logo
Факультет інформаційних технологій
Факультет інформаційних технологій
logo
Факультет інформаційних технологій
img

Головна сторінка

інформаційних технологій

Факультет інформаційних технологій створено у 2019 році внаслідок реструктуризації факультету обліку, аудиту та інформаційних систем.

До складу факультету входять 4 кафедри:

Кафедра цифрової економіки та системного аналізу — випускова зі спеціальності    "Економіка", спеціалізації  "Економічна кібернетика" (ОС "Бакалавр"); "Цифрова економіка" (ОС  "Бакалавр"); спеціальності "Системний аналіз",  спеціалізації   "Інформаційні технології та бізнес-аналітика" (ОС "Бакалавр"); спеціальності   "Економіка", спеціалізації  "Цифрова економіка" (ОС "Магістр").

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки  випускова зі спеціальнос-тей  "Інженерія програмного забезпечення” (ОС "Бакалавр" та "Магістр") та   "Кібербезпека",  спеціалізації "Безпека інформаційних і комунікаційних систем в економіці".

Кафедра комп'ютерних наук та інформаційних систем  випускова зі спеціальності   "Комп'ютерні науки” (ОС "Бакалавр" та "Магістр") .

Кафедра вищої та прикладної математики

Декан факультету
ХАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
кандидат технічних наук, доцент

a.kharchenko@knute.edu.ua 
xaa_07@ukr.net 

Навчання на факультеті проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. При кафедрах діють комп'ютерні класи та лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet.

Заступники декана:

ГНАТЧЕНКО Дмитро Дмитрович, 
заступник декана
з навчальної роботи

ХОРОЛЬСЬКА
Карина Вікторівна,

заступник декана
з наукової і методичної роботи

ЛАЗОРЕНКО
Віталій
Валерійович,

заступник декана з виховної роботи

14.04.2013
JuliaGajdaj
15500
остання редакція 16.06.2020
432769