освіту  (з переліком вивчених дисциплін та оцінок) з перекладом на українську мову, завірену нотаріально;

- підписану згоду на обробку персональних даних (див. тут)

ВАЖЛИВО: зверніть увагу на ідентичність перекладів персональних даних в усіх документах.

Після обробки вказаних документів і прийняття позитивного рішення іноземному абітурієнту надсилається офіційне запрошення для в'їзду на навчання в Україну.

Для отримання в'їзної візи з метою навчання в Україні (тип D) необхідно звернутися до найближчого дипломатичного представництва України в своїй країні.

Іноземні абітурієнти повинні проінформувати університет про дату і час прибуття, номер рейсу в м. Києві.

Прийом заяв та документів, вступні іспити, які проводить університет, конкурсний відбір та зарахування іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться в наступні строки:

Етапи вступної

кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 серпня 2020 р.

Кінець прийому заяв та документів

Не пізніше 15 вересня 2020 р.

Не пізніше 15 жовтень 2020 р.

Строки проведення вступних іспитів

Згідно з графіком Приймальної комісії

Строки зарахування

Не пізніше 1 листопада 2020 р.

Не пізніше 1 листопада 2020 р.

Більш детальну інформацію щодо особливостей прийому на навчання іноземців можна знайти на сайті університету розділ ХYIII (див. тут).

Для вступу в університет іноземні громадяни подають наступні документи:
1. Копію закордонного з перекладом на українською мовою й завірену нотаріально (для денної форми навчання – дві копії);
2. Копії документів про освіту (з переліком вивчених дисциплін та оцінок)з перекладом українською мовою,  завірених нотаріально;
3. Медичний сертифікат про стан здоров’я, завірений органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за 2 міс. до в’їзду в Україну (для країни СНГ – форма 086У);
4. 12 фотокарток розміром 3,5х4,5 мм на матовому папері;
5. Страховий поліс з надання медичної допомоги (оформлюеється до початку занять);
6. Зворотній квиток з відкритою датою вильоту, строком на 1 рік для поверенння на батьківщину;
7. Сертифікат про закінчення підготовчого відділення (за наявності).

а) Документи про освіту, видані навчальними закладами інших країн, проходять процедуру визнання (нострифікацію) в Україні згідно з чинним законодавством (м.Київ, вул. Чорновола, 25).

б) Паспорт подаєтся особисто!

в) Документи, вказані в п. 1,2,3 мають бути перекладені на українську мову й завірені нотаріально.

г) Зарахування іноземних громадян до університету за рахунок юридичних та фізичних осіб здійснюється після подачі повного комплекту документів, успішного проходження вступних іспитів, укладання та оплати договору на навчання .

Контактна  інформація:
Україна, 02156 м. Київ, вул. Кіото, 19
Відділ міжнародних зв'язків

(38044) 531-47-14,   (38044) 531- 47-44

t.danchyk@knute.edu.ua

interdept@knute.edu.ua

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ В НАШ УНІВЕРСИТЕТ!

19.08.2015
Nataliia
25742
остання редакція 03.07.2020
448199