logo
Факультет інформаційних технологій
Факультет інформаційних технологій
logo
Факультет інформаційних технологій
img

Організація навчального процесу

інформаційних технологій

Кафедра цифрової економіки та системного аналзу

На кафедрі постійно удосконалюються методики викладання дисциплін циклу професійної підготовки  фахівців спеціальності 124 "Системний аналіз" (спеціалізації "Системний аналіз", "Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science)") та 051 "Економіка" (спеціалізації "Економічна кібернетика", "Цифрова економіка").
 Результатом цього є розробка методичного забезпечення циклу професійної підготовки фахівців. 
  Навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою цифрової економіки та системного аналізу (ОКР «бакалавр» та «магістр»):

 1. Алгоритмізація та програмування
 2. Дослідження операцій
 3. Економіка та організація ринку інформаційних послуг
 4. Інструментальні засоби бізнес-аналітики
 5. Інструментальні засоби прикладного програмування
 6. Інформаційні системи і технології в економіці
 7. Інформаційні системи і технології в управлінні
 8. Математичне моделювання у наукових дослідженнях
 9. Математичні методи і моделі складних економічних систем
 10. Математичні моделі в маркетингу та менеджменті
 11. Міжнародна торгово-економічна інформатика
 12. Моделі економічної динаміки
 13. Моделювання економічних процесів
 14. Моделювання управління соціально-економічними системами (науковий семінар)
 15. Офісні комп’ютерні технології
 16. Прикладний системний аналіз
 17. Прогнозування соціально-економічних процесів
 18. Ризикологія
 19. Системи бізнес-аналітики в міжнародному бізнесі
 20. Системи прийняття рішень
 21. Системний аналіз економічних процесів (науковий семінар)
 22. Стохастичні моделі в економіці
 23. Теорія і практика наукового дослідження
 24. Теорія систем і системний аналіз
 25. Технології аналізу даних
 26. Технологія розробки мобільних додатків

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки

Кафедра інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки є випусковою для студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», тому пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистісної культури фахівців, високий рівень викладання інформаційних, програмно-інженерних дисциплін, повне комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками. З метою підвищення ефективності освітнього процесу, якості знань студентів та удосконалення професійної компетентності науково-педагогічних працівників методична комісія кафедри розробила НМКС та НМКД дисциплін, що закріпленні за кафедрою.

Кафедра активно впроваджує у навчальний процес:

- новітні інформаційні технології навчання;
- кредитно-трансферну систему організації навчального процесу;
- комплексне методичне забезпечення роботи студентів;
- дистанційні форми навчання у вигляді  вебінарів он-лайн лекцій;
- інноваційні технології навчання.

Викладачі  кафедри розробляють навчально-методичні матеріали та впроваджують у навчальний процес дисципліни для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення»:

 1. Алгоритми та структури даних
 2. Аналіз програмного забезпечення
 3. Архітектура комп'ютера
 4. Архітектура та проектування програмного забезпечення
 5. Бази даних
 6. Безпека програм та даних
 7. Дискретні структури
 8. Економіка і організація інформаційного бізнесу
 9. Економіка програмного забезпечення
 10. Експертні системи
 11. Електронний документообіг
 12. Емпіричні методи програмної інженерії
 13. Імітаційне моделювання економічних систем
 14. Конструювання програмного забезпечення
 15. Людино-машинна взаємодія
 16. Менеджмент проектів програмного забезпечення
 17. Методи і засоби передачі даних
 18. Моделі і структури даних
 19. Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 20. Об'єктно-орієнтоване програмування
 21. Операційні системи
 22. Організація комп’ютерних мереж
 23. Основи інженеріїпрограмного забезпечення
 24. Основи штучного інтелекту
 25. Програмування Інтернет
 26. Проектний практикум
 27. Професійна практика програмної інженерії
 28. Системний аналіз
 29. Технологія Java
 30. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних
 31. Технологія розробки  та тестування програмного забезпечення
 32. Технологія створення програмних систем в управлінні
 33. Управління проектами інформатизації
 34. Web-дизайн і Web-програмування

Викладачі  кафедри розробили повний пакет навчально-методичного забезпечення та викладають дисципліни інших спеціальності

для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»

 1. Економічна інформатика
 2. Інформаційна безпека
 3. Інформаційна логістика
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні
 5. Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством
 6. Інформаційні системи і технології у фінансових установах
 7. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
 8. Основи програмування
 9. Офісні комп’ютерні технології
 10. Системи штучного інтелекту

для здобувачів освітнього ступеня «магістр»:

 1. Ієрархічні системи управління економічними об'єктами
 2. Інформаційні системи і технології в митній справі
 3. Інформаційні системи і технології в управлінні
 4. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
 5. Інформаційні системи і технології в управлінні інвестиційною діяльністю
 6. Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю
 7. Методика викладання у вищих навчальних закладах
 8. Методологія і організація наукових досліджень
 9. Системний аналіз
 10. Управління конфігурацією в «1С: Підприємство»

22.04.2013
JuliaGajdaj
4970
остання редакція 23.06.2020
432769