logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Оголошеннявсі

Система управління якістю

Загальна інформація

С И С Т Е М А   У П Р А В Л І Н Н Я   Я К І С Т Ю   К Н Т Е У

Систему управління якістю КНТЕУ, гармонійною складовою якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вперше серед ЗВО України сертифіковано на відповідність вимогам  міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Стратегія розвитку вищої освіти України передбачає застосування європейських принципів і підходів до задоволення зростаючих потреб потенційних споживачів освітніх послуг. Саме тому, для вирішення цих завдань у Київському національному торговельно-економічному університеті запровадили досвід найкращих зразків і моделей вищої освіти, створених на базі міжнародних стандартів.

Протягом останніх років відбулося перезавантаження Системи управління якістю КНТЕУ (функціонує з 2009 р.): були інтегровані в єдину систему вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015, Закону України «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі; з метою реалізації положень стандартів, відповідно до сучасних освітніх трендів колектив університету наполегливо працював над розробкою сучасних навчальних планів, методичного забезпечення, сприяв підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Унікальною особливістю стала розробка внутрішніх стандартів вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями першого, другого, третього рівнів вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій, які складаються з наступних розділів: освітня програма; навчальний план; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійного стандарту (у разі їх наявності); додаткові вимоги (у разі потреби); процедура розробки і введення освітньої програми; підготовка до акредитації освітньої програми; особливості розробки освітніх програм іноземною мовою викладання; перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти.

Розроблені стандарти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності університету.

Це стало можливим завдяки компетентності робочих /проектних груп, до складу яких були включені, крім науково-педагогічних працівників, також студенти і представники роботодавців. Результат проведеної роботи засвідчив доцільність запровадження практики зовнішнього партнерства освітніх програм, оскільки пріоритетом діяльності КНТЕУ є їх професіоналізація, тобто відповідність запитам роботодавців.        

Зовнішніми партнерами освітніх програм КНТЕУ виступають органи державної влади, підприємства, установи, громадські та бізнес-організації. Співпраця із зовнішніми партнерами оформлюється документально відповідними договорами (угодами) про співпрацю.

Крім того, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, який набрав чинності в Україні в липні 2016 р., було розроблено відповідний пакет документів СУЯ КНТЕУ – Настанову з якості, Політику в сфері якості, документовані процедури.

Згідно з діючими процедурами проведено навчання внутрішніх аудиторів, консультування відповідальних у підрозділах, що входять до СУЯ КНТЕУ, а також учасників процесів щодо особливостей функціонування Системи в умовах дії ДСТУ ISO 9001:2015.

Весь зазначений комплекс заходів дозволив вже на початку 2017 року – вперше в Україні серед вищих навчальних закладів – успішно пройти сертифікацію Системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Незалежний зовнішній аудит, проведений Національним органом із сертифікації в грудні 2016 р., підтвердив ефективність функціонування Системи управління якістю КНТЕУ (системи  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) на відповідність вимогам ISO 9001:2015. Сертифікат про відповідність виданий українською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Результативність функціонування Системи управління якістю (системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) КНТЕУ щорічно оцінюється представниками Національного органу із сертифікації ( ДП «Укрмктртестстандарт») в рамках планових наглядових аудитів. 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ


ІНФОРМАЦІЯ

20.08.2013
shestack
46217
остання редакція 29.04.2021
433884