logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
logo
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
img

Ключові рішення засідання вченої ради ДТЕУ 29 червня 2023 року

Загальна інформація

Постанова «Про результати апробаційного ЄДКІ за спеціальністю 125 Кібербезпека»

Постанова «Про атестацію у формі ЄДКІ»

Постанова «Про акредитацію освітніх програм»

Постанова «Про удосконалення організаційної структури ДТЕУ (щодо факультету інформаційних технологій)»

Постанова «Про затвердження Положення про Уповноваженого з питань гендерної рівності в Державному торговельно-економічному університеті»

Постанова «Про рекомендацію до видання монографії»

Постанова «Про рекомендацію до видання підручників та навчальних посібників»

Постанова «Про затвердження Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти ДТЕУ (нова редакція)»

Постанова «Про затвердження планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників ДТЕУ на 2023/2024 н. р.».

29.06.2023
43630
524
остання редакція 22.12.2023
43630