logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Поновлення та переведення до КНТЕУ

Вступнику

ПОРЯДОК ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО КНТЕУ

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти до КНТЕУ здійснюється на всі освітні програми денної та заочної форми навчання відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положення про організацію освітнього процесу студентів КНТЕУ та інших нормативно-правових актів.

Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти здійснюється з урахуванням вимог до вступників на відповідні освітні програми.

Поновлення на навчання осіб, відрахованих із закладів вищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

Переведення та поновлення здобувачів вищої освіти на перший курс навчання не допускається.

ПОНОВЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Особи, відраховані з КНТЕУ та інших закладів освіти, можуть бути поновлені у межах ліцензованого обсягу на загальних підставах.

Поновлення до складу здобувачів вищої освіти можливе незалежно від тривалості перерви у навчанні, причини відрахування та форми навчання.

Визначальним при цьому є лише здатність претендента успішно виконувати графік освітнього процесу.

Перелік документів для поновлення до складу здобувачів вищої освіти:

  1. Заява на ім’я ректора КНТЕУ.
  2. Академічна довідка встановленого зразка.
  3. Сертифікати ЗНО.

ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Переведення здобувачів вищої освіти відбувається, зазвичай, під час канікул за наявності вакантних місць на загальних підставах.

Перелік документів для переведення до складу здобувачів вищої освіти:

  1. Оригінал заяви про надання дозволу на переведення, погоджений ректором ЗВО, в якому навчається студент, завірений гербовою печаткою ЗВО.
  2. Копія навчальної картки / виписка з навчальної картки / копія залікової книжки, завірені в установленому порядку.
  3. Сертифікати ЗНО.

Претендент на поновлення / переведення звертається до деканату факультету, на якому здійснюється підготовка за відповідною освітньою програмою.

КОНТАКТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

1. ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРАВА

2. ФАКУЛЬТЕТ ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

3. ФАКУЛ ЬТЕТ ЕКОНОМІКИ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПСИХОЛОГІЇ

4. ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРОМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

5. ФАКУЛЬТЕТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

6. ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

29.10.2021
Svetik
2342
остання редакція 29.10.2021
Svetik