logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж

Регіональні навчальні заклади

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Державного торговельно-економічного університету


29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 114
Тел.: (03822) 2-25-17, Факс: (03822) 2-25-26, 2-22-04
mail@ktek.km.ua, бухгатерія – bukh@ktek.km.ua;
www.htek.km.ua


– Дата створення закладу - 1965 рік.
– Відділення:
денне (фінансове, товарознавче, технологічне), заочне, відділення курсової
підготовки та підвищення кваліфікації;
0201 Культура
5.02010501 "Діловодство"
0305 "Економіка і підприємництво"
5.03050702 "Комерційна діяльність"
5.03050801 "Фінанси і кредит"
5.03050802 "Оціночна діяльність"
5.03051001 "Товарознавство та комерційна діяльність"
0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції"
5.05170101 "Виробництво харчової продукції";
– Гуртожиток, спортивна зала.

28.08.2013
Pasadobl
41156
остання редакція 08.04.2022
43630