logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
logo
Кафедра міжнародного, цивільного та комерційного права
img

Головна

міжнародного, цивільного та комерційного права

 Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem 

Знання законів полягає не в тому, щоб пам`ятати їх слова, а в тому, щоб розуміти їх сенс

      Вітаємо вас на сторінці кафедри!

   Наша кафедра є випусковою за спеціалізаціями «Комерційне право» (ступінь бакалавр, ступінь магістр)«Цивільне право і процес» (ступінь бакалавр, ступінь магістр) та "Міжнародне право" (ступінь бакалавр, ступінь магістр) і ми пропонуємо ретельно сплановані освітньо-професійні програми, які відповідають державному стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та 293 "Міжнародне право".

   Студенти КНТЕУ отримують глибокі знання та розуміння цінності права у сучасному світі, й окрім професійних здібностей отримують навички аналізу, критичного мислення та саморозвитку.

   Широкий спектр вибіркових дисциплін дозволяє використати потенціал інших галузей знань, отримати глибинні знання у певних сферах економічної діяльності.

     До вашої уваги також «питання – відповіді» щодо особливостей планування індивідуальної освітньої траєкторії.

 
 

Підготовка фахівців освітнього ступеня «бакалавр»
 на основі повної загальної середньої освіти

Код

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Вступні випробування

08

Право

081 Право

 • Комерційне право
 1. Українська мова і література
 2. Історія України
 3. Математика  або Іноземна мова

08

Право

081 Право

 • Цивільне право і процес
 1. Українська мова і література
 2. Історія України
 3. Математика  або Іноземна мова

29

Міжнародне право

293 Міжнародне право

 • Міжнародне право
 1. Українська мова і література
 2. Іноземна мова
 3. Математика або Історія України
 
 
 
 
 

Спеціальність «ПРАВО»

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

       Бакалавр   

      (тривалість навчання 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері захисту прав суб’єктів господарювання та правового забезпечення господарської діяльності
 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін забезпечує можливість спеціалізації майбутнього фахівця у певних сферах (страхування, захист прав споживачів, зовнішньоекономічна діяльність, виконавчий процес тощо).
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом  8 семестрів
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Напрямки діяльності:
 


 

 
 

Офіційна назва освітньої програми

«ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС»

Освітній ступінь

Бакалавр

(тривалість навчання 3 роки 10 місяців)

Особливості освітньої програми

 • Наявність варіативної складової професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у юридичній сфері.
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотирьохтижнева практична підготовка впродовж останнього року навчання на підприємствах, установах організаціях, юрисдикційних державних органах, суб’єктів нотаріальної діяльності та адвокатури.
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом 8 семестрів
ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 

 

 


Оновлена програма освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Комерційне право»
 

 


Оновлена програма освітнього ступеню "Магістр" спеціалізації «Цивільне право і процес»
 


Спеціальність "МІЖНАРОДНЕ ПРАВО"

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Бакалавр

Тривалість навчання 3 роки 10 місяців

Особливості освітньої програми

 • Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері міжнародного права та міжнародних торговельно-економічних відносин;
 • Двотижнева практична підготовка впродовж третього року навчання та чотиритижнева прак­тична підготовка впродовж останнього року навчання  в юридичних підрозділах державних і недержавних органів, установ, підприємств та організацій;
 • Вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та іноземної мови спеціальності протягом 8 семестрів;
 • Вивчення другої іноземної мови протягом 4 семестрів. 
 ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Офіційна назва освітньої програми

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Освітній ступінь

Магістр

Тривалість навчання 1 рік 4 місяці

Особливості освітньої програми

 • Орієнтована на комплексну професійну підготовку фахівців у сфері міжнародного права та міжнародних торговельно-економічних відносин.  

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
 
 
Також кафедра пропонує навчання в аспірантурі. Більш детальну інформацію можна отимати за посиланням:

  mail ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ  

Чому навчальний план складається з обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором?
Що таке кредит ЄКТС?
Яка кількість кредитів відповідає навчальному навантаженню повного навчального року?
Скільки дисциплін в семестрі є обов’язковими, а скільки за вибором?
Як мені спланувати свою індивідуальну освітню траєкторію?
З ким я можу проконсультуватися щодо вибору дисциплін?
Дисципліни за вибором обмежуються лише цим списком?
Яка процедура вибору дисциплін, і як я дізнаюсь, що мій вибір підтвердили?

*пререквізити – дисципліни, що містять знання, уміння й навички, необхідні для освоєння дисципліни, що вивчається

**https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=1086&uk#3


  

04.02.2016
adv
6659
остання редакція 15.02.2021
453766