logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Головна сторінка

фінансів та обліку

Декан 
КАНЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
канд.екон.наук,
доцент

Факультет заснований у 1993 р.

До 2020 р. мав назву факультет фінансів та банківської справи

З 2020 – факультет фінансів та обліку

Загальна кількість студентів становить близько 2600.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 95% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук. 

Факультет забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування та аудиту завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків. Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. Студенти навчаються за унікальними освітньо-професійними програмами (в т.ч. англомовними), що забезпечує підготовку фахівців нової формації!!!

До складу факультету входять 5 кафедр: 


ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ
ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

спеціалізації:

«Державні та муніципальні фінанси» (ступені бакалавра та магістра)

 «Управління державними фінансовими ресурсами» (ступінь бакалавра)

 «Податкова справа» (ступінь бакалавра)

 «Страхування» (ступені бакалавра та магістра)

 «Банківська справа» (ступені бакалавра та магістра)

 «Фінансове посередництво» (ступені бакалавра та магістра, англомовна програма ступеня магістра)

 «Державний аудит» (ступінь магістра)

 «Міжнародні фінанси» (ступінь магістра)

 «Фінансове брокерство» (ступінь магістра)

071«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

спеціалізації:

 «Облік та оподаткування» (ступінь бакалавра)

 «Облік і податковий консалтинг» (ступінь магістра)

 «Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» (спупінь магістра)

 «Фінансовий контроль та аудит» (ступені бакалавра, магістра)

«Фінансова аналітика» (ступінь магістра)

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ!
СТАРТ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ У НАС!
ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ!!!

Заступники декана: 

        Гумінська

АНТОНЮК
Олександр Андрійович
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

ГОЛОВІНА
Дар'я Вікторівна
заступник декана з
науково-методичної роботи,
канд. екон. наук,
доцент

ПЕЛЕШКО 
Надія Михайлівна
- заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

24.09.2014
Vladimir
10521
остання редакція 23.04.2020
41370