logo
Факультет інформаційних технологій
Факультет інформаційних технологій
logo
Факультет інформаційних технологій
img

Перелік спеціальностей і освітніх програм

інформаційних технологій

Спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Цифрова економіка»

Згідно із Концепцією розвитку цифрової економіки і суспільства України, ключовим напрямом розвитку світової економіки є цифровізація – насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що дає змогу створити інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір. Масштаб і темп цифрових трансформацій мають стати основними характеристиками економічного розвитку.

Фахівці в галузі цифрової володіють професійними знаннями для створення та розвитку цифрових інфраструктур вітчизняної та світової економіки: мобільних телекомунікаційних мереж, цифрового телебачення, проектів Інтернету речей, інфраструктури обчислень, віртуалізації та збереження даних, інфраструктури кібербезпеки, технологій блокчейн, електронних розрахунків та транзакцій, електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів бізнесу, інфраструктури державних послуг (електронне урядування), інфраструктури життєзабезпечення (медицина, освіта, громадська безпека, транспорт тощо), геоінформаційної інфраструктури, промислової цифрової інфраструктури.

У ході навчання бакалаври та магістри професійно вивчають фундаментальні основи цифрової економіки – Інтернет речей, технологія блокчейн, електронна комерція, електронне урядування, інформаційна та кібернетична безпека, smart-технології, технологія розробки мобільних додатків тощо.

Спеціальність 124 «Системний аналіз», освітня програма «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)»

За інформацією IBM, попит на фахівців, що володіють сучасними технологіями аналізу великих даних, зросте до 2,7 млн до 2020 року, а Гарвардський бізнес-огляд визначив професіонала в галузі аналізу даних як «найпривабливішу роботу 21-го століття». Найбільш авторитетний веб-сайт з інформацією про роботу Glassdoor, який щорічно публікує 50 найбільш актуальних професій у США, три роки поспіль віддає перевагу фахівцям в області аналізу даних.

Кількість інформації, якою володіє світ, досягла велетенських масштабів. Про це красномовно свідчить той факт, що 90 % даних, набутих людством упродовж свого існування, отримано за останні два роки. Звичайні програмні засоби вже не можуть якісно обробляти та аналізувати отримані дані, а саме в цьому полягає основна задача бізнес-аналітика.

Системний аналіз – це вміння бачити картину світу у цілому та в деталях одночасно, відслідковувати зв’язки між об’єктами, розуміти причини та наслідки подій, які з першого погляду аж ніяк не пов’язані між собою, перетворювати пасивний багаж абстрактних даних і знань на конкретні дії.

Data Science, Data Analytics, Data Mining, Business Intelligence, Artificial Intelligence, Neural Networks, Machine Learning – це найактуальніші розділи сучасної науки про дані, якими наповнене навчання фахівців за освітньою програмою «Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)». Професійний аналіз даних змінює світ програмування, бізнесу і навіть споживачів не менше, ніж свого часу його змінили винахід парового двигуна або персонального комп’ютера.

Таким чином робота з інформацією набуває в усьому світі пріоритетного значення для будь-якого бізнесу. І в Україні вже зараз існує гостра потреба в талановитих аналітиках, здатних обробляти великі масиви даних для підтримки платформ штучного інтелекту.

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи і технології»

Спеціальність дає можливість отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій. Основною метою навчання є підготовка фахівців для розробки, впровадження і супроводу інформаційних систем та технологій, отримання знань із сучасних мов програмування, проектування, розроблення та супровід програмного забезпечення, надання послуг системного аналізу.

Партнери освітньої програми   Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки, м. Київ.

Бази практик: Державний науково-дослідний інститут інформатизації і моделювання економіки (м. Київ), провідні вітчизняні ІТ-компанії,  підприємства різних форм власності, торговельні національні та міжнародні компанії.

Спеціальність 125 «Кібербезпека»

Для забезпечення дедалі зростаючих потреб ринку праці у фахівцях з кібербезпеки в університеті, на кафедрі програмної інженерії та інформаційних систем 2018 році була ліцензована нова спеціальність 125 «Кібербезпека» освітнього ступеня «бакалавр».

Для підготовка таких фахівців університет, зокрема кафедра програмної інженерії та інформаційних систем має необхідний аудиторний фонд, сучасну комп’ютерну техніку, матеріально-технічне, методичне забезпечення, висококваліфікований  професорсько-викладацький склад.

На випускників даного напряму підготовки чекають підприємства та організації України, у тому числі Департамент кіберполіції Національної поліції України, які зараз тісно співпрацюють з університетом і каферою програмної інженерії та інформаційних систем в рамках підписаних договорів та угод про співпрацю.

У процесі навчання студенти опановують технології побудови комп’ютерних систем та мереж, методи та засоби захисту інформації та комп’ютерних і інформаційних систем; підходи, засоби та технології адміністрування систем та мереж, вивчають мови програмування, технології розробки програмних продуктів, методи та технології криптографічних перетворень, інженерно-технічного і адміністративно-організаційного захисту інформації.

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»

«Інженерія програмного забезпечення» (software engineering) – перспективна спеціальність визначена потребами часу.

В КНТЕУ в рамках програми підготовки бакалаврів здійснюється  підготовка професійних програмістів та аналітиків в області технологій та інструментальних засобів розробки системного та прикладного програмного забезпечення.

Університет готує по цьому напрямку підготовки системних та прикладних програмістів для розробки промислових технологій та інструментарій створення якісного програмного продукту. В період навчання поєднується підготовка кваліфікованих фахівців у галузі промислового програмування та стажувань на підприємствах, що випускають високоякісні програмні продукти відповідно до стандартів CMMI-5 або ISO-900x.

Студенти постійно беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з програмування та навчальної дисципліни «Інформатика», де займають призові місця. Приймають участь в кіберспортивних турнірах.

Особливість програми навчання - гарантія отримання якісної освіти для подальшої роботи в індустрії створення програмного продукту, технологій і інструментарію його розробки. При регулярному відвідуванні занять викладачі забезпечують індивідуальну роботу зі студентом, що є запорукою успішного закінчення бакалаврату.

Ведеться підготовка професійних системних і прикладних програмістів для промислової розробки якісного програмного продукту, які мають навики підтримки технологій і інструментарію відповідно до вимог вітчизняних освітніх стандартів і міжнародних рекомендацій Computing Curricula, Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering.

Лабораторні та практичні заняття ведуться діючими фахівцями з промисловості.

Випускники мають фундаментальну і практичну підготовку, що відповідає вимогам сучасних вітчизняних і зарубіжних організацій, що спеціалізуються на розробці програмного продукту.

22.04.2013
JuliaGajdaj
8421
остання редакція 21.03.2023
432769