logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Головна сторінка

фінансів та обліку

  FFO INFO    FFO INFO     FFO INFO    FFO FAMILY    FFO INFO

Декан факультету
КАНЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук,
професор

Факультет заснований у 1993 р.

До 2020 р. мав назву факультет фінансів та банківської справи

З 2020 – факультет фінансів та обліку

Загальна кількість студентів становить близько 2600.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 95% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук. 

Факультет забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування та аудиту завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків. Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. Студенти навчаються за унікальними освітньо-професійними програмами (в т.ч. англомовними), що забезпечує підготовку фахівців нової формації!

До складу факультету входять 5 кафедр: 


Заступники декана: 

       

НЕЖИВА
Марія Олександрівна

заступник декана з
науково-методичної роботи,
канд. екон. наук,
доцент

АНТОНЮК
Олександр Андрійович

 заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

ПЕЛЕШКО 
Надія Михайлівна

 заступник декана з
навчальної роботи,
ст. викладач
 


ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

освітні програми:

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (ступінь молодшого бакалавра)

«Банківська бізнес» (ступінь бакалавра

«Банківська справа» (ступінь бакалавра

«Податковий менеджмент» (ступінь бакалавра)

«Страховий бізнес» (ступінь бакалавра)

«Цифрові фінанси» (ступінь бакалавра

«Міжнародні фінанси» (ступінь бакалавра, магістра)

«Публічні фінанси» (ступінь бакалаврамагістра)

«Фінансове посередництво» (ступінь бакалаврамагістра, англомовна програма ступеня бакалавра newангломовна програма ступеня магістра)

«Державний аудит» (ступінь магістра)

«Управління банківським бізнесом» (ступінь магістра)

«Фінансові технології в бізнесі» (ступінь магістра)

«Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» (доктарантура та аспірантура (доктор філософії))

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітні програми:

«Облік і оподаткування» (ступінь молодшого бакалавра, бакалавра)

«Облік, оподаткування і аудит» (ступінь бакалавраnew

«Діджитал аудит та аналіз» (ступінь бакалаврамагістра

«Фінансовий контроль та аудит» (ступінь бакалаврамагістра)

«Облік і податковий консалтинг» (ступінь магістра)

«Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» (ступінь магістра)

«Фінансова аналітика» (ступінь магістра)

«Облік і оподаткування» (доктарантура та аспірантура (доктор філософії))


232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

освітня програма:

«Фінанси соціальних програм» (ступінь бакалавраnew

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ!
СТАРТ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ У НАС!

 

 ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ!!! 

Багаторічні партнери Факультету фінансів та обліку

24.09.2014
Vladimir
13015
остання редакція 30.01.2023
43406