logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Вчена рада ДТЕУ

Загальна інформація

-

Вчену раду Державного торговельно-економічного університету утворено
02 лютого 2022 року строком на 5 років.

 Положення про вчену раду ДТЕУ  План роботи вченої ради ДТЕУ

Засідання Вченої ради 

  31 січня 2023 року   Ключові рішення
  24 лютого 2023 року   Ключові рішення
  30 березня 2023 року   Ключові рішення
  14 квітня 2023 року   Ключові рішення
  26 квітня 2023 року   Ключові рішення
  25 травня 2023 року   Ключові рішення
  29 червня 2023 року   Ключові рішення
  29 серпня 2023 року   Ключові рішення
  28 вересня 2023 року   Ключові рішення
  26 жовтня 2023 року   Ключові рішення
  30 листопада 2023 року   Ключові рішення
  21 грудня 2023 року   Ключові рішення
  25 січня 2024 року   Ключові рішення
  29 лютого 2024 року   Ключові рішення

28 березня 2024 року

 Ключові рішення

-


Персональний склад Вченої ради

МАЗАРАКІ А. А.

Голова вченої ради

Ректор ДТЕУ, д-р екон. наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузi науки i технiки, лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, лауреат премії Національної академії наук України імені М. І. Туган-Барановського за видатні наукові роботи в галузі економіки.

ПРИТУЛЬСЬКА Н. В.

Заступник голови вченої ради

Перший проректор з науково-педагогічної роботи, д-р техн. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

СІМ’ЯЧКО О. І.

Секретар вченої ради

Учений секретар, канд. техн. наук, доцент

 Члени вченої ради:
АННЕНКОВА Н. М. головний бухгалтер
БАЙ С. І. завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, професор
БІДИЛО Є. В. студентка ФЕМП
БІДЮК А. М. директор Інституту вищої кваліфікації ДТЕУ, канд. екон. наук
БЛАКИТА Г. В. завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства, д-р екон. наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
БОЙКО М. Г. завідувач кафедри менеджменту готельно-ресторанного бізнесу, д-р екон. наук, професор
БОНДАРЕНКО О. С. завідувач кафедри маркетингу, д-р екон. наук, професор
БОСОВСЬКА М. В. професор кафедри менеджменту готельно-ресторанного бізнесу, д-р екон. наук, професор
ВДОВІЧЕН А. А. директор Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, д-р екон. наук, професор
ВЕДМІДЬ Н. І. декан факультету технологій та бізнесу, д-р екон. наук, професор
ВОЛОСОВИЧ С. В. професор кафедри фінансів, д-р екон. наук, професор
ГАВРИЛКО П. П. директор Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ, канд. екон. наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України
ГАМОВ В. Г. завідувач кафедри фізичної культури, спорту та реабілітації, доцент, Заслужений працівник освіти України
ГАРБУЗА Т. В. завідувач кафедри сучасних європейських мов, канд. пед. наук, доцент
ГЕРАСИМЕНКО А. Г. проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, д-р екон. наук, професор
ГОНЧАРОВА Ю. А. декан факультету міжнародної торгівлі та права, канд. юрид. наук, доцент
ГУРЖІЙ Т. О. завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, д-р юрид. наук, професор
ДУГІНЕЦЬ Г. В. завідувач кафедри світової економіки, д-р екон. наук, професор
ЗАМКОВА Н. Л. директор Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ, д-р філос. наук, професор, Заслужений працівник освіти України
ЗАХОЖИЙ Р. В. студент ФТМ
ІВАСЕНКО К. І. студентка ФІТ, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДТЕУ
ІГНАТОВИЧ О. С. студентка ФІТ
ІЛЬЧЕНКО Н. Б. завідувач кафедри торговельного підприємництва та логістики, д-р екон. наук, професор
КАМІНСЬКИЙ С. І. начальник навчального відділу, канд. екон. наук, доцент
КАНЄВА Т. В. декан факультету фінансів та обліку, д-р екон. наук, доцент
КРАВЧЕНКО А. А. завідувач кафедри філософії, соціології та політології, д-р філос. наук, доцент
КРИВОРУЧКО О. В. завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки, д-р техн. наук, професор
КУЛІКОВ О. П. проректор з науково-педагогічної та адміністративно-господарської роботи, канд. юрид. наук, доцент
ЛАТИГІНА А. Г. завідувач кафедри іноземної філології та перекладу, доцент
МАЗАРАКІ Н. А. завідувач кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, д-р юрид. наук, професор, Заслужений юрист України
МЕЛЬНИК Т. М. завідувач кафедри міжнародного менеджменту, д-р екон. наук, професор
МЕЛЬНИКОВИЧ О. М. професор кафедри журналістики та реклами, д-р екон. наук, професор
МЕЛЬНИЧЕНКО Р. В. доцент, в. о. завідувача кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу, канд. юрид. наук, доцент
МЕРЕЖКО Н. В. завідувач кафедри товарознавства та митної справи, д-р техн. наук, професор, Заслужений працівник освіти України
МИРОНЕЦЬ С. М. завідувач кафедри психології, д-р психол. наук, професор
МІНЯЙЛО О. І. декан факультету економіки, менеджменту та психології, канд. екон. наук, доцент
МОКРОУСОВА О. Р. професор кафедри товарознавства та митної справи, д-р техн. наук, професор
МОТУЗКА Ю. М. професор кафедри товарознавства і фармації, д-р техн. наук, професор
НАЗАРОВА К. О. завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту, д-р екон. наук, професор
НЕСКОРОДЖЕНА Л. Л. доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, канд. юрид. наук, доцент
НОВІКОВА Н. Л. завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, д-р екон. наук, професор
ОСИКА В. А.

декан факультету торгівлі та маркетингу, д-р техн. наук, професор

ПАЛІЄНКО О.О.

завідувач кафедри дизайну, інжинірингу та землеустрою, канд. техн. наук, доцент

ПАПАНОВА А. О. студентка ФФО
ПИРОЖКОВ С. І. завідувач кафедри статистики та економетрії на 0,5 ставки, д-р екон. наук, професор, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України
ПОПОВСЬКА К. С. студентка ФТБ
ПУРСЬКИЙ О. І. завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних систем, д-р фіз.-мат. наук, професор
РАДІЛОВА Д. В. студентка ФЕМП
РОСКЛАДКА А. А. завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, д-р екон. наук, професор
САВЧУК С. А. студентка ФМТП
СИДОРЕНКО О. В. завідувач кафедри товарознавства і фармації, д-р техн. наук, професор
ТКАЧЕНКО Т. І. завідувач кафедри туризму та менеджменту креативних індустрій, д-р екон. наук, професор, Заслужений економіст України
УМАНЦІВ Ю. М. завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, д-р екон. наук, професор
ФАЙВІШЕНКО Д. С. завідувач кафедри журналістики та реклами, д-р екон. наук, професор
ФЕДОРОВА Д. В. завідувач кафедри ресторанних і крафтових технологій, д-р техн. наук, професор
ФОМІНА О. В. завідувач кафедри обліку та оподаткування, д-р екон. наук, професор
ХАРЧЕНКО О. А. декан факультету інформаційних технологій, канд. техн. наук, доцент
ЧУГУНОВ І. Я. завідувач кафедри фінансів, д-р екон. наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
ШЕСТОПАЛОВА Л. С. директор бібліотеки, Заслужений працівник культури України
ШУЛЬГА Н. П. завідувач кафедри банківської справи, д-р екон. наук, професор


Персональний склад вченої ради ДТЕУ затверджено наказом ДТЕУ від 02 лютого 2022 року № 39, зі змінами (накази ДТЕУ від 07 червня 2022 року № 549, 07 липня 2022 року № 806, 26 серпня 2022 року № 1453, 09 грудня 2022 року № 3352, 24 січня 2023 року № 157), 29 червня 2023 року № 1549, 14 липня 2023 року, № 1828, 28 вересня 2023 року № 3263, 12 грудня 2023 року № 4394, 22 січня 2024 року № 215)

27.01.2023
443230
30313
остання редакція 01.05.2024
433884