logo
Факультет фінансів та обліку
Факультет фінансів та обліку
logo
Факультет фінансів та обліку
img

Головна сторінка

фінансів та обліку

  FFO INFO    FFO INFO     FFO INFO    FFO FAMILY    FFO INFO

Декан факультету
КАНЄВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук,
професор

Факультет заснований у 1993 р.

До 2020 р. мав назву факультет фінансів та банківської справи

З 2020 – факультет фінансів та обліку

Загальна кількість студентів становить близько 2600.

Науково-педагогічний склад факультету налічує 95% викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук. 

Факультет забезпечує якісну теоретичну і ґрунтовну практично-професійну підготовку майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи, страхування, обліку, оподаткування та аудиту завдяки висококваліфікованому науково-педагогічному складу та участі в освітньому процесі провідних фахівців-практиків. Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. Студенти навчаються за унікальними освітньо-професійними програмами (в т.ч. англомовними), що забезпечує підготовку фахівців нової формації!

До складу факультету входять 5 кафедр: 


Заступники декана: 

       

НЕЖИВА
Марія Олександрівна

заступник декана з
науково-методичної роботи,
канд. екон. наук,
доцент

АНТОНЮК
Олександр Андрійович

 заступник декана з
навчально-виховної роботи,
ст. викладач

ПЕЛЕШКО 
Надія Михайлівна

 заступник декана з
навчальної роботи,
ст. викладач
 


ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ


072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

освітні програми:

«Фінанси, банківська справа та страхування» (ступінь молодшого бакалавра)

«Публічні фінанси» (ступінь бакалавра, магістра)

«Управління державними фінансовими ресурсами» (ступінь бакалавра)

«Міжнародні фінанси» (ступінь бакалавра, магістра)

«Цифрові фінанси» (ступінь бакалавраnew

«Податковий менеджмент» (ступінь бакалавра)

«Страховий бізнес» (ступінь бакалавра)

«Страховий менеджмент» (ступінь магістра) 

«Банківська справа» (ступінь бакалавра)

«Управління банківським бізнесом» (ступінь магістра)

«Фінансові технології в бізнесі» (ступінь магістра)

«Фінансове посередництво» (ступінь бакалавра, магістра, англомовна програма ступеня магістра)

«Державний аудит» (ступінь магістра)

«Фінансове брокерство» (ступінь магістра)

«Фінанси, банківська справа та страхування» (доктарантура та аспірантура (доктор філософії))

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

освітні програми:

«Облік і оподаткування» (ступінь молодшого бакалавра, бакалавра)

«Облік і податковий консалтинг» (ступінь магістра)

«Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі» (ступінь магістра)

«Фінансовий контроль та аудит» (ступінь бакалавра, магістра)

«Діджитал аудит та аналіз» (ступінь бакалавра, магістра

«Фінансова аналітика» (ступінь магістра)

«Облік і оподаткування» (доктарантура та аспірантура (доктор філософії))


232 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

освітня програма:

«Соціальне забезпечення» (ступінь бакалавра

УКРАЇНА ПОТРЕБУЄ ВИСОКОПРОФЕСІЙНИХ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ!
СТАРТ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ У НАС!

 

 ЩИРО ЗАПРОШУЄМО ДО НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ!!! 

Багаторічні партнери Факультету фінансів та обліку

24.09.2014
Vladimir
12743
остання редакція 11.06.2022
43406