logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
Факультет міжнародної торгівлі та права
logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
img

Головна

міжнародної торгівлі та права

Декан факультету
ГОНЧАРОВА
ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права

    

Факультет міжнародної торгівлі та права - це міжнародні освітні стандарти, авторські навчальні програми, прогресивні підходи до навчання та високопрофесійний колектив. Можливість міжнародної академічної мобільності, креативна атмосфера для самореалізації кожної особистості, численні майстер-класи та регулярні зустрічі з видатними особистостями - є невід‛ємною складовою навчання на факультеті. 

На факультеті навчається близько 3,500 студентів денної та заочної форми навчання. До складу факультету входить 7 кафедр

   ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті:     

Спеціальності

Спеціалізації

051 "Економіка"

Міжнародна економіка   • 

292 "Міжнародні економічні відносини" 

Міжнародний бізнес  

Міжнародна торгівля 

Міжнародний маркетинг 

Світова торгівля 

073 "Менеджмент"

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  • 

Міжнародний менеджмент  

081 "Право" 

Комерційне право  

Фінансове право  

Правове забезпечення безпеки підприємницької діяльності  

Цивільне право і процес  

293 "Міжнародне право" 

Міжнародне право  

052 "Політологія" 

Політологія міжнародних відносин 

054 "Соціологія"

Соціологія економічної діяльності 

033 "Філософія" 

 - ступінь бакалавра    - ступінь магістра   • - англомовна програма      Ph.D. програма

ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА
КОРЕНЮК
ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана
з навчальної роботи

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри
міжнародного,
 цивільного та комерційного права


ТЕСЛЕНКО
НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

заступник декана
з навчально-методичної
та наукової роботи

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри
сучасних європейських мов

МИХАЙЛОВСЬКИЙ
ВІКТОР ІГОРОВИЧ

заступник декана
з навчально-виховної роботи

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного,
цивільного та комерційного права

01.02.2016
adv
28718
остання редакція 02.11.2021
433884