logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
Факультет міжнародної торгівлі та права
logo
Факультет міжнародної торгівлі та права
img

Оголошеннявсі

Наші експерти

міжнародної торгівлі та права

Професор Мазаракі Наталія Анатоліївна

Конкурентне право, право ЄС, методологія наближення українського законодавства до acquis ЄС, альтернативні методи вирішення спорів, експертиза наукових проєктів

Досвід експертної роботи:

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (Постанова Пленуму Верховного Суду від 03 березня 2023 року № 13).

експерт Проєкту Association4U з надання правової підтримки Урядовому офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції в період інтенсифікації правового наближення до acquis ЄС.

національний експерт проектів міжнародної технічної допомоги: Програми USAID «Справедливість для всіх», Право-Justice, проєкту ЄС «CONSENT: ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ РОЛІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ З ФОКУСОМ НА МЕДІАЦІЮ», проєкту «MATRA. Strengthening the voice of mediators for quality services on dispute resolutions for communities in Ukraine», проєктів ОБСЄ в Україні;

експерт Національного фонду досліджень України Міністерства освіти і науки України

член робочої групи Міністерства юстиції України із розробки проєктів Закону України «Про медіацію» та «Про ратифікацію Конвенції ООН про міжнародні угоди про вирішення спорів за результатами медіації».

-

Професор Примак Володимир Дмитрович

Цивільне, сімейне і житлове право, цивільно-правова відповідальність, взаємодія приватного і публічного права, відшкодування шкоди

Досвід експертної роботи:

член Науково-консультативної ради при Верховному Суді (Постанова Пленуму Верховного Суду від 03 березня 2023 року № 13).

-

Доцент Невара Лілія Михайлівна

міжнародне право, міжнародне освітнє право, міжнародне право прав людини, права національних меншин, мовні права, міжнародне право навколишнього середовища, міжнародне гуманітарне право

Досвід експертної роботи:

Експерт Національного агентством із забезпечення якості вищої освіти  (Наказ НАЗЯВО від «01» березня 2022 року) для проведення акредитацій освітніх програм  (спеціальність 293 «Міжнародне право»).

Незалежний оцінювач  результатів навчання здобувачів професійних кваліфікацій у сфері інформаційних технологій та кібербезпеки у рамках реалізації Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»  (Наказ Держспецзвязку №100-606/ВС від 06.06.2022 р. та сертифікат USAID).

Експерт Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» щодо проведення наукової і науково-технічної експертизи відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», з 2017 р. до цього часу

Експерт консультативної групи щодо відповідності Закону України «Про освіту» Конституції України, 2017 р.

Член робочої групи щодо розробки освітніх стандартів вищої освіти спеціальності «Міжнародне право».

-

Доцент Микитенко Людмила Андріївна

консюмеризм, захист прав споживачів, правові проблеми провадження торговельної діяльності, юридичі питання реклами та рекламної діяльності

Досвід експертної роботи:

Член Експертної ради при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з соціальних та економічних прав (наказ Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 31.10.2022 р. # 92.15/22).

Член робочої групи з розробки проєкту Закону України «Про захист прав споживачів», 2017-2019 рр;

Член робочої групи з розробки проєкту Закону України «Про внутрішню торгівлю», 2008-2011 рр.

Експертний висновок щодо вдосконалення споживчого законодавства, а саме: Про внесення змін до Постанови КМУ від 19 березня 1994 р. №172 Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів».

Експертний висновок щодо відповідності законодавства, а саме, обмеження торгівлі тютюновими виробами (заборона викладки тютюнових виробів у місцях торгівлі і заборона торгівлі тютюновими виробами у місцях, де продаються продукти харчування) принципам підприємницької діяльності 2021 р.

-

Доцент Нескороджена Лариса Леонідівна 

Господарське право, договірне право, корпоративне право, механізми реалізації права власності в цивільному та господарському праві, публічні закупівлі, конкурентне право

Досвід експертної роботи:

Член Експертної комісії з громадянської освіти та правознавства Міністерства освіти і науки України з 2022 р. (Наказ МОН №700 від 05.08.2022року);

експерт Національного фонду досліджень України;

підготовка науково-правових висновків для Конституційного суду України (щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів» від 9 вересня 2020 року № 840; щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21 вересня 2006 року №185 -V; щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, частини третьої статті 42 Конституції України щодо визначення меж повноважень Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель) та інші.

-

Доцент Панфілова Юлія Михайлівна

міжнародне публічне право, міжнародне морське право, право міжнародних договорів

Досвід експертної роботи:

Експерт Національного агентством із забезпечення якості вищої освіти  (Протокол НАЗЯВО №22 (39) від 17 листопада 2020 року) для проведення акредитацій освітніх програм (спеціальність 293 «Міжнародне право»).

-

Доцент Кабенок Юлія Валеріївна

право неспроможності (банкрутства), господарське процесуальне право, корпоративне право, розгляд господарських спорів третейськими судами

Досвід експертної роботи:

Член Науково-консультативної ради при Національній асоціації арбітражних керуючих України з 28 квітня 2021 р.

-