logo
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
logo
Київський національний торговельно-економічний університет
img

Система управління якістю

Загальна інформація

С И С Т Е М А   У П Р А В Л І Н Н Я   Я К І С Т Ю   К Н Т Е У

Систему управління якістю КНТЕУ, гармонійною складовою якої є система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, вперше серед ЗВО України сертифіковано на відповідність вимогам  міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Стратегія розвитку вищої освіти України передбачає застосування європейських принципів і підходів до задоволення зростаючих потреб потенційних споживачів освітніх послуг. Саме тому, для вирішення цих завдань у Київському національному торговельно-економічному університеті запровадили досвід найкращих зразків і моделей вищої освіти, створених на базі міжнародних стандартів.

Протягом останніх років відбулося перезавантаження Системи управління якістю КНТЕУ (функціонує з 2009 р.): були інтегровані в єдину систему вимоги міжнародного стандарту ISO 9001:2015, Закону України «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі; з метою реалізації положень стандартів, відповідно до сучасних освітніх трендів колектив університету наполегливо працював над розробкою сучасних навчальних планів, методичного забезпечення, сприяв підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів.

Унікальною особливістю стала розробка внутрішніх стандартів вищої освіти КНТЕУ за всіма спеціальностями та спеціалізаціями першого, другого, третього рівнів вищої освіти відповідно до Національної рамки кваліфікацій, які складаються з наступних розділів: освітня програма; навчальний план; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; вимоги професійного стандарту (у разі їх наявності); додаткові вимоги (у разі потреби); процедура розробки і введення освітньої програми; підготовка до акредитації освітньої програми; особливості розробки освітніх програм іноземною мовою викладання; перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти.

Розроблені стандарти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності університету.

Це стало можливим завдяки компетентності робочих /проектних груп, до складу яких були включені, крім науково-педагогічних працівників, також студенти і представники роботодавців. Результат проведеної роботи засвідчив доцільність запровадження практики зовнішнього партнерства освітніх програм, оскільки пріоритетом діяльності КНТЕУ є їх професіоналізація, тобто відповідність запитам роботодавців.        

Зовнішніми партнерами освітніх програм КНТЕУ виступають органи державної влади, підприємства, установи, громадські та бізнес-організації. Співпраця із зовнішніми партнерами оформлюється документально відповідними договорами (угодами) про співпрацю.

Крім того, відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, який набрав чинності в Україні в липні 2016 р., було розроблено відповідний пакет документів СУЯ КНТЕУ – Настанову з якості, Політику в сфері якості, документовані процедури.

Згідно з діючими процедурами проведено навчання внутрішніх аудиторів, консультування відповідальних у підрозділах, що входять до СУЯ КНТЕУ, а також учасників процесів щодо особливостей функціонування Системи в умовах дії ДСТУ ISO 9001:2015.

Весь зазначений комплекс заходів дозволив вже на початку 2017 року – вперше в Україні серед вищих навчальних закладів – успішно пройти сертифікацію Системи управління якістю на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Незалежний зовнішній аудит, проведений Національним органом із сертифікації в грудні 2016 р., підтвердив ефективність функціонування Системи управління якістю КНТЕУ (системи  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) на відповідність вимогам ISO 9001:2015. Сертифікат про відповідність виданий українською, англійською, французькою та німецькою мовами.

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

20.08.2013
shestack
45602
остання редакція 28.01.2021
433884