logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img
Список рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення
Реєстрація на участь у спеціально організованій сесії ЄВІ
Приймальна комісія КНТЕУ
Вступна кампанія 2021
Правила прийому до КНТЕУ для здобуття вищої освіти в 2021 р.
Інформаційні пакети ЄКТС
Вступникам з Донбасу та Криму
Вступ на БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступ на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА на основі ПЗСО (2021)
Вступникам на основі ОКР мол.спец., ОПС фахового мол.бак. та ОС мол.бак. (2021)
Вступ до магістратури (2021)
Вступ до магістратури без ЗНО (прийом 2021)
Одночасне здобуття вищої освіти (2021)
English speaking educational programs
Програми вступних випробувань (вступ 2021)
For foreign citizens and stateless persons who want to becomе KNUTE students
Друга вища освіта, програми МВА
Розмір плати за надання освітніх послуг для вступників 2021 року
Вступ-2021: відеороз`яснення для вступників та їхніх батьків
Ми в Telegram

Історія та місія університету

Загальна інформація

Історія університету бере початок від Київського філіалу Всесоюзного заочного інституту радянської торгівлі, створеного в 1946 р. 

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР № 50 від 14.01.59 р. філіал передано у підпорядкування Харківському інституту радянської торгівлі, в тому ж році – Донецькому інституту радянської торгівлі.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР № 195 від 04.03.66 р. створено Київський торгово-економічний інститут.

Постановою Кабінету Міністрів України № 542 від 29.08.94 р. перетворений у Київський державний торговельно-економічний університет.

Указом Президента України № 1059/2000 від 11.09.2000 р. надано статус національного.

У 2006 році приєднався до всесвітньо відомої Великої Хартії університетів. 

Вперше серед ЗВО України сертифіковано на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.Місія університету – працюємо для нинішнього та майбутнього поколінь.


     Основні пріоритети у стратегічному розвитку університету це

  • Продовження реалізації сформованого курсу щодо інноваційного розвитку університету, що передбачає розробку і запровадження сучасних форм і методів роботи, забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення завдань практичної діяльності.
  • Активізація роботи з інтеграції зі світовим і європейським освітнім співтовариством. Проведення роботи щодо забезпечення сумісності та зіставленості організації та змісту освіти в університеті з системами освіти провідних європейських університетів, впровадження кращого досвіду.
  • Оптимізація обсягів прийому на навчання до університету, посилення індивідуалізації профорієнтаційної роботи, розширення ступеневої підготовки фахівців.
  • Продовження роботи щодо підвищення рівня ефективності підготовки наукових кадрів з метою поліпшення якісного складу професорсько- викладацького персоналу та укомплектування кафедр науково-педагогічними кадрами, академічно та професійно кваліфікованими.
  • Забезпечення розвитку наукової діяльності університету з наближенням його до параметрів дослідницького вищого навчального закладу. Це передбачає структурну перебудову наукових досліджень у бік актуалізації тематики досліджень, створення організаційних структур, посилення наукового впливу на соціально-економічний розвиток України.
  • Постійний розвиток системи управління якістю (СУЯ), забезпечення участі професорсько-викладацького персоналу, інших категорій співробітників у вдосконаленні діяльності університету. 
  • Розвиток матеріально-технічної бази з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення навчального процесу, фізкультурно-спортивної та виховної роботи, підвищення побутової комфортності для працівників і студентів.
  • Соціальний розвиток колективу, підвищення мотивації праці, дотримання безпечних умов праці, виконання соціальної та екологічної програм.

13.04.2013
23
51797
остання редакція 12.06.2020
433884